Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Priartinti Europą prie žmonių ‎ Europos regionų komitetas nustatė tris prioritetus 2020–2025 m. laikotarpiui  

1) Persvarstyti ES demokratinį modelį, kad būtų labiau atsižvelgta į regionų ir vietos valdžios institucijų vaidmenį ir pareigas

2) Valdyti pokyčius visuomenėje, pavyzdžiui, pasaulines pandemijas, skaitmenines ir žaliąsias revoliucijas, demografiją

3) Skatinti sanglaudą ir siekti, kad ja remtųsi visų sričių ES politika

Liepos 2 d. Europos regionų komitetas priėmė rezoliuciją , kurioje išdėstė tris savo prioritetus ateinantiems penkeriems metams. Politinės asamblėjos tikslas – pasiekti, kad Europos Sąjunga taptų atsparesnė, tvaresnė ir darnesnė, didinant regionų ir miestų dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant ES politiką.

1) Demokratija ir Europos Sąjungos ateitis

Pirmuoju prioritetu siekiama, regionų ir vietos lygmens vadovams padedant, ES dar labiau priartinti prie žmonių. Visi ES ir nacionaliniai sprendimai turėtų būti priimami kiek galima arčiau piliečių, laikantis subsidiarumo principo. Komitetas toliau dės pastangas, siekdamas užtikrinti, kad būsimi ES teisės aktai sumažintų administracinę naštą ir įgyvendinimo išlaidas regionams, miestams, miesteliams ir kaimams.

2) Atsparių vietos ir regionų bendruomenių kūrimas

Antrasis prioritetas skirtas iššūkiams, su kuriais šiuo metu susiduria kaimai, miestai ir regionai: pandemijos valdymui ir žaliajai, skaitmeninei ir demografinei transformacijai, taip pat migracijos srautams. Sėkmingai šiuos iššūkius įveikti bus galima tik tokiu atveju, jeigu Europos vietos bendruomenės taps atsparesnės.

3) Į vietos lygmenį orientuota ES politika

Trečiuoju prioritetu pabrėžiama, kad sanglauda yra pagrindinė vertybė, kuri turi tapti kompasu visose ES politikos srityse. COVID-19 krizė parodė, kad sanglauda yra ne tik pinigai – tai vertybė, lemianti tvarų ekonomikos augimą, skatinanti kokybiškų darbo vietų kūrimą ir tokios teritorinės politikos, kuri patenkina piliečių poreikius, įgyvendinimą.

Skaitykite brošiūrą, skirtą Komiteto penkerių metų prioritetams .

Centrinės Makedonijos gubernatorius ir nuo vasario mėn. Europos regionų komiteto pirmininkas Apostolos Tzitzikostas (EL / EPP) pareiškė: „Milijonas išrinktų vietos ir regionų politikų yra ir Europos pagrindas, ir jos apsauginė grandis. Esame priešakyje, padėdami piliečiams įveikti sunkiausius krizių momentus ir valdant ekonomikos atsigavimą. Pastaroji pandemija parodė, kad visi valdymo lygmenys privalo labiau bendradarbiauti, kad galėtų pasiūlyti mūsų žmonių gyvenimą apsaugančius ir gerinančius sprendimus . Tapo aišku, kad dvimatis Europos modelis, paremtas ES institucijomis ir nacionalinėmis vyriausybėmis, pasiekė savo ribas. ES reikia keistis ir atnaujinti savo sąrangą, kad ji taptų trimatė ir visiškai atspindėtų vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį ES sprendimų priėmimo procese. Tai labai aiški idėja, kurią iškelsime Konferencijoje dėl Europos ateities.“

Azorų regioninės vyriausybės pirmininkas ir pirmasis RK pirmininko pavaduotojas Vasco Alves Cordeiro (PT / PES) pareiškė: „Ateinančius penkerius metus RK rodys pavyzdį ir atnaujins miestų ir regionų prioritetus, siejamus su Sąjungos ateitimi. Bendradarbiausime su kitomis Europos institucijomis, taip pat su mūsų Europos, nacionaliniais ir vietos partneriais. Mūsų misija taip pat pasiekti, kad ES būtų arčiau tų vietų, kuriose gyvena piliečiai – miestų ir regionų.“

Keturių mažesnių frakcijų pirmininkai pabrėžė bendrų prioritetų aspektus, kurie yra ypač svarbūs jų nariams.

Aukštutinės Prancūzijos regiono tarybos narys ir frakcijos „Renew Europe“ pirmininkas François Decoster (FR / Renew Europe) pareiškė: „Dabar, labiau nei bet kada, mums reikia plataus užmojo investicijų. Mūsų tikslas yra siekti, kad dabar, labiau nei bet kada anksčiau, ES investicijos būtų naudingos vietos ekonomikai, vietos bendruomenėms ir vietos aplinkai. Šis drąsus tikslas vienija visas RK frakcijas. Mes, būdami liberalai, frakcijoje „Renew Europe“ manome, kad tokios investicijos turėtų užtikrinti ir padės užtikrinti teisingą, laisvą ir atvirą visuomenę, kuri siekia subalansuoti laisvę, lygybę ir bendruomeniškumą.“

Pakarpatės vaivadijos maršalka ir Europos konservatorių ir reformuotojų frakcijos vadovas Władysław Ortyl (PL / ECR) sakė: „Savo ECR frakcijoje siekiame išsaugoti tai, kas yra gero, ir reformuoti tai, ką reikia keisti. Klimato kaita verčia priimti labai sunkius sprendimus, todėl mes kaip ECR nariai ir toliau ketiname pabrėžti, jog perėjimas prie žalesnės ekonomikos turi būti remiamas pakankamu finansavimu ir turi suteikti lankstumo. Mums aišku, kad tam tikrus ES žaliojo kurso elementus reikia persvarstyti ir tobulinti. Jeigu to nepadarysime, mūsų vietos bendruomenėms teks sumokėti nemažą kainą pramonės ir socialiniu požiūriu.“

Korko grafystės tarybos narys ir Europos aljanso pirmininkas Kieran McCarthy (IE / Europos Aljansas) pareiškė: „Europos aljansas yra vietos bendruomenių interesų rėmėjas ir visada stengėsi užtikrinti, kad Europos projektas nepaliktų nuošalyje tų vietovių, kurios susiduria su tam tikromis grėsmėmis. Džiaugiamės, kad ateinančius penkerius metus ir kiti Europos regionų komitete kartu su mumis kovos už mažesnių miestų ir savivaldybių, taip pat kaimo ir salų bendruomenių gyvybingumą ir panaudos atitinkamą vietos kultūrą, patirtį ir gyvenimo būdą kaip pagrindą Europos atsinaujinimui. ES remia solidarumą ir mūsų bendruomenėms šiuo didžiųjų pasaulinių iššūkių laikotarpiu labai reikia solidarumo ir subsidiarumo principų. Dabar labiau nei bet kada reikia praktinių planų sunkumams įveikti.“

Oulu miesto tarybos narė ir Žaliųjų frakcijos bendrapirmininkė Satu Haapanen (FI / Žalieji) pareiškė: „Tikimės, kad ši rezoliucija yra visų frakcijų pripažinimas, kad turime veikti sparčiai, plačiai ir solidariai, kad klimato katastrofa netaptų nevaldoma. Patirtis rodo, kad bendruomenės žaliąją darbotvarkę linkusios labiau priimti, jeigu jos labiau mato ekonominę ir socialinę naudą, todėl raginame visus vietos vadovus pasinaudoti Europos žaliojo kurso teikiamomis galimybėmis, o miestams ir regionams suteikti tiesioginę prieigą prie ES finansavimo. Žaliasis kursas taip pat turi būti socialinis susitarimas. Esame nepaprastai susirūpinę, kad jaunimas – karta, kuri skatina klimato politikos tikslų įgyvendinimą ir karta, kuri labiausiai pajus pasaulinio atšilimo pasekmes – taip smarkiai kenčia dėl koronaviruso. Todėl džiaugiamės, kad kitos RK frakcijos kartu su mumis sieks stipresnės Jaunimo garantijos ir Europos vaiko garantijos sukūrimo, nes kiekvienas skurdo ar socialinės atskirties riziką patiriantis vaikas turėtų galimybę gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, nemokamą išsilavinimą, nemokamą ankstyvosios vaikystės ugdymą ir priežiūrą, deramą būstą ir tinkamą maitinimą.“

Darbas, susijęs su rezoliucija, bus pratęstas kitoje, spalio mėn. RK plenarinėje sesijoje, kurioje RK pirmininkas A. Tzitzikostas pristatys pirmąjį metinį vietos ir regionų barometrą – faktais paremtą ES regionams ir savivaldybėms ypač svarbių problemų įvertinimą. Pirmasis barometras vertins vietos demokratijos būklę ir reagavimą į koronaviruso pandemiją.

Su rezoliucija „Europos regionų komiteto 2020–2025 m. prioritetai. Žmonėms artimesnė Europa pasitelkiant kaimus, miestus ir regionus“ galima susipažinti RK interneto svetainėje.

Kontaktinis asmuo

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BRINGING-EUROPE-CLOSER-TO-PEOPLE-EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGION-SET-THREE-PRIORITIES-FOR-2020-2025.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023