Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Miestai ir regionai – Europos diskusijų dėl skaitmeninės ir tvarios ateities priešakyje  

ECON komisijos posėdyje dalyvavo Komisijos, Parlamento ir Tarybos atstovai ir Europos regionų komiteto (RK) nariai

RK ekonominės politikos komisijos (ECON) nariai nuomonės projekte dėl Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinio pritaria griežtesniam didelių interneto platformų veiklos reguliavimui. Dalyvaujant Europos Parlamento, Europos Komisijos ir Tarybos atstovams ECON komisijos nariai taip pat išreiškė susirūpinimą, kad Europos Komisija nepakankamai rimtai žiūri į JT darnaus vystymosi tikslus (DVT) ir jų įgyvendinimą iki 2030 m. Norėdami paraginti Komisiją prisiimti didesnius politinius įsipareigojimus šioje srityje, nariai priėmė nuomonės projektą „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas iki 2030 m.“ .

Į Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį įtrauktais teisės aktais siūloma griežčiau reglamentuoti dideles interneto platformas, kurios iš esmės pakeitė internetinių rinkos erdvių ir viešų diskursų struktūrą, taisykles ir galios pusiausvyrą. Šiais teisės aktais siekiama atkurti sąžiningą įmonių konkurenciją vienodomis skaitmeninės aplinkos sąlygomis ir kovoti su nevaržomu dezinformacijos plitimu priverčiant platformas prisiimti atsakomybę. Kadangi daugelis sektorių, kuriuose dominuoja interneto platformos, pavyzdžiui, miesto transportas, būstas ir turistų apgyvendinimas, yra reguliuojami vietos ir regionų lygmeniu, ši nuomonė yra ypač svarbi Regionų komitetui. Skaitmeninių paslaugų akto dokumentų rinkinį sudaro du reglamentai: pats Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas.

RK nuomonės pranešėja Jonijos salų regiono valdytoja Rodi Kratsa (EL / EPP) pareiškė: „Skaitmeninių paslaugų aktas ir Skaitmeninių rinkų aktas yra du pagrindiniai Europos skaitmeninės strategijos ramsčiai. Be to, jie sudarys integruotą sistemą, kurios Europos Sąjungai reikia, kad ji galėtų sukurti naujų galimybių teikti tarpvalstybines skaitmenines ir e. prekybos paslaugas visiems europiečiams. Rengiant šiuos aktus Europos regionų komiteto vardu rinkome ir apibendrinome nuomones ir pasiūlymus iš visų rinkos suinteresuotųjų subjektų, nepamiršdami tokių svarbių klausimų kaip vartotojų apsauga.“

Europos Parlamento pranešėjas Skaitmeninių rinkų akto klausimu Andreas Schwab (EPP / DE) prisijungė prie diskusijos, sakydamas: „Daugelį metų kai kurie dideli skaitmeniniai subjektai primesdavo savo verslo modelius „naujoms pažadėtosioms žemėms“, kokiomis tapo skaitmeninės rinkos – tokiu būdu jie įtvirtindavo savo pozicijas Europos bendrojoje rinkoje neturėdami sąžiningai konkuruoti galinčių varžovų. Atėjo laikas ES teisės aktų leidėjui perimti padėtį į savo rankas. Europos Parlamente mes to prašome nuo 2014 m. ir galiausiai Komisija paskelbė du pasiūlymus dėl Skaitmeninių paslaugų akto ir Skaitmeninių rinkų akto. Turime užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kad bendroji rinka klestėtų, vartotojai turėtų didesnį pasirinkimą ir būtų diegiama daugiau inovacijų, siekiant užtikrinti įvairovę ir vienodas sąlygas ES bendrojoje rinkoje.“

ECON komisijos nariai taip pat priėmė nuomonės projektą „Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas iki 2030 m.“, kuriame paragino Europos Komisiją ateinantį dešimtmetį sustiprinti DVT kaip orientacinių ES politikos principų vaidmenį. Nariai pareiškė, kad DVT turi būti laikomi Europos pagrindinių vertybių ir Europos tapatybės išraiška.

Bragos meras ir RK pranešėjas Ricardo Rio (PT / EPP), pareiškė: „Mano kolegos išrinktieji miestų ir regionų atstovai vis labiau norėtų įtraukti DVT į savo ilgalaikių strategijų ir kasdienių politinių sprendimų pagrindą. Matome, kaip ES naratyve laipsniškai silpnėja DVT svarba. Dabar atėjo metas suteikti postūmį DVT ir juos vėl įtvirtinti ES direktyvose ir politikoje. Ši nuomonė yra ilgo įvairių suinteresuotųjų subjektų grupės bendravimo proceso rezultatas ir patvirtina RK įsipareigojimą įgyvendinti Darbotvarkę iki 2030 m.“.

ECON komisijos diskusijoje dalyvavęs Europos Parlamento EPP frakcijos pirmininko pavaduotojas ir EP Ekonomikos komiteto narys Frances Fitzgerald (IE / EPP)  pareiškė: „Džiaugiuosi matydamas Europos regionų komiteto nuomonės projekto dėl darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo iki 2030 m. užmojį . Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui prioritetą turi teikti visos ES valstybės narės, ypač mums reaguojant į COVID-19 krizę ir siekiant iki 2050 m. neutralizuoti poveikį klimatui. Priėmus priemonę „Next Generation EU“ ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę turime nepaprastai reikalingą galimybę atstatyti viską geriau, įgyvendinant ir sustiprinant darnaus vystymosi tikslus“.

Šias dvi nuomones numatoma priimti kitoje RK plenarinėje sesijoje, kuri vyks birželio 30 d.–liepos 2 d.

Be to, RK ECON komisija paskyrė Naujosios Akvitanijos regiono tarybos narę Martine Pinville (FR / PES) nuomonės savo iniciatyva dėl pramonės ir rankų darbo produktų geografinių nuorodų apsaugos Europos Sąjungoje pranešėja, o Balstogės merą Tadeusz Truskolaski (PL / EA) pranešėju dėl 2020 m. konkurencijos politikos ataskaitos.

Kontaktinis asmuo

Maximilian von Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023