Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
2019 m. ES rinkimai. Vietos lygmens veiksmai. Rengiantis rinkimams RK vienija jėgas su Europos Parlamentu  

Įsibėgėjant pasirengimui 2019 m. Europos Parlamento rinkimams, Europos regionų komitetas (RK) pasiūlė visapusišką paramą ir palankiai įvertino Europos Parlamento įsipareigojimą dėl dviejų ES institucijų bendradarbiavimo ir išteklių derinimo kartu siekiant padidinti piliečių aktyvumą. Šiandien RK biuro posėdyje, dalyvaujant Europos Parlamento pirmininko pavaduotojui komunikacijos klausimais ir buvusiam RK pirmininkui Ramón Luis Valcárcel Siso, buvo aptartas rinkimų veiksmų planas ir šių dviejų ES politinių institucijų partnerystė. Po debatų buvo priimtas RK 2018 m. komunikacijos planas, kuriame Europos Parlamento rinkimai laikomi svarbiausia strategijos dalimi.

Europos Parlamentas rengia komunikacijos strategiją, siekdamas užtikrinti, kad rinkėjai suprastų, jog 2019 m. rinkimų rezultatai padės formuoti ES ateitį. EP nariai aiškiai pasakė, kad kampanijai vadovaus ne tik Europos Parlamentas – tai bus Europos Sąjungos kampanija, paremta tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir sinergija visais valdžios lygmenimis. Vietos ir regionų valdžios institucijos – valdžios lygmuo, kuriuo piliečiai pasitiki labiau nei kitais lygmenimis – bus labai svarbios sutelkiant rinkėjus ir geriau informuojant apie tai, kas svarbiausia 2019 m. rinkimuose.

„Mes labai palankiai vertiname Europos Parlamento įsipareigojimą užtikrinti, kad 2019 m. rinkimai taptų Europos Sąjungos rinkimais. Rezultatai formuos mūsų Sąjungos ateitį. Mūsų visų pareiga užtikrinti, kad visi rinkėjai žinotų, kas pastatyta ant kortos ir kokį vaidmenį Europa atlieka jų kasdieniame gyvenime. Remiantis mūsų bendradarbiavimo susitarimu, mums malonu būti kampanijos partneriu ir savo narius raginsime užtikrinti, kad piliečiai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę“, – teigė RK pirmininkas Karl-Heinz Lambertz. „Visi mūsų nariai gali sutelkti rinkėjus ir padidinti jų aktyvumą Europos rinkimuose. Būdami išrinkti politikai, jie gali suprasti, koks ryšys yra tarp to, kas vyksta jų rinkiminėse apygardose, ir to, kas svarbiausia Europai, svariai prisidėdami prie piliečių priartinimo prie Europos prieš rinkimus vykstančiuose debatuose“, – pridūrė jis.

Europos Parlamento komunikacijos strategijoje pripažįstama „veiksmų vietos lygmeniu“ svarba vykdant „decentralizuotą ir vietos sąlygoms pritaikytą kampaniją“. Europos Parlamentas ketina atrinkti tuos komunikacijos prioritetus, kurie sulaukia „didžiausio atgarsio vietos bendruomenėse“, kad būtų lengviau pasiųsti vietos bendruomenėms aktualią žinią, atsižvelgiant į piliečių kilmę ir jų interesus.

Europos Parlamento pirmininko pavaduotojas Ramón Luis Valcárcel Siso teigė: „Reikia keisti Europos darbo ir komunikacijos būdus. Europa gali žvelgti į ateitį tik sutelkdama savo išteklius ir bendradarbiaudama, todėl džiaugiuosi, kad Komitetas taps partneriu, paremdamas rinkimų į Europos Parlamentą kampaniją, klausydamas ir kalbėdamas vietos lygmeniu. Visi mes turime kuo geriau paaiškinti, kas yra ES, ką ji veikia ir kodėl yra svarbi, o tai geriausiai gali padaryti merai, regionų vadovai arba miestų tarybų pirmininkai savo bendruomenėse. Labai svarbu suderinti mūsų komunikacijos pastangas, kad pasiektume kuo daugiau piliečių, ir toks darbas turi būti tęsiamas.“ "

RK patvirtino savo 2018 m. komunikacijos planą „Partnerystė siekiant Europos vietos lygmeniu“

RK biuras patvirtino savo 2018 m. komunikacijos planą, kuriame išdėstyta nemažai priemonių, kaip suvienyti jėgas su Europos Parlamentu ir kitomis ES institucijomis, įskaitant RK nuomonės dėl Europos ateities priėmimą 2018 m. spalio mėn. ir pasirengimą 2019 m. pavasarį įvyksiančiam 8-ajam RK regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimui. Šie du renginiai taps RK įnašu į kampaniją, o nemaža į narius orientuotos veiklos dalis bus skirta jėgoms vietos lygmeniu sutelkti, kad Europos rinkimų kampanija pasiektų kuo daugiau piliečių.

Savo komunikacijos veiklą RK vykdys surengdamas tris kampanijas, atsižvelgdamas į diskusijas dėl Europos ateities, ES biudžeto po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES ir 2019 m. Europos Parlamento rinkimų.

1 kampanija. Regionai, miestai ir vietos valdžios institucijos bendradarbiauja vardan Europos ateities

Ši kampanija paremta įgyvendinama iniciatyva Svarstymai apie Europą ir diskusijose dėl Europos ateities bus siekiama išdėstyti regionų ir vietos interesus, visų pirma prisidėti prie RK nuomonės, kuri turėtų būti priimta 2018 m., rengimo. Iki 2017 m. pabaigos Europos regionuose ir miestuose bus surengta daugiau kaip 150 piliečių dialogų, kurie toliau vyks ir 2018 m., taip prisidedant prie Europos rinkimų informavimo kampanijos. Internetinė apklausa ir speciali programėlė su nemažai klausimų, susijusių su būsima ES politika, taip pat leidžia sužinoti vietos renginiuose ir piliečių dialoguose dalyvaujančių piliečių nuomonę. Iki šiol užregistruota 11 000 respondentų.

Be to, RK užsakė Londono ekonomikos mokyklai parengti visą Europą apimantį tyrimą, norėdamas sužinoti vietos ir regionų valdžios institucijų nuomonę apie Europos ateitį ir pageidaujamą vaidmenį atnaujintoje Sąjungoje. Pagal preliminarius rezultatus didžioji dauguma respondentų pritarė tam, kad svarbiausias prioritetas būtų teikiamas siekiui skirti piliečiams pagrindinę vietą ES integracijos procese.

2 kampanija. Investicijos į tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą visuose regionuose, miestuose ir vietos valdžios institucijose

Siekiama užtikrinti aktyvų vietos ir regionų valdžios institucijų dalyvavimą derybose dėl būsimo ES biudžeto ir debatuose svarstant neaiškius klausimus, susijusius su JK išstojimu iš ES 2019 m. kovo mėn. Mažesnis ES biudžetas ir vėluojantis ES finansavimo po 2020 m. patvirtinimas turėtų rimtų pasekmių viešosioms investicijoms regionų ir vietos lygmeniu.

Svarbiausia komunikacijos veikla bus susijusi su koalicijų su įvairiausiais suinteresuotaisiais subjektais kūrimu, kad būtų užtikrintas tvirto, veiksmingo ir paprastesnio ES finansavimo po 2020 m. savalaikis priėmimas. #Cohesion Alliance – tai koalicija subjektų, manančių, jog ES sanglaudos politika ir 2018 m. privalo išlikti ES ateities ramsčiu ir tapti šios veiklos pagrindu. Iki šiol 80 organizacijų ir daugiau kaip 700 individualių rėmėjų, įskaitant RK narius, svarbiausias Europos miestų ir regionų asociacijas, EP narius ir vyriausybių ministrus, paragino ES biudžetą laikotarpiui po 2020 m. parengti tokį, kad sanglaudos politika taptų tvirtesnė, veiksmingesnė ir prieinama visiems ES regionams.

3kampanija: Pokyčius skatinantys ES regionai, miestai ir vietos valdžios institucijos

Europos regionai ir miestai yra permainų ir inovacijų centrai. Piliečiai iš savo vietos ir regionų atstovų tikisi atsakymų į tai, kaip spręsti šiandienos problemas, kylančias dėl globalizacijos, migrantų integracijos, klimato kaitos, perėjimo prie kitokio energijos vartojimo modelio, jaunimo nedarbo ir demografinių pokyčių. Vykdant šią kampaniją daugiausiai dėmesio bus skiriama ES politikos formavimui remiantis vietos žiniomis tokiose srityse kaip klimato politika, darnus vystymasis ir įtraukios visuomenės.

Asmuo ryšiams

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Pasidalyti :
 
Susijusios naujienos

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023