Kasper Egede GLYNGØ

Hedenstedo savivaldybės miesto tarybos narys

 Kasper Egede GLYNGØ

Frakcija

PES (Europos socialistų partija)

Komisijos

  • CIVEX (Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų komisija)
  • SEDEC (Socialinės politikos, švietimo, užimtumo, mokslinių tyrimų ir kultūros komisija)

Atstovaujama šalis

Danija

Europos regionų komiteto narys (-ė) nuo

26.09.2022

Kontaktiniai duomenys

 
Turinys

Organai

Narys (-ė)

  • Danijos delegacija