National Delegation 

Lietuvos nacionalinė delegacija

​Lietuvos delegaciją sudaro devyni tikrieji ir devyni pakaitiniai nariai. Lietuvos delegacijos RK vadovas yra Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius. Visi tikrieji ir pakaitiniai RK nariai iš Lietuvos yra išrinkti politikai, atstovaujantys vietos valdžios institucijoms Lietuvoje.

Turinys

​Delegacijos sudarymas​

Lietuvos delegacija prie RK prisijungė įpusėjus 2002–2006 m. kadencijai. Lietuvos delegacijai RK priklausantys nariai ir pakaitiniai nariai yra politikai, turintys vietos rinkėjų mandatą. Delegacija turi būti sudaroma pagal tam tikras procedūras Lietuvoje. Regionų plėtros tarybos (10), atsižvelgdamos į politinius, teritorinius ir lyčių lygybės kriterijus, parengia kandidatų į RK tikruosius ir pakaitinius narius sąrašus, kuriuose pasiūlo tris kartus daugiau kandidatų nei konkrečiam regionui skirta vietų. Visi regionų plėtros tarybų pasiūlymai siunčiami Lietuvos savivaldybių asociacijai, kuri atrenka kandidatus ir parengia galutinį sąrašą. Galutinis kandidatų sąrašas pateikiamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai tvirtinti. Nacionalinė vyriausybė sprendimą priima remdamasi pasiūlytu narių sąrašu ir teikia jį Ministrų Tarybai, kuri skiria RK narius.

Lietuvos savivaldybių asociacija buvo paskirta atlikti Lietuvos delegacijos RK sekretoriato funkcijas. Sekretoriatas teikia nariams informaciją ir informacinius pranešimus, padeda teikiant pasiūlymus, palaiko ryšius su kitomis nacionalinėmis delegacijomis, regioniniais informacijos biurais ir kitais atitinkamais subjektais ir viešina delegacijos darbą.

Pirmininkas

Mindaugas SINKEVIČIUS
Mindaugas SINKEVIČIUS 
+370 349 61040
mindaugas.sinkevicius@jonava.ltChemiku 43-37
55228 Jonava
Lietuva

Coordinators

 • Ieva ANDRIULAITYTĖ
  Ieva ANDRIULAITYTĖ 
  +32 491523403
  bru@lsa.ltSquare de Meeus 1
  1000 Brussels
  Belgium
Pasidalyti:
 
Back to top