Nariai 

Europos regionų komitetas (RK) turi 329 narius, atstovaujančius visų 27 ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijoms. Jie 5–6 kartus per metus renkasi į plenarines sesijas Briuselyje politiniams prioritetams aptarti ir priimti nuomones dėl ES teisės aktų.

Nariai turi būti demokratiškai išrinkti ir (arba) turėti politinį mandatą savo šalyje. Kiekviena nacionalinė vyriausybė siūlo savo vietos ir regionų valdžios institucijų atstovus (tikruosius ir pakaitinius narius) – nacionalines delegacijas, – kuriuos turi patvirtinti ES Taryba.

2019 m. balandžio mėn. biuras priėmė strategiją dėl subalansuoto moterų ir vyrų narių dalyvavimo RK.

Nariai negauna jokio atlyginimo iš RK. Tačiau vykstant RK posėdžiams ar tinkamai patvirtintoms misijoms nariams kompensuojamos faktinės jų transporto bilietų išlaidos ir mokamos išmokos, skirtos padengti visas kelionės metu ir posėdžio vietoje patirtas išlaidas. Daugiau informacijos galima rasti čia.

RK nariai yra sugrupuoti pagal savo politines pažiūras – ir pagal interesų sritis – komisijos.

Daugiau informacijos rasite Narių portale, RK narių elgesio kodekse, RK darbo tvarkos taisyklėse ir vadove.

Buvusių narių tinklas​ suburia buvusius tikruosius ir pakaitinius Europos regionų komiteto narius ir suteikia jiems galimybę toliau stebėti RK politinį darbą ir veiklą. Tinklas atviras ir kitiems piliečiams ir RK draugams, norintiems pasidalyti savo patirtimi ir žiniomis RK ir Europos labui.

Pasidalyti:
 
Back to top