Nacionalinės delegacijos 

Turinys

Nacionalines delegacijas sudaro RK nariai, atstovaujantys kiekvienai iš 27 ES šalių. Jos atspindi kiekvienos valstybės narės bendrą politinę, geografinę ir vietos / regionų pusiausvyrą.

RK narius oficialiai skiria Europos Sąjungos Taryba, remdamasi valstybių narių pasiūlymu.

Visi kartu jie sudaro 329​ narių RK asamblėją, kuri Briuselyje renkasi keletą kartų per metus, kad aptartų politinius prioritetus ir priimtų nuomones dėl ES teisės aktų.

Kiekviena nacionalinė delegacija išsirenka pirmininką ir paskiria koordinatorių. Koordinatorių vaidmuo yra palaikyti ryšius tarp RK administracijos ir nacionalinės delegacijos narių.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas: šių puslapių turinį pateikė nacionalinių delegacijų koordinatoriai.

Regionų komitetas už pateiktą informaciją neatsako.

Pasidalyti:
 
Back to top