Mašininis vertimas
 
Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
4th SEDEC Commission (Hybrid) Meeting  

​​​​​​​​​​The 4​th SEDEC Commission meeting (mandate VII) will take place on Thursday 1 October 2020 from 11:00 to 13:00 as a hybrid meeting via Interactio and at the European Committee of the Regions in Brussels, room JDE 52.​ ​

During the meeting there will be

​a Discussion on Research and Innovation with Director-General Jean-Eric Paquet,  DG RTD​​, European Commission

and

e​​​xchanges of views on the opinions :

  • European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, SEDEC-VII/006, Rapporteur: Csaba BORBOLY (RO/EPP)
  • Youth Employment Support: a Bridge to Jobs for the Next Generation, SEDEC-VII/007, Rapporteur: Romy KARIER (LU/EPP)

​Interpretation will be provided in English, French, German, Italian, Spanish and Hungarian.Contact:
Contact Person: SEDEC Secretariat
Organizer: European Committee of the Regions, SEDEC Commission
Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Darbotvarkė dėl 4-osios SEDEC komisijos posėdžio kadencijos
Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
PRIEDAI prie pasiūlymo dėl TARYBOS REKOMENDACIJOS dėl profesinio mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Europos įgūdžių darbotvarkė, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo
KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Jaunimo užimtumo rėmimas. Tiltas jaunai kartai į darbo rinką
Pasiūlymas TARYBOS REKOMENDACIJA „Tiltas į darbo rinką. Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva“ kuria pakeičiama 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo
Susiję renginiai

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/EUROPE-DAY-FESTIVAL-CORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Europe Day Festival Cork
Europe Day Festival Cork

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/EU-OPEN-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

EU Open Day
EU Open Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/INFO-POINT-SUMMER-CAMPS-FOR-UKRAINIAN-CHILDREN-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023
Info Point - Summer Camps for Ukrainian children 2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/17TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

17th SEDEC commission meeting (mandate VII)
17th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/LOCAL-POLITICIANS-RESPOND-TO-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-COMMISSION-VII-04.ASPX

Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation
Disinformation at the local level - Young politicians responding to information manipulation