Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Rašytinė konsultacija su suinteresuotaisiais subjektais dėl Tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti  

2020 m. sausio mėn. priimtu Europos Komisijos komunikatu „Stipresnė socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“ siekiama pradėti plataus masto diskusijas dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo. Be to, komunikatas yra Komisijos paskelbtų pagrindinių veiksmų planas 2020–2021 m. laikotarpiu. Iki 2020 m. gruodžio mėn. Komisija parengs 2021 m. veiksmų planą, remdamasi suinteresuotųjų subjektų pasiūlymais, kuriuose bus išreikštos jų nuomonės dėl būtinybės imtis tolesnių naujų politikos veiksmų, ir (arba) pateiks teisinių iniciatyvų Europos lygmeniu.

Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad pertvarkos, kurias turi įvykdyti ES trijose pagrindinėse srityse – klimato (jo poveikio neutralizavimas), skaitmeninimo ir demografinių pokyčių – vyktų užtikrinant teisingumą.

Tačiau netrukus po Europos Komisijos komunikato priėmimo, dėl COVID-19 pandemijos iškilo būtinybė skubiai spręsti pasaulinės ekstremalios sveikatai situacijos problemą ir švelninti didžiules socialines ir ekonomines jos pasekmes.

Dėl pirmiau minėto Europos Komisijos komunikato bus parengta nauja šiam klausimui skirta RK nuomonė, kurios pranešėja SEDEC komisija paskyrė savo pirmininkę Anne Karjalainen (FI/PES).

Nuomonę numatyta priimti 2020 m. liepos 9 d. SEDEC komisijos posėdyje ir 2020 m. spalio 12–14 d. plenarinėje sesijoje.

Naudodamasi galimybe surengti rašytinę konsultaciją, Anne Karjalainen norėtų pasikonsultuoti su reikiamais suinteresuotaisiais subjektais ir sužinoti jų nuomonę toliau pateikiamais klausimais:

 1. Ar Jūsų (vietos ar regiono) valdžios institucija arba organizacija dalyvavo įgyvendinant vieną arba keletą Europos socialinių teisių ramsčio aspektų? Kokį / kokius?
   
 2. Ar socialinio ramsčio įgyvendinimas Jūsų kompetencijos srityse buvo sėkmingas? Ką būtų galima patobulinti?
   
 3. Ar turite konkrečių pastabų dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo priemonių valdymo?
   
 4. Kalbant bendrai apie teisingą pertvarką, kokiai (-ioms) politikos sričiai (-tims) teiktumėte pirmenybę (ne daugiau kaip 3) atsižvelgdami į konkrečią savo vietos ar regionų valdžios institucijos ar organizacijos padėtį?
   
 5. Ar susidūrėte su aplinkosaugos problemomis savo mieste, regione ar organizacijoje? Kokių priemonių imtasi siekiant užtikrinti socialiniu požiūriu teisingą perėjimą prie žaliosios ekonomikos?
   
 6. Skaitmeninė pertvarka tapo realybe vietos lygmeniu. Kaip sprendžiate jos socialinio poveikio vietos ir regionų lygmeniu klausimą?
   
 7. Europos Komisija paskelbė su dvidešimt Europos socialinių teisių ramsčio principų susijusių būsimų iniciatyvų veiksmų planą. Ką manote apie šį sąrašą? Ar jis tinkamas? Ar siūlytumėte kokių nors tolesnių Europos lygmens veiksmų?
   
 8. Ar Jūsų vietos ar regiono valdžios institucija ar organizacija patyrė COVID-19 pandemijos poveikį? Kokioje (-se) konkrečioje (-se) srityje (-se)?
   
 9. COVID-19 pandemijos socialinės ir ekonominės pasekmės be galo sunkios. Ar Europos Komisija turėtų numatyti papildomų ilgalaikių priemonių, kad padidintų darbo rinkų atsparumą, apsaugotų darbo vietas ir užtikrintų veiksmingą viešųjų paslaugų teikimą vietos ir regionų lygmeniu?
   

Kviečiame prisidėti prie šių konsultacijų ir 2020 m. gegužės 26 d. el. paštu sedec@cor.europa.eu atsiųsti atsakymus į pirmiau nurodytus klausimus arba pateikti papildomų pastabų.Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Rašytinė konsultacija dėlTvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti
Susiję renginiai

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ENABLING-ENVIRONMENT-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective
Stakeholder consultation on creating an enabling environment for the social economy – the local and regional perspective