Europos regionų ir miestų savaitė  

Europos regionų ir miestų savaitė (#EURegionsWeek) yra didžiausias metinis regioninei politikai skirtas renginys. Šio kasmetinio keturių dienų renginio metu miestai ir regionai demonstruoja savo gebėjimus užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, įgyvendinti Europos Sąjungos sanglaudos politiką, jie taip pat parodo, kad vietos ir regionų lygmenys yra labai svarbūs užtikrinant gerą Europos valdymą.

Nuo paties pirmojo renginio Europos regionų ir miestų savaitė tapo unikalia komunikacijos ir tinklaveikos platforma, suburiančia regionus ir miestus iš visos Europos, įskaitant jų politinius atstovus, pareigūnus, ekspertus ir mokslininkus. Šio renginio metu buvo daug nuveikta siekiant skatinti regionus ir miestus naudoti ES lėšas kasdieniam piliečių gyvenimui gerinti.​

Kas iš tikrųjų vyksta?

Spalio mėn. daugiau kaip 10 000 dalyvių – įskaitant daugiau kaip 1 000 pranešėjų iš visos Europos ir kitų pasaulio kraštų – susirenka dalyvauti turiningoje konferencijų, parodų ir tinklaveikos renginių programoje regionų ir vietos plėtros tema. Programa kasmet pritaikoma prie konkrečių ES darbotvarkės aspektų. Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Kodėl būtent regionų ir miestų savaitė?

Regionai ir miestai dalyvauja formuojant didžiąją dalį ES politikos sričių. Subnacionalinės valdžios institucijos ES yra atsakingos už vieną trečdalį viešųjų išlaidų (2 100 mlrd. EUR kasmet) ir du trečdalius viešųjų investicijų (apie 200 mlrd. EUR); pastaroji suma dažnai turi būti išleidžiama vadovaujantis ES teisinėmis nuostatomis.

Kokia buvo pradžia?

2003 m. Europos regionų komitetas, ES regionų ir miestų atstovų asamblėja, paragino Briuselyje įsikūrusias vietos ir regionų atstovybes Europos Sąjungoje tuo pat metu atverti savo duris lankytojams pagal bendrą atvirų durų koncepciją. Bėgant metams ši iniciatyva tapo svarbiu metų renginiu, kuriame dalyvauja Europos Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai. 2016 m. renginiui suteiktas naujas pavadinimas – Europos regionų ir miestų savaitė, atsisakant atvirų dienų koncepcijos. Taip siekiama išvengti painiavos su kasmet gegužės mėn. Briuselyje visų ES institucijų organizuojamu OPEN DAYS renginiu, kuris vyksta panašiu metu kaip Europos diena, taip pat su kitais šiai progai skirtais panašiais Europos Komisijos atstovybių valstybėse narėse organizuojamais renginiais.

Kas šio renginio organizatoriai?

Europos regionų ir miestų savaitę bendrai organizuoja Europos regionų komitetas (RK) ir Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO GD). Kvietimas dalyvauti skelbiamas metų pradžioje, paprastai sausio mėn. Paskelbus kvietimą atrenkami partneriai iš visos Europos: iš regionų ir miestų, dažniausiai sugrupuotų pagal bendrus klausimus (regioninė partnerystė), įmonių, finansų įstaigų, tarptautinių asociacijų ar akademinių organizacijų. Partneriai turi organizuoti bendros svarbos seminarus, dažnai susijusius su Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir kitų ES programų įgyvendinimu.

Kokia programos struktūra?

Programa rengiama atsižvelgiant į pagrindinį šūkį ir įvairias potemes. Posėdžiai organizuojami pagal tris partnerių kategorijas: 1) regionai arba miestai, 2) ES instituciniai partneriai ir 3) įmonės, finansų įstaigos ir vietos bei Europos asociacijos. Nuo 2020 m., siekiant prisitaikyti prie COVID-19 pandemijos, EURegionsWeek tapo skaitmeniniu renginiu, įskaitant virtualias darbo sesijas ir tinklaveikos galimybes partneriams ir dalyviams.

Kas dalyvauja Europos regionų ir miestų savaitėje?

Dalyvauja konkrečiai besidomintys regionų ir miestų politika, taigi daugiausia vietos, regionų, nacionalinio ir ES lygmens pareigūnai. Tipinis dalyvis yra iš regiono ar vietos administracijos, renginyje dalyvaujantis pirmą kartą.

Koks Europos regionų ir miestų savaitės poveikis?

Nuo pat šio renginio sumanymo pradžios jo poveikis buvo sistemingai vertinamas. Dalyviai ypač pabrėžia iš ES gaunamos informacijos ir užmezgamų ryšių su kolegomis iš kitų šalių naudą ir svarbą jų profesionaliam ES lėšų valdymui. Renginio svarbą įrodo ir tai, kad jis sulaukia plataus atgarsio žiniasklaidoje. Jau daugelį metų apie 300 spaudos, radijo, televizijos ir internetinės žiniasklaidos žurnalistų iš visos Europos atvyksta į Briuselį, kad galėtų pristatyti renginį.

Kaip tapti renginio partneriu?

Paraiškos paprastai priimamos kiekvienų metų sausio mėn. pabaigoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraiškas, pateikiama Europos regionų ir miestų savaitės svetainės skiltyje „Partneriai“.

Kaip tapti renginio dalyviu?

Daugiau informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į renginį norint jame dalyvauti, rasite Europos regionų ir miestų savaitės interneto svetainėje. Registracija vyksta vasarą.

Kaip užsiprenumeruoti naujienlaiškį?

Užsiprenumeruokite Europos regionų ir miestų savaitės naujienlaiškį.


Pasidalyti:
Susijusi informacija