Europos regionų ir miestų savaitė  

Europos regionų ir miestų savaitė (#EURegionsWeek) yra didžiausias metinis Briuselyje organizuojamas regioninei politikai skirtas renginys.

Jis tapo unikalia komunikacijos ir tinklaveikos platforma, suburiančia regionus ir miestus iš visos Europos, įskaitant jų politinius atstovus, pareigūnus, ekspertus ir mokslininkus.

Per pastaruosius 17 metų šio renginio metu buvo daug nuveikta siekiant skatinti regionus ir miestus naudoti ES lėšas kasdieniam piliečių gyvenimui gerinti.

Kas iš tikrųjų vyksta?

Spalio mėn. pradžioje daugiau kaip 9 000 dalyvių – įskaitant daugiau kaip 1 000 kalbėtojų iš visos Europos ir kitur – susirenka Briuselyje dalyvauti programoje, kurioje numatyta daugiau kaip 300 darbo posėdžių, parodų ir ryšių užmezgimui skirtų renginių regionų ir vietos plėtros tema. Programa kasmet pritaikoma prie konkrečių ES darbotvarkės aspektų. Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Kodėl būtent regionų ir miestų savaitė?

Regionai ir miestai dalyvauja formuojant didžiąją dalį ES politikos sričių. Subnacionalinės valdžios institucijos ES yra atsakingos už vieną trečdalį viešųjų išlaidų (2 100 mlrd. EUR kasmet) ir du trečdalius viešųjų investicijų (apie 200 mlrd. EUR); pastaroji suma dažnai turi būti išleidžiama vadovaujantis ES teisinėmis nuostatomis.

Kokia buvo pradžia?

2003 m. Europos regionų komitetas, ES regionų ir miestų atstovų asamblėja, paragino Briuselyje įsikūrusias vietos ir regionų atstovybes Europos Sąjungoje tuo pat metu atverti savo duris lankytojams pagal bendrą atvirų durų koncepciją. Bėgant metams ši iniciatyva tapo svarbiu metų renginiu, kuriame dalyvauja Europos Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai. 2016 m. renginiui suteiktas naujas pavadinimas – Europos regionų ir miestų savaitė, atsisakant atvirų dienų koncepcijos. Taip siekiama išvengti painiavos su kasmet gegužės mėn. Briuselyje visų ES institucijų organizuojamu OPEN DAYS renginiu, kuris vyksta panašiu metu kaip Europos diena, taip pat su kitais šiai progai skirtais panašiais Europos Komisijos atstovybių valstybėse narėse organizuojamais renginiais.

Kas šio renginio organizatoriai?

Europos regionų ir miestų savaitę bendrai organizuoja Europos regionų komitetas (RK) ir Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO GD). Kvietimas dalyvauti skelbiamas metų pradžioje, paprastai sausio mėn. Paskelbus kvietimą atrenkama apie 500 partnerių iš visos Europos: iš regionų ir miestų, dažniausiai sugrupuotų pagal bendrus klausimus (regioninė partnerystė), įmonių, finansų įstaigų, tarptautinių asociacijų ar akademinių organizacijų. Partneriai turi organizuoti bendros svarbos seminarus, dažnai susijusius su Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir kitų ES programų įgyvendinimu.

Kokia programos struktūra?

Programa rengiama atsižvelgiant į pagrindinį šūkį ir įvairias potemes. Praktiniai seminarai ir debatai organizuojami pagal tris partnerių kategorijas: 1) regioninės partnerystės, kurias sudaro Europos regionai arba miestai, 2) ES instituciniai partneriai ir 3) įmonės, finansų įstaigos ir vietos bei Europos asociacijos. Dalyviai ir kalbėtojai juda tarp įvairių renginių vietų Briuselyje: konferencijos vietos (-ų), regioninių partnerių renginių vietų, valstybių narių atstovybių ir kitų galimų renginių vietų.

Kas dalyvauja Europos regionų ir miestų savaitėje?

Dalyvauja konkrečiai besidomintys regionų ir miestų politika, taigi daugiausia vietos, regionų, nacionalinio ir ES lygmens pareigūnai. Tipinis dalyvis yra iš regiono ar vietos administracijos, renginyje dalyvaujantis pirmą kartą ir į Briuselį atvykstantis specialiai šiuo tikslu.

Koks Europos regionų ir miestų savaitės poveikis?

Nuo pat šio renginio sumanymo pradžios jo poveikis buvo sistemingai vertinamas. Dalyviai ypač pabrėžia iš ES gaunamos informacijos ir užmezgamų ryšių su kolegomis iš kitų šalių naudą ir svarbą jų profesionaliam ES lėšų valdymui. Renginio svarbą įrodo ir tai, kad jis sulaukia plataus atgarsio žiniasklaidoje. Jau daugelį metų apie 300 spaudos, radijo, televizijos ir internetinės žiniasklaidos žurnalistų iš visos Europos atvyksta į Briuselį, kad galėtų pristatyti renginį.

Kaip tapti renginio partneriu?

Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti renginio partneriu, rasite Europos regionų ir miestų savaitės interneto svetainėje.

Kaip užsiregistruoti norint dalyvauti?

Daugiau informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į renginį norint jame dalyvauti, rasite Europos regionų ir miestų savaitės interneto svetainėje.

Kaip užsiprenumeruoti naujienlaiškį?

Share:
Susijusi informacija