Europos regionų ir miestų savaitė 

​20-oji Europos regionų ir miestų savaitė (#EURegionsWeek) vyks 2022 m. spalio 10–13 d. vadovaujantis šūkiu „Nauji Europos sanglaudos uždaviniai“. Šių metų renginio temos apima žaliąją ir skaitmeninę pertvarką, teritorinę sanglaudą ir jaunimo įgalėjimą, ypatingą dėmesį skiriant sanglaudos politikos vaidmeniui užtikrinant tvarų Europos atsigavimą, nes tai veiksmingiausia solidarumo priemonė reaguojant į ekstremaliąsias situacijas ir krizių padarinius.

Aukšto lygio seminarais, liudijimais ir parodomis bus paminėtos 20-osios metinės, o vos žvilgtelėjus į iliustruotą tvarkaraštį iš karto matyti renginio istorija. Be to, Briuselyje planuojamų aukšto lygio posėdžių dalyviai galės dalyvauti kūrybiškai derinant dalyvavimą internetu ir vietoje.

Užsiregistruokite dar šiandien!​​

Europos regionų ir miestų savaitės interneto svetainėje

Turinys

Kas iš tikr​​​​ųjų vyksta?

Europos regionų ir miestų savaitė (#EURegionsWeek) yra didžiausias metinis regioninei politikai skirtas renginys. Šio kasmetinio keturių dienų renginio metu miestai ir regionai demonstruoja savo gebėjimus užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą, įgyvendinti Europos Sąjungos sanglaudos politiką, jie taip pat parodo, kad vietos ir regionų lygmenys yra labai svarbūs užtikrinant gerą Europos valdymą.

Nuo pat pirmojo renginio 2003 m. Europos regionų ir miestų savaitė tapo unikalia komunikacijos ir tinklaveikos platforma, suburiančia regionus ir miestus iš visos Europos, įskaitant jų politinius atstovus, pareigūnus, ekspertus ir mokslininkus. Šio renginio metu buvo daug nuveikta siekiant skatinti regionus ir miestus naudoti ES lėšas kasdieniam piliečių gyvenimui gerinti.

Spalio mėn. daugiau kaip 10 000 dalyvių – įskaitant daugiau nei 1 000 pranešėjų iš visos Europos ir kitų pasaulio kraštų – susirenka dalyvauti turiningoje konferencijų, parodų ir tinklaveikos renginių programoje regionų ir vietos plėtros tema. Programa kasmet pritaikoma prie konkrečių ES darbotvarkės aspektų. Dalyvavimas renginyje nemokamas.

Kodėl būtent ​​​​regionų ir miestų savaitė?

Regionai ir miestai dalyvauja formuojant didžiąją dalį ES politikos sričių. Subnacionalinės valdžios institucijos ES yra atsakingos už vieną trečdalį viešųjų išlaidų (2 100 mlrd. EUR kasmet) ir du trečdalius viešųjų investicijų (apie 200 mlrd. EUR); pastaroji suma dažnai turi būti išleidžiama vadovaujantis ES teisinėmis nuostatomis.

Kokia bu​​​vo pradžia?

2003 m. Europos regionų komitetas, ES regionų ir miestų atstovų asamblėja, paragino Briuselyje įsikūrusias vietos ir regionų atstovybes Europos Sąjungoje tuo pat metu atverti savo duris lankytojams pagal bendrą atvirų durų koncepciją. Bėgant metams ši iniciatyva tapo svarbiu metų renginiu, kuriame dalyvauja Europos Komisija ir kiti suinteresuotieji subjektai. 2016 m. renginiui suteiktas naujas pavadinimas – Europos regionų ir miestų savaitė, atsisakant atvirų dienų koncepcijos. Taip siekiama išvengti painiavos su kasmet gegužės mėn. Briuselyje visų ES institucijų organizuojamu OPEN DAYS renginiu, kuris vyksta panašiu metu kaip Europos diena, taip pat su kitais šiai progai skirtais panašiais Europos Komisijos atstovybių valstybėse narėse organizuojamais renginiais.

Kas šio renginio ​​​​organizatoriai?

Europos regionų ir miestų savaitę bendrai organizuoja Europos regionų komitetas (RK) ir Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas (REGIO GD). Kvietimas dalyvauti skelbiamas metų pradžioje, paprastai sausio mėn. Paskelbus kvietimą atrenkami partneriai iš visos Europos: iš regionų ir miestų, dažniausiai sugrupuotų pagal bendrus klausimus (regioninė partnerystė), įmonių, finansų įstaigų, tarptautinių asociacijų ar akademinių organizacijų. Partneriai turi organizuoti bendros svarbos seminarus, dažnai susijusius su Europos struktūrinių ir investicinių fondų ir kitų ES programų įgyvendinimu.

Kokia progr​amos struktūra?

Programa rengiama atsižvelgiant į pagrindinį šūkį ir įvairias potemes. Posėdžiai organizuojami pagal tris partnerių kategorijas: 1) regionai arba miestai, 2) ES instituciniai partneriai ir 3) įmonės, finansų įstaigos ir vietos bei Europos asociacijos. Nuo 2020 m., reaguojant į COVID-19 pandemiją, EURegionsWeek tapo skaitmeniniu renginiu, įskaitant virtualias darbo sesijas ir tinklaveikos galimybes partneriams ir dalyviams. 2022 m. organizatoriai siūlo ribotą mišrių renginių skaičių, atsižvelgdami į renginio partnerių išreikštą pageidavimą palaipsniui didinti dalyvavimą vietoje.

Kas dalyvauja Eur​​​opos regionų ir miestų savaitėje?

Dalyvauja konkrečiai besidomintys regionų ir miestų politika, taigi daugiausia vietos, regionų, nacionalinio ir ES lygmens pareigūnai. Tipinis dalyvis yra regiono ar vietos administracijos atstovas.

Koks Europos regionų ​​ir miestų savaitės poveikis?

Nuo pat šio renginio sumanymo pradžios jo poveikis buvo sistemingai vertinamas. Dalyviai ypač pabrėžia iš ES gaunamos informacijos ir užmezgamų ryšių su kolegomis iš kitų šalių naudą ir svarbą jų profesionaliam ES lėšų valdymui. Renginio svarbą įrodo ir tai, kad jis sulaukia plataus atgarsio žiniasklaidoje. Jau daugelį metų apie 300 spaudos, radijo, televizijos ir internetinės žiniasklaidos žurnalistų iš visos Europos atvyksta į Briuselį, kad galėtų pristatyti renginį.

Kaip tapti ren​​ginio partneriu?

Paraiškos paprastai priimamos kiekvienų metų sausio mėn. pabaigoje. Daugiau informacijos apie tai, kaip teikti paraiškas, pateikiama Europos regionų ir miestų savaitės svetainės skiltyje „Partneriai“.

Kaip tapti rengini​​​o dalyviu?

Daugiau informacijos apie tai, kaip užsiregistruoti į renginį norint jame dalyvauti, rasite Europos regionų ir miestų savaitės interneto svetainėje. Registracija vyksta vasarą.

Kaip užsiprenum​eruoti naujienlaiškį?

Užsiprenumeruokite Europos regionų ir miestų savaitės naujienlaiškį.​


Renginiai

Būsimi renginiai

Buvę renginiai

Multimedija

EU Regions Week - Be part of it - Register!

 

Žiūrėti daugiau

 • EU Regions Week - Be part of it - Register!
  EU Regions Week - Be part of it - Register!
 • Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
  Framing the Circular Economy as an EU recovery opportunity
 • Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
  Cohesion & Recovery to improve citizens daily lives
 • A summer street programme to give back the streets to citizens
  A summer street programme to give back the streets to citizens
 • Improving public health services in cross-border territories
  Improving public health services in cross-border territories
 • How green cities lead the way to European recovery?
  How green cities lead the way to European recovery?
 • Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery
  Putting citizens first: EU cities & regions boosting digital solutions in recovery

Sekite mus

Kontaktiniai duomenys

Pasidalyti :
 
Back to top