Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Rašytinė konsultacija su suinteresuotaisiais subjektais dėl Kliūčių bendrojoje rinkoje ataskaitos ir Bendrosios rinkos taisyklių vykdymo užtikrinimo veiksmų plano  

ES bendroji rinka buvo sukurta daugiau kaip prieš 25 metus ir nuo to laiko ji buvo ES ekonominio vystymosi kertinis akmuo. Ji laikoma vienu didžiausių ES laimėjimų ir yra ES ekonominės ir politinės integracijos pagrindas.

Bendroji rinka pasiekė aukštą ekonominės integracijos lygį ir šiuo metu yra laikoma didžiausia bendra rinka pasaulyje, jau davusia didžiulės naudos valstybių narių ekonomikai, taip pat jų miestams ir regionams.

Vis dėlto piliečiai ir verslininkai ir toliau susiduria su kliūtimis, trukdančiomis jiems visapusiškai išnaudoti bendrosios rinkos potencialą, be to, atsiranda naujų kliūčių. Jeigu būtų pašalintos likusios kliūtys ir veiksmingai taikomi galiojantys Europos teisės aktai, bendroji rinka galėtų duoti nemažos papildomos naudos ES ekonomikai ir piliečiams.

Europos Komisija tai supranta ir per daugelį metų ėmėsi keleto iniciatyvų šioms kliūtims šalinti ir bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimui ir vykdymo užtikrinimui gerinti. Tęsdama šias savo pastangas 2020 m. kovo 10 d. ji paskelbė du komunikatus dėl bendrosios rinkos.

Pirmojo komunikato pavadinimas yra Kliūčių bendrojoje rinkoje nustatymas ir šalinimas, jame įvardijamos įvairiausios bendrosios rinkos kliūtys žvelgiant iš Europos įmonių ir vartotojų perspektyvos. Komunikate nurodomos pagrindinės šių kliūčių priežastys: ribojančios ir sudėtingos nacionalinės taisyklės, riboti administraciniai gebėjimai, nepakankamas ES taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę ir netinkamas jų vykdymo užtikrinimas.

Antrasis komunikatas – Ilgalaikis geresnio bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo veiksmų planas. Šis veiksmų planas yra 2019 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos inicijuoto proceso rezultatas. Jį sudaro daugiau kaip 20 priemonių, kuriomis siekiama geriau įgyvendinti bendrosios rinkos taisykles ir užtikrinti jų vykdymą, glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

Abu komunikatai priskirtini Komisijos politikos priemonių rinkiniui, kuriuo siekiama padėti Europos pramonei vykdyti dvejopą pertvarką: pereiti prie neutralaus poveikio klimatui ir skaitmeninės lyderystės. Pramonės politikos dokumentų rinkiniui ir MVĮ strategijai bus skirtos dvi atskiros Europos regionų komiteto nuomonės.

Pirmiau minėtiems bendrosios rinkos komunikatams bus skirta speciali RK nuomonė, kurios pranešėju ECON komisija paskyrė Balstogės merą Tadeusz Truskolaski (EA / PL).

Nuomonę planuojama priimti 2020 m. birželio 24 d. ECON komisijos posėdyje ir 2020 m. spalio 12–14 d. plenarinėje sesijoje.

Naudodamasis galimybe surengti rašytinę konsultaciją T. Truskolaski norėtų pasikonsultuoti su reikiamais suinteresuotaisiais subjektais ir išgirsti jų nuomonę toliau pateikiamais klausimais.

Klausimai

  1. Ar manote, kad Europos Komisija 2020 m. kovo 10 d. bendrosios rinkos komunikatuose nustatė visas svarbias bendrosios rinkos kliūtis ir užsibrėžė tinkamus prioritetus? Jei ne, ko trūksta ir kodėl?
  2. Ar Europos Komisija turėtų apsvarstyti naujus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais būtų šalinamos bendrosios rinkos kliūtys ir stiprinamas bendrosios rinkos taisyklių įgyvendinimas? Jei taip, kokių rūšių iniciatyvas reikėtų numatyti?
  3. Kaip geriau apsaugoti bendrąją rinką nuo nesąžiningos ekonominės veiklos, kurią vykdo trečiųjų šalių vyriausybės ir subjektai? Kaip geriau apsaugoti bendrąją rinką nuo dempingo pasaulinėje rinkoje? 

Kviečiame prisidėti prie šios konsultacijos savo atsakymais į pirmiau pateiktus tris klausimus, taip pat bet kokiomis papildomomis pastabomis, kurias reikėtų atsiųsti iki 2020 m. gegužės 20 d. el. paštu econ@cor.europa.eu

Atkreipiame dėmesį į tai, kad prireikus ir pasiūlius pranešėjas T. Truskolaski ir jo komanda gali dalyvauti internetu rengiamuose posėdžiuose ir diskusijose.

​Pagarbiai

 

ECON komisijos sekretoriatas​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susiję renginiai

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass