Jei norite automatinio toliau pateikiamo teksto vertimo, spauskite čia.
Sveiki atvykę į Europos regionų komitetą  

​Nauja kadencija

RK nariai ir pakaitiniai nariai skiriami penkeriems metams –  tokia yra RK kadencijos trukmė. Kita kadencija prasidės 2020 m. sausio 26 d. ir truks iki 2025 m. sausio 25 d. Naujos kadencijos pradžioje reikia paskirti visus RK narius ir iš naujo suformuoti visus organus, įskaitant biurą, komisijas, darbo grupes ir tarpregionines grupes. Per pirmąjį plenarinį posėdį nariai išrenka naują pirmininką, naują pirmąjį pirmininko pavaduotoją ir naują biurą.

Trumpai apie RK

Europos regionų komitetas yra ES regionų ir vietos valdžios atstovų asamblėja. Nuo 1994 m. jo užduotis – atstovauti vietos ir regionų valdžios institucijų interesams ir juos ginti Europos sprendimų priėmimo procese. Dirbdamas savo rūmuose Briuselyje, Europos regionų komitetas padeda kurti vis glaudesnę Europos tautų ir teritorijų sąjungą, kurioje sprendimai priimami kuo arčiau piliečių vadovaujantis subsidiarumo principu.

RK narių vaidmuo

RK nariai į plenarines sesijas Briuselyje renkasi tam, kad apsvarstytų ir priimtų nuomones, pranešimus ir rezoliucijas. Į plenarines sesijas aptarti regionams ir miestams ypač aktualių klausimų kviečiami Europos Parlamento, Europos Komisijos, Tarybos nariai, taip pat ES pirmininkaujančios valstybės atstovai.

Nariai dalyvauja RK teminių komisijų darbe ir gali būti paskirti pranešėjais nuomonėms rengti.

Members Village CoR.jpg

138-oji plenarinė sesija

2020 m. vasario mėn. plenarinė sesija bus steigiamoji Europos regionų komiteto septintosios kadencijos sesija ir bus surengta kitaip nei įprasta plenarinė sesija.

Pirmoji dalis, kuri vyks vasario 11 d., antradienio, popietę, bus skirta oficialiam Europos regionų komiteto (RK) sudarymui ir darbotvarkės bei rinkimų taisyklių patvirtinimui.

Vėliau bus paskelbta pertrauka, kad frakcijos ir nacionalinės delegacijos galėtų surengti parengiamuosius posėdžius.

Vasario 12 d., trečiadienio, rytą įvyksiantis plenarinis posėdis bus skirtas pirmininko, pirmininko pirmojo pavaduotojo ir kitų pirmininko pavaduotojų, taip pat kitų biuro narių rinkimams.

Po naujojo RK biuro pradinio posėdžio, plenarinė sesija darbą tęs 14.30 val. surengdama keletą politinių diskusijų, įskaitant debatus dėl konferencijos dėl Europos ateities, kurioje dalyvaus už demokratiją ir demografiją atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Dubravka Šuica. Be to, plenarinėje asamblėjoje bus aptartos toliau išvardytos rezoliucijos ir nuomonės ir dėl jų bus balsuojama.

Naujos komisijos bus steigiamos vasario 13 d., ketvirtadienį, ryte.


Contact:
Contact Person: Registry
Organizer: Registry

 Related Press Releases

Related Press Releases
Pasidalyti :
 
Susijusi informacija
Susiję renginiai

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/CHALLENGES-BORDER-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges
Invitation: Life in Border Regions – Tackling the challenges

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/COR-UK-CONTACT-GROUP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

CoR-UK Contact Group meeting
CoR-UK Contact Group meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

From local to global: fostering women's leadership in a changing world
From local to global: fostering women's leadership in a changing world

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/NEW-CHAPTER-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

A new chapter for participatory democracy
A new chapter for participatory democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/WEBINAR-CEF-RENEWABLE-ENERGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/LT/EVENTS/PAGES/138TH-COR-PLENARY-SESSION.ASPX

Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects
Webinar on CEF Cross-border Renewable Energy Projects