Europos miestų ir regionų aljansas už Ukrainos atstatymą 

RK ir jo partneriai, būtent ES, Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijos ir kiti veikėjai, įsteigė Europos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos atstatymą, siekdami koordinuoti bendras pastangas, skirtas padėti Ukrainai atsigauti ir šalį atstatyti.

Aljansas, įsteigtas Ukrainos prezidento V. Zelenskio prašymu, oficialiai pradėjo veiklą per 150-ąją RK plenarinę sesiją, praėjus septynioms dienoms po to, kai Ukrainai buvo suteiktas ES šalies kandidatės statusas.

Alliance Insight [pdf]

Turinys

Vaidmuo

Rusijos karas prieš Ukrainą privertė milijonus ukrainiečių palikti savo namus, sugriovė šimtus miestų ir kaimų ir toliau niokoja Ukrainos regionus.

Nors ES ir jos vietos ir regionų valdžios institucijos toliau teiks skubią pagalbą, nemažiau svarbu suvienyti jėgas siekiant paremti Ukrainos atsigavimą ir atstatymą – jau dabar ir karui pasibaigus.

RK kartu su ES ir Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis partnerėmis įsteigė Europos miestų ir regionų aljansą už Ukrainos atstatymą, kuris suburs ES ir Ukrainos miestus ir regionus bei jų nacionalines atstovaujamąsias asociacijas. Aljansas įsteigtas siekiant:

 • koordinuoti bendras pastangas su Europos Sąjungos miestais ir regionais, pasirengusiais skirti išteklių veiksmingam ir tvariam Ukrainos atstatymui remti;
 • sudaryti palankias sąlygas pagrindiniams partneriams palaikyti ryšius ir bendradarbiauti su ES institucijomis ir Ukrainos atstatymo platformos veikėjais, taip pat skatinti tokius ryšius ir bendradarbiavimą tarp ES ir Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijų ir asociacijų;
 • teikti duomenis ir grįžtamąją informaciją ES institucijoms ir Ukrainos atstatymo platformai ir skatinti politinį dialogą su vietos ir regionų valdžios institucijomis, prisidedančiomis prie atstatymo darbų;
 • sudaryti palankias sąlygas teikti Ukrainos miestams ir regionams ekspertines žinias gebėjimų stiprinimo, gero valdymo ir techninės pagalbos srityse.

Principai

Aljansas ragina tvariai atstatyti Ukrainą vadovaujantis šiais principais:

 • tvirtai remti Ukrainos teritorinį vientisumą ir teisę ginti savo suverenumą;
 • užtikrinti tolesnę Europos integraciją ir galimybes Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijoms jungtis prie Europos tinklų;
 • užtikrinti vietos savivaldos institucijų įgalėjimą imtis vadovaujamojo vaidmens kartu su Ukrainos centrine valdžia, ES ir kitais tarptautiniais partneriais atgaivinant ir atstatant šalį;
 • parengti atstatymo strategiją, pagrįstą integruotu planavimu teritoriniu lygmeniu, naudojantis sisteminiais metodais siekiant sukurti tvarias, žaliąsias, pažangias ir įtraukias teritorijas, remiantis principu „atkurti geriau, nei buvo“;
 • remtis Europos vietos savivaldos chartijos principais, vadovaujantis 2021–2027 m. (Ukrainos) valstybės regioninės plėtros strategija ir planuojama jos peržiūra ir atnaujinimais, taip pat esama Ukrainos decentralizavimo sistema;
 • skatinti Ukrainos kaimo plėtrą ir modernizavimą, nes tai yra svarbus Ukrainos sėkmės elementas;
 • daug dėmesio skirti gero vietos ir regionų valdymo tobulinimui, be kita ko, skaidrumui, kovai su korupcija, vietos žiniasklaidos laisvės apsaugai ir e. valdžios skatinimui;
 • sudaryti palankesnes sąlygas vietos ir regionų verslo plėtrai ir inovacijoms.

Šių principų bus įmanoma laikytis tik tuo atveju, jei Ukrainos atstatymo darbų kertiniu akmeniu taps vietos ir regionų lygmuo.

Veiksmai

Aljansas ragina:

 • sukurti paprastą bendradarbiavimo mechanizmą, kuris leistų ES ir (arba) Europos savivaldybėms, regionams ir asociacijoms padėti savo kolegoms Ukrainoje vykdyti atstatymo darbus;
 • vykdyti tarpusavio bendradarbiavimo ir porinę programą, kad būtų galima vienodomis sąlygomis stiprinti gebėjimus ir padėti keistis praktine patirtimi;
 • suteikti pakankamai išteklių ES ir Ukrainos porinėms partnerystėms skatinti;
 • laikytis įtraukaus požiūrio, siekiant sutelkti miestus, miestelius, kaimus, bendruomenes ir regionus, išlaikant nuoseklumą su tuo, kas iki šiol jau padaryta (Ukrainoje ir ES) tvaraus Ukrainos teritorinio vystymosi labui;
 • tvirtai įsipareigoti skatinti vietos ir regionų savivaldą, gerą valdymą ir vietos demokratiją;
 • visuose valdžios lygmenyse sukurti veiksmingą EBPO viešųjų investicijų principais grindžiamą daugiapakopio valdymo sistemą.

Aljansas kviečia partnerius, pavyzdžiui, EIB, ERPB, EBPO ir Europos Tarybos vystymo banką, rasti sprendimų, kaip sudaryti palankesnes sąlygas glaudžiau bendradarbiauti su Ukrainos vietos ir regionų valdžios institucijomis siekiant padėti kurti klestinčią ir tvarią Ukrainos ateitį ir stiprinti vietos demokratiją ir bendras ES vertybes.

Aljansas ragina glaudžiai bendradarbiauti su Tarybai pirmininkausiančiomis ES valstybėmis narėmis, kad būtų užtikrintas nuoseklus vietos ir regionų veiksmų koordinavimas su ES valstybėmis narėmis.

Prisijunkite prie mūsų

Aljansas yra atviras bendradarbiavimui ir kviečia vietos ir regionų valdžios institucijas bei jų asociacijas iš visos Europos prisidėti prie pastangų remti Ukrainos atstatymą. Jei norite prisijungti prie Aljanso, kreipkitės e. pašto adresu SupportUkraine@cor.europa.eu.​

​​​

Naujausia informacija

Multimedija

Cities & Regions with Ukraine, building its future

 

Žiūrėti daugiau

 • Cities & Regions with Ukraine, building its future
  Cities & Regions with Ukraine, building its future
 • Ukraine, We Are On Your Side
  Ukraine, We Are On Your Side
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (English version)
 • The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
  The International Summit of Cities and Regions in Kyiv (Ukrainian language version)
 • Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
  Working Group on Ukraine and the Conference of Presidents met in Gdańsk
 • Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
  Ukraine's cities and regions can be a "vanguard of development"
 • European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
  European cities partner with UNICEF to support Ukrainian children
 • Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
  Expert Conference on the Recovery Reconstruction and Modernisation of Ukraine
 • Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
  Press conference following the 213th CoR Bureau Meeting
 • Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine
  Launch of the European Alliance of Cities and Regions for the Reconstruction of Ukraine

Kontaktiniai duomenys

Pasidalyti :
 
Back to top