Leidiniai 

Europos regionų komitetas (RK) kasmet parengia įvairių skaitmeninių leidinių, pradedant lankstinukais ir baigiant spalvotomis brošiūromis, savo narių teisėkūros darbui paremti. Šie leidiniai skirti tiek plačiajai visuomenei, tiek vietos ir regionų valdžios institucijoms. Jais siekiama didinti informuotumą apie ES politikos pokyčius ir RK veiklą.

Šiame puslapyje galima rasti skaitmenines šių brošiūrų, kurias RK taip pat ir atspausdina, versijas.

Taip pat yra specialus puslapis, skirtas RK vizualinei tapatybei ir logotipui.

Browse by year:​​​​​​ • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Paskelbimo data: 24/10/2022Tema: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutorius: Directorate of Communication
  Kalbos (1)
  1. français(335.44 KB-PDF)Atsisiųsti
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • European Committee of the Regions at a glance 2022

  European Committee of the Regions at a glance 2022
  Paskelbimo data: 17/10/2022Tema: EU communication policy, Public administration
  Kalbos (23)
  1. English(1010.78 KB-PDF)Atsisiųsti
  2. français(1009.33 KB-PDF)Atsisiųsti
  3. dansk(1014.25 KB-PDF)Atsisiųsti
  4. Deutsch(1011.54 KB-PDF)Atsisiųsti
  5. español(1010.79 KB-PDF)Atsisiųsti
  6. italiano(1008.76 KB-PDF)Atsisiųsti
  7. Nederlands(1003.86 KB-PDF)Atsisiųsti
  8. português(1015.31 KB-PDF)Atsisiųsti
  9. svenska(1007.35 KB-PDF)Atsisiųsti
  10. български(990.06 KB-PDF)Atsisiųsti
  11. Čeština(971.06 KB-PDF)Atsisiųsti
  12. ελληνικά(993.82 KB-PDF)Atsisiųsti
  13. eesti(958.36 KB-PDF)Atsisiųsti
  14. suomi(963.21 KB-PDF)Atsisiųsti
  15. Gaeilge(996.97 KB-PDF)Atsisiųsti
  16. hrvatski(966.63 KB-PDF)Atsisiųsti
  17. magyar(1.03 MB-PDF)Atsisiųsti
  18. latviešu(979.46 KB-PDF)Atsisiųsti
  19. Malti(1005.09 KB-PDF)Atsisiųsti
  20. polski(975.47 KB-PDF)Atsisiųsti
  21. română(968.13 KB-PDF)Atsisiųsti
  22. slovenčina(969.54 KB-PDF)Atsisiųsti
  23. slovenščina(1010.46 KB-PDF)Atsisiųsti
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022

  EU Annual Report on the State of Regions and Cities 2022
  Paskelbimo data: 11/10/2022Tema: Ukraine, Public health, Cohesion policy reform, Climate change policy
 • ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė

  ES metinė regionų ir miestų padėties ataskaita: 2022 m. informacijos suvestinė
  Paskelbimo data: 11/10/2022Tema: Ukraine, Climate change policy, Environment policy, Cohesion policy reform
  Kalbos (23)
  1. English(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU Annual Report on the State of Regions and Cities: Factsheet 2022
  2. français(3.32 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport annuel de l’Union européenne sur l’état des régions et des villes: Fiche d’information 2022
  3. dansk(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   Årlig EU-rapport om regionernes og byernes tilstand: Faktablad 2022
  4. Deutsch(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU-Jahresbericht zur Lage der Regionen und Städte: Infoblatt 2022
  5. español(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   Informe anual de la UE sobre el estado de las regiones y las ciudades: Ficha informativa 2022
  6. italiano(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapporto annuale dell’UE sullo stato delle regioni e delle città: Edizione 2022
  7. Nederlands(3.59 MB-PDF)Atsisiųsti
   Jaarlijks verslag over de staat van de regio’s en steden in de EU: Factsheet 2022
  8. português(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Relatório anual da UE sobre o estado das regiões e dos municípios: Ficha de informação 2022
  9. svenska(3.7 MB-PDF)Atsisiųsti
   Den årliga rapporten om tillståndet i Europeiska unionens regioner och kommuner: Faktablad 2022
  10. български(3.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   Годишен доклад на ЕС за състоянието на регионите и градовете: Информационен фиш за 2022 г
  11. Čeština(3.6 MB-PDF)Atsisiųsti
   Výroční zpráva EU o stavu regionů a měst: Informativní přehled za rok 2022
  12. ελληνικά(3.62 MB-PDF)Atsisiųsti
   Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών: Θεματικό δελτίο 2022
  13. eesti(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   ELi aastaaruanne linnade ja piirkondade olukorra kohta: Teabeleht 2022:
  14. suomi(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   EU:n vuosikertomus alueiden ja kuntien tilasta: Tietokooste 2022
  15. Gaeilge(3.63 MB-PDF)Atsisiųsti
   Tuarascáil Bhliantúil an Aontais Eorpaigh maidir le Staid na Réigiún agus na gCathracha: Bileog eolais 2022
  16. hrvatski(3.31 MB-PDF)Atsisiųsti
   Godišnje izvješće EU-a o stanju regija i gradova: Informativni članak 2022.
  17. magyar(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Az EU éves jelentése a régiók és a városok helyzetéről: Tájékoztató (2022)
  18. latviešu(3.74 MB-PDF)Atsisiųsti
   ES gadskārtējais ziņojums “Stāvoklis reģionos un pilsētās”: 2022. gada faktu lapa
  19. Malti(3.71 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport Annwali tal-UE dwar l-Istat tar-Reġjuni u l-Bliet: Skeda informattiva 2022
  20. polski(3.49 MB-PDF)Atsisiųsti
   Roczne sprawozdanie UE na temat stanu regionów i miast: Arkusz informacyjny 2022 r
  21. română(3.33 MB-PDF)Atsisiųsti
   Raportul anual al UE privind starea regiunilor și orașelor: Fișă informativă pentru anul 2022
  22. slovenčina(3.71 MB-PDF)Atsisiųsti
   Výročná správa EÚ o stave regiónov a miest: Prehľad za rok 2022
  23. slovenščina(3.7 MB-PDF)Atsisiųsti
   Letno poročilo EU o stanju v regijah in mestih: Informativni pregled za leto 2022
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Green deal handbook

  Green deal handbook
  Paskelbimo data: 15/09/2022Tema: Green Deal, Environment policy
   
 • Portraits and functions 2020-2025

  Portraits and functions 2020-2025
  Paskelbimo data: 29/06/2022Tema: Public administration, EU communication policy, CitizenshipAutorius: Directorate of Communication
  Kalbos (1)
  1. français(341.68 KB-PDF)Atsisiųsti
   Portraits et fonctions 2020-2025
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Europe closer to the people

  Europe closer to the people
  Paskelbimo data: 29/06/2022Tema: Public health, Cohesion policy reform, Environment policy, Ukraine, Future of Europe, Green Deal
 • YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity

  YFactor. Connecting You[th] EU: Perspectives of EU’s rural youth regarding (digital) connectivity
  Paskelbimo data: 04/03/2022Tema: Rural development, Agriculture
 • Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”

  Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  Paskelbimo data: 03/03/2022Tema: Future of Europe, Cohesion policy reform, Area of freedom, security and justice, Eastern Partnership, Migration, asylum and integration of migrants, Radicalisation, Terrorism and Security, Agriculture, Judicial cooperation, Rural development, Education, Social economy, Social protection, Urban policy
  Kalbos (23)
  1. English(114.39 KB-PDF)Atsisiųsti
   The Marseille Manifesto of local and regional leaders
  2. français(123.75 KB-PDF)Atsisiųsti
   Le manifeste de Marseille des responsables politiques locaux et régionaux: «L’Europe commence dans ses propres régions, ses propres villes et ses propres villages»
  3. dansk(115.17 KB-PDF)Atsisiųsti
   Lokale og regionale lederes Marseillemanifest: "Europa begynder i regioner, byer og landsbyer"
  4. Deutsch(117.63 KB-PDF)Atsisiųsti
   Manifest von Marseille der Kommunal- und Regionalpolitiker: „Europa beginnt in den Regionen, Städten und Gemeinden“
  5. español(121.15 KB-PDF)Atsisiųsti
   El manifiesto de Marsella de los líderes regionales y locales: «Europa empieza en sus regiones, ciudades y pueblos»
  6. italiano(120.98 KB-PDF)Atsisiųsti
   Il "Manifesto di Marsiglia" dei leader locali e regionali: "L'Europa comincia nelle regioni, nelle città e nei piccoli comuni"
  7. Nederlands(114.98 KB-PDF)Atsisiųsti
   Het Manifest van Marseille van lokale en regionale leiders: “Europa begint in zijn regio’s, steden en dorpen”
  8. português(122.33 KB-PDF)Atsisiųsti
   Manifesto de Marselha dos dirigentes locais e regionais: «A Europa começa nas suas regiões, municípios e aldeias»
  9. svenska(121.35 KB-PDF)Atsisiųsti
   De lokala och regionala ledarnas Marseillemanifest: ”Europa börjar i regionerna, städerna och byarna”
  10. български(118.81 KB-PDF)Atsisiųsti
   Манифестът от Марсилия на местните и регионалните лидери: „Европа започва в нейните региони, градове и села“
  11. Čeština(116.55 KB-PDF)Atsisiųsti
   Marseilleský manifest místních a regionálních představitelů „Evropa začíná v regionech, městech a obcích“
  12. ελληνικά(155.32 KB-PDF)Atsisiųsti
   Το «Μανιφέστο της Μασσαλίας» των τοπικών και περιφερειακών ηγετών «Η Ευρώπη έχει ως αφετηρία τις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά της»
  13. eesti(120.02 KB-PDF)Atsisiųsti
   Kohalike ja piirkondlike juhtide Marseille’ manifest „Euroopa saab alguse oma piirkondadest, linnadest ja küladest“
  14. suomi(113.43 KB-PDF)Atsisiųsti
   Paikallis- ja aluepäättäjien Marseillen manifesti ”Eurooppa alkaa sen alueilta, kunnista ja kylistä”
  15. Gaeilge(121.09 KB-PDF)Atsisiųsti
   Forógra Marseille ó cheannairí áitiúla agus réigiúnacha: ‘Is sna réigiúin, sna cathracha agus sna sráidbhailte a thosaíonn an Eoraip’
  16. hrvatski(120.46 KB-PDF)Atsisiųsti
   Marsejski manifest lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica: „Europa počinje u svojim regijama, gradovima i selima”
  17. magyar(123.3 KB-PDF)Atsisiųsti
   A helyi és regionális vezetők marseille-i nyilatkozata: „Európa a régióiban, városaiban és falvaiban kezdődik”
  18. latviešu(120.76 KB-PDF)Atsisiųsti
   Vietējā un reģionālā līmeņa vadītāju Marseļas manifests: “Eiropa sākas reģionos, pilsētās un ciematos”
  19. Malti(117.13 KB-PDF)Atsisiųsti
   Il-Manifest ta’ Marsilja tal-mexxejja lokali u reġjonali: “L-Ewropa tibda fir-reġjuni, il-bliet u l-irħula tagħha”
  20. polski(123.09 KB-PDF)Atsisiųsti
   Manifest z Marsylii przywódców lokalnych i regionalnych: „Europa zaczyna się w regionach, miastach i wsiach”
  21. română(121.49 KB-PDF)Atsisiųsti
   Manifestul de la Marsilia al liderilor locali și regionali: „Europa începe în regiunile, orașele și satele sale”
  22. slovenčina(123.18 KB-PDF)Atsisiųsti
   Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov: „Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach“
  23. slovenščina(119.78 KB-PDF)Atsisiųsti
   Marsejski manifest lokalnih in regionalnih voditeljev: „Evropa se začne v regijah, mestih in vaseh“
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina

  Europos Sąjungos regionų ir miestų deklaracija dėl solidarumo su Ukraina
  Paskelbimo data: 02/03/2022Tema: Ukraine, Migration, asylum and integration of migrants, External border protection, Eastern Partnership, Area of freedom, security and justice
  Kalbos (24)
  1. English(149.58 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine
  2. français(149.21 KB-PDF)Atsisiųsti
   Déclaration des régions et des villes de l’Union européenne sur la Solidarité avec l’Ukraine
  3. dansk(151.45 KB-PDF)Atsisiųsti
   Erklæring fra Den Europæiske Unions regioner og byer om solidaritet med Ukraine
  4. Deutsch(151.82 KB-PDF)Atsisiųsti
   Erklärung der Regionen und Städte der Europäischen Union zur Solidarität mit der Ukraine
  5. español(148.76 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaración de las regiones y ciudades de la Unión Europea en solidaridad con Ucrania
  6. italiano(146.06 KB-PDF)Atsisiųsti
   Dichiarazione di solidarietà con l’Ucraina delle regioni e delle città dell’Unione europea
  7. Nederlands(150.25 KB-PDF)Atsisiųsti
   Verklaring van de regio’s en steden van de Europese Unie over solidariteit met Oekraïne
  8. português(149.72 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaração das regiões e dos municípios da União Europeia de solidariedade para com a Ucrânia
  9. svenska(147.57 KB-PDF)Atsisiųsti
   Förklaring från Europeiska unionens regioner och städer om solidaritet med Ukraina
  10. български(150.21 KB-PDF)Atsisiųsti
   Декларация на регионите и градовете на Европейския съюз относно солидарността с Украйна
  11. Čeština(147.89 KB-PDF)Atsisiųsti
   Prohlášení regionů a měst Evropské unie o solidaritě s Ukrajinou
  12. ελληνικά(155.42 KB-PDF)Atsisiųsti
   Δήλωση αλληλεγγύης των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία
  13. eesti(146.19 KB-PDF)Atsisiųsti
   Euroopa Liidu piirkondade ja linnade solidaarsusdeklaratsio on Ukrainaga
  14. suomi(145.67 KB-PDF)Atsisiųsti
   Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan
  15. hrvatski(145.92 KB-PDF)Atsisiųsti
   Deklaracija regija i gradova Europske unije o solidarnosti s Ukrajinom
  16. magyar(150.43 KB-PDF)Atsisiųsti
   Az Európai Unió régióinak és városainak nyilatkozata az Ukrajnával vállalt szolidaritásról
  17. latviešu(149.35 KB-PDF)Atsisiųsti
   Eiropas Savienības reģionu un pilsētu deklarācija par solidaritāti ar Ukrainu
  18. Malti(150.7 KB-PDF)Atsisiųsti
   Dikjarazzjoni tar-reġjuni u l-bliet tal-Unjoni Ewropea dwar is-solidarjetà mal-Ukrajna
  19. polski(150.65 KB-PDF)Atsisiųsti
   Deklaracja regionów i miast Unii Europejskiej w sprawie solidarności z Ukrainą
  20. română(148.77 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declarația regiunilor și localităților Uniunii Europene privind solidaritatea cu Ucraina
  21. slovenčina(148.43 KB-PDF)Atsisiųsti
   Vyhlásenie regiónov a miest Európskej únie o solidarite s Ukrajinou
  22. slovenščina(144.19 KB-PDF)Atsisiųsti
   Izjava regij in mest Evropske unije o solidarnosti z Ukrajino
  23. Russian | русский(266.31 KB-PDF)Atsisiųsti
  24. Ukranian | український(442.25 KB-PDF)Atsisiųsti
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Cohesion- our fundamental value

  Cohesion- our fundamental value
  Paskelbimo data: 28/02/2022Tema: Cohesion policy reform, Cross-border and territorial cooperation, European Structural and Investment Funds, Financial instruments for cohesion, Multi-annual financial framework (MFF), Territorial cohesion, Urban policy
 • Citizens, local politicians and the future of Europe

  Citizens, local politicians and the future of Europe
  Paskelbimo data: 24/02/2022Tema: Future of Europe, Citizenship, Demographic change
  Kalbos (2)
  1. français(2.77 MB-PDF)Atsisiųsti
   Les citoyens, les élus locaux et l’avenir de l’Europe
  2. Deutsch(3.07 MB-PDF)Atsisiųsti
   Bürgerinnen und Bürger, Kommunal- und Regionalpolitiker:innen und die Zukunft Europas
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima

  Aukšto lygio grupės Europos demokratijos klausimais pranešima
  Paskelbimo data: 03/02/2022Tema: Future of Europe, Citizenship
  Kalbos (22)
  1. English(1.18 MB-PDF)Atsisiųsti
   Report of the High Level Group on European Democracy
  2. français(1.31 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport du groupe de haut niveau sur la démocratie européenne
  3. dansk(1.26 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport fra gruppen på højt plan om europæisk demokrati
  4. Deutsch(1.29 MB-PDF)Atsisiųsti
   Bericht der Hochrangigen Gruppe „Europäische Demokratie“
  5. español(1.27 MB-PDF)Atsisiųsti
   Informe del Grupo de Alto Nivel sobre la Democracia Europea
  6. italiano(1.26 MB-PDF)Atsisiųsti
   Relazione del gruppo ad alto livello sulla democrazia europea
  7. Nederlands(1.28 MB-PDF)Atsisiųsti
   Verslag van de Groep op hoog niveau inzake Europese democratie
  8. português(1.26 MB-PDF)Atsisiųsti
   Relatório do Grupo de Alto Nível para a Democracia Europeia
  9. svenska(1.25 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport från högnivågruppen för europeisk demokrati
  10. български(1.38 MB-PDF)Atsisiųsti
   Доклад на групата на високо равнище по въпросите на европейската демокрация
  11. Čeština(1.34 MB-PDF)Atsisiųsti
   Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro evropskou demokracii
  12. ελληνικά(1.38 MB-PDF)Atsisiųsti
   Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕτΠ για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία
  13. eesti(1.13 MB-PDF)Atsisiųsti
   Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma
  14. suomi(1.25 MB-PDF)Atsisiųsti
   Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason ryhmän raportti
  15. hrvatski(1.27 MB-PDF)Atsisiųsti
   Izvješće Skupine na visokoj razini za europsku demokraciju
  16. magyar(1.31 MB-PDF)Atsisiųsti
   Az európai demokráciával foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
  17. latviešu(1.28 MB-PDF)Atsisiųsti
   Augsta līmeņa grupas Eiropas demokrātijas jautājumos ziņojums
  18. Malti(1.36 MB-PDF)Atsisiųsti
   Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar id-Demokrazija Ewropea
  19. polski(1.31 MB-PDF)Atsisiųsti
   Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla ds. demokracji europejskiej
  20. română(1.29 MB-PDF)Atsisiųsti
   Raportul Grupului la nivel înalt pentru democraţia europeană
  21. slovenčina(1.3 MB-PDF)Atsisiųsti
   Správa skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu
  22. slovenščina(1.26 MB-PDF)Atsisiųsti
   Poročilo skupine na visoki ravni za evropsko demokracijo
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary

  European Committee of the Regions Annual Impact Report 2021 – Executive Summary
  Paskelbimo data: 27/01/2022Tema: Future of Europe, Green Deal, Cohesion policy reform
Pasidalyti:
 
Back to top