Prisijunkite prie Jaunųjų išrinktų politikų bendruomenės! 

2023 m. jaunųjų išrinktų politikų programa 

Ar jūs – ES vietos ar regioniniu lygmeniu išrinktas politikas, gimęs po 1983 m. sausio 1 d.? Ar ieškote galimybių užmegzti ryšius, keistis geriausia patirtimi, įgyti žinių apie ES teisėkūrą ir ES finansavimo galimybes, dalyvauti Europos regionų komiteto darbe, susitikti ir diskutuoti su RK nariais ir kitais vietos, regionų ir Europos politikais? Kviečiame jus pateikti paraišką ir prisijungti prie Jaunųjų išrinktų politikų tinklo!

Susipažinkite su toliau išdėstyta informacija apie 2023 m. Jaunųjų išrinktų politikų programą ir iki 2023 m. balandžio 10 d.pateikite paraišką.

Turinys

Kas gali prisijungti?

Galite prisijungti, jei:

 • buvote išrinktas pagal tiesioginę visuotinę rinkimų teisę Europos Sąjungos valstybėje narėje arba ES šalyje kandidatėje regionų ar vietos lygmeniu;
 • gimėte po 1983 m. sausio 1 d.;
 • nesate RK narys arba pakaitinis narys;
 • gerai mokate anglų kalbą;
 • paraiškos formą užpildysite ir pateiksite iki 2023 m. balandžio 10 d.

Kandidatai bus atrenkami atsižvelgiant į jų paraiškos kokybę ir užtikrinant lyčių, atstovavimo regionų ir vietos lygmenims, politinių pažiūrų ir pilietybės pusiausvyrą.

Bus svarstomos tik paraiškos anglų arba prancūzų kalba.

Kodėl verta prisijungti?

 • galėsite bendradarbiauti su jaunaisiais išrinktais politikais iš kitų ES valstybių ir su kitais vietos, regionų, nacionalinio ir Europos lygmens politikais;
 • galėsite keistis geriausia patirtimi su kitais vietos ir regionų politikais tinklalapyje YEPcommunity.eu;
 • sužinosite apie ES vietos ir regionų lygmeniui teikiamas galimybes;
 • atstovausite ES regionams ir savivaldybėms Europos teisėkūros procese;
 • prisidėsite prie ES politikos formavimo;
 • garsinsite savo vardą Europos mastu.

Be to, atrinkti jaunieji išrinkti politikai turės galimybę dalyvauti įvairioje su šia programa susijusioje komunikacijos veikloje.

Kokia veikla bus vykdoma?

Programa parengta remiantis trimis temomis.

1. Naujas ES demokratijos etapas

Jaunųjų išrinktų politikų programa padės jums užmegzti ryšius tarp jūsų miesto ir regiono ir ES. Ji padės rasti naujų būdų, kaip skatinti dalyvaujamąją demokratiją, ir padės jums sugalvoti, kaip įtraukti jaunimą į demokratines diskusijas ir vietos pilietinį gyvenimą.

2. Klimato ir energetikos krizių sprendimas

Jaunųjų išrinktų politikų programa šia tema suteiks jums gilesnių įžvalgų apie Europos žaliąjį kursą, kad įkvėptų jaunųjų politikų, RK narių ir kitų politikų projektus ir jus. Taip pat sužinosite, kaip prisidėti prie ES tikslų klimato kaitos ir nulinio grynojo anglies dioksido pėdsako srityse.

3. Sanglaudos politikos ateitis

Jaunųjų išrinktų politikų programa suteiks jums galimybę sužinoti apie Europos sanglaudos politikos keliamus iššūkius ir teikiamas galimybes. Visų pirma sužinosite, kokių yra vietos ir regionų valdžios institucijų finansavimo galimybių, išgirsite apie įkvepiančius novatoriškus projektus, kuriais remiamas ES regionų vystymasis, ir apie organizacijas, padedančias vietos valdžios institucijoms kurti ir įgyvendinti jų idėjas. 

Posėdžius planuojama rengti anglų kalba.

Kada?

2023 m. Jaunųjų išrinktų politikų programa tęsis iki 2024 m. pavasario, o veikla planuojama ištisus metus. Kai kuri veikla yra privaloma.

Po to tapsite absolventu ir būsite kviečiami į kitus renginius.

Čia pateikiamas negalutinis 2023 m. veiklos sąrašas. Atkreipkite dėmesį į tai, kad datos dar gali keistis.

Iki metų pabaigos taip pat gali būti įtraukta papildomos veiklos ir renginių. Apie tai būsite informuoti.

 • reguliarūs tinklaveikos susitikimai
 • dalyvavimas RK komisijų posėdžiuose ir plenarinėse sesijose
 • dalyvavimas viešosiose konsultacijose
 • gegužės 16 d. pirmasis susitikimas internetu (privaloma)
 • birželio mėn. mokymai „Naujas ES demokratijos skyrius“ (privaloma)
 • birželio 26–27 d. Europos konferencija apie viešą komunikaciją
 • rugsėjo mėn. mokymai „Klimato ir energetikos krizių sprendimas“ (privaloma)
 • spalio 9–12 d. 21-oji Europos regionų ir miestų savaitė, Jaunųjų išrinktų politikų susitikimas (privaloma)
 • lapkričio mėn. mokymai „Sanglaudos politikos ateitis“ (privaloma)

Kur?

Renginiai vyks internetu ir RK patalpose Briuselyje. Apie dalyvavimo sąlygas būsite laiku informuotas. 

Kaip prisijungti?

Kad galėtumėte prisijungti, turite užpildyti šią formą anglų arba prancūzų kalba:

Pateikite paraišką prisijungti prie Jaunųjų išrinktų politikų bendruomenės

Kiek tai kainuos?

Už dalyvavimą virtualiuose renginiuose ir veikloje išmokos nenumatytos.

Jei renginyje Briuselyje reikia dalyvauti fiziškai, RK gali:

 • kompensuoti kelionės išlaidas;
 • išmokėti vienodo dydžio dienpinigius, pateikus nakvynę renginio vietovėje patvirtinančius dokumentus.

Kelionpinigių ir dienpinigių išmokėjimas priklauso nuo turimo biudžeto. 

RK frakcijos yra atsakingos už galutinę programoje ir renginiuose dalyvausiančių jaunųjų išrinktų politikų atranką. Renginiams skirti ištekliai yra riboti.

Kontaktiniai duomenys

Komunikacijos departamento Jaunųjų išrinktų politikų programos grupė
Pasidalyti:
 
Back to top