Žaliasis kursas vietos lygmeniu 

RK narių ir jaunųjų išrinktų politikų veikla žaliojo kurso kontekste 

Europos žaliasis kursas — tai priemonių paketas, apimantis plataus užmojo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą, investicijas į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas, Europos gamtinės aplinkos išsaugojimą ir klimato kaitai atsparios Europos visuomenės kūrimą. Šia strategija siekiama įtraukti klimato ir aplinkos politiką į teisėkūros priemones, politikos veiksmus ir finansavimo mechanizmus, kad būtų sustabdyti klimato kaitos padariniai.
Turinys

Mūsų tikslai

Norėdami atsiversti apklausą, spauskite čia!

Tačiau jei norime užtikrinti tvarią, sąžiningą ir sveiką Europą savo piliečiams, būtina, kad klimato srities veikloje dalyvautų visi . Žaliojo kurso sėkmė labai priklausys nuo vietos ir regionų valdžios institucijų gebėjimų savo regionuose įgyvendinti politikos priemones ir imtis novatoriškos patirties darbo vietos lygmeniu. Žaliojo kurso sėkmė taip pat priklausys nuo nacionalinių vyriausybių ir ES institucijų gebėjimo visapusiškai suprasti Europos regionų ir miestų poreikius ir tinkamai atsižvelgti į juos teisės aktuose, finansų valdyme ir politikos strategijose.

Europos regionų komitetas (RK) skelbia apklausą , nes jis pripažįsta, kad vietos ir regionų valdžios institucijos turi suvienyti jėgas ir bendradarbiauti, kad žaliasis kursas būtų sėkmingai įgyvendintas . Įgyvendindamas savo naująją darbo grupės „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ iniciatyvą, RK siekia, kad miestai ir regionai taptų svarbiausiu Europos žaliojo kurso aspektu, ypač atsižvelgiant į tvarų atsigavimą po pandemijos.

Pagrindinis šios apklausos tikslas – surinkti informaciją apie RK narių ir jaunųjų išrinktų politikų dalyvavimą atitinkamuose tinkluose ir iniciatyvose , taip pat pateikti svarbią informaciją apie veiksmus ir įsipareigojimus klimato srityje . Galutinis tikslas – sustiprinti RK narių ir jaunųjų išrinktų politikų lyderystę žaliojo kurso srityje pasitelkiant tvirtą ir faktais grindžiamą komunikaciją. Su žaliuoju kursu susijusios veiklos aprašas taip pat suteiks RK galimybę pritaikyti narių dalyvavimą ir didinti sinergiją su kitomis iniciatyvomis, kuriose dalyvauja RK nariai ir jaunieji išrinkti politikai. Užpildyti žaliojo kurso aprašai bus įtraukti į RK internetines komunikacijos priemones ir papildys viešą narių profilį.

RK nori stiprinti savo narių gebėjimus tapti kovos su klimato kaita lyderiais ir veiksmingai įgyvendinti žaliąjį kursą bei kuo geriau juo pasinaudoti savo veiklos srityse. Atsakymai į šios apklausos klausimus ir kvietimas teikti geriausios praktikos pav yzdžius padės kurti tinklus ir sinergiją tarp narių ir jaunųjų išrinktų politikų, taip pat skatinti tarpusavio mainus siekiant paspartinti veiksmus vietos lygmeniu.

RK apklausą dėl RK narių ir jaunųjų išrinktų politikų veiklos žaliojo kurso kontekste galite rasti per šią nuorodą .

Naujausia informacija

Renginiai

Būsimi renginiai

Buvę renginiai

Pasidalyti:
 
Back to top