Verslus Europos regionas (VER)  
Award 2021

Verslus Europos re​​gionas (VER) – tai projektas, padedantis sužinoti apie išskirtinę ir novatorišką verslumo politikos strategiją turinčius Europos Sąjungos regionus (koks bebūtų jų dydis, gerovės lygis ar įgaliojimai) ir juos apdovanoti. Įtikinamiausią, perspektyviausią ir daugiausiai žadančią viziją turintiems regionams atitinkamais metais suteikiamas ženklas „Verslus Europos regionas“ (VER).

VER ženklas sukurtas bendradarbiaujant su Europos Komisija. Jį palaiko ES lygmens suinteresuotieji subjektai – Europos amatų, mažųjų ir vidutinių įmonių asociacija (SME Europe), Europos pramonės ir prekybos rūmų asociacija „Eurochambres“ ir organizacija „Social Economy Europe“. Prie iniciatyvos gali prisijungti visos prie šių tikslų norinčios prisidėti organizacijos.

Verslaus Europos regiono vardas suteiktas šiems regionams: Gdansko ir Pamario regionui (Lenkija), Geteborgo verslo regionui (Švedija) ir Navaros regionui (Ispanija).

Daugiau informacijos apie apdovanotus regionus pateikiama pranešime spaudai.

Kaip pateikti paraišką?

Atrankos kriterijai

 • Konkurse gali dalyvauti visos ES valstybių narių teritorijos, įskaitant savivaldybes ir miestus, taip pat pasienio teritorijos, kurios yra juridiniai subjektai, pavyzdžiui, ETBG ir euroregionai.
 • Kandidatai turi turėti politinę kompetenciją (nebūtinai teisėkūros srityje).
 • Kandidatai turi gebėti bendrą verslumo viziją paversti tikrove.
 • Kandidatams netaikomi apribojimai, susiję su jų dydžiu, gerovės lygiu ar konkrečiais gebėjimais.
 • Konkurse gali dalyvauti tiek sėkmingai veiklą vykdančios, tiek būtinus pokyčius atlikti pasiryžusios teritorijos.

Paraiškas teikti itin raginami pasienio regionai.

Reikalingi dokumentai
 • Paraiškos forma
 • Faktų suvestinė apie kandidato teritoriją
 • Regiono politinės vizijos aprašymas
 • Numatytų valdymo mechanizmų, skirtų veiksmingam VER veiksmų įgyvendinimui užtikrinti, aprašymas
 • Veiksmų planas
 • Komunikacijos planas
 • Politinio įsipareigojimo deklaracija, parodanti, kad teritorijos VER strategiją remia jos politinė vadovybė (pavyzdžiui, regiono taryba, regiono vyriausybė ar kitas įgaliotas politinis organas)
Paraiškų teikimo procedūra

Vertinimo komisija atsižvelgia į:

 • kiekvieno dalyvio biudžetą, konkrečias struktūrines arba teritorines problemas ir pradines ekonomines sąlygas,
 • bendrą VER kandidato vizijos plano pristatymą.

Daugiau informacijos, kaip teikti paraišką, rasite toliau pateikiamame dokumentų skyriuje.

Dokumentai (2021-2022 m. verslaus Europos regiono procesas)

VER vertinimo komisija

 

Asmuo pasiteirauti

Piotr Zajączkowski
Regionų komitetas
Tel: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share: