Dalyvaukite  

Europos regionų komitetas (RK) skatina dalyvauti visais lygmenimis nuo regionų ir vietos valdžios institucijų iki paprastų piliečių. Sužinokite, kaip galite dalyvauti!


Apklausose internetu, konsultacijose ir renginiuose gali dalyvauti regionų ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, specialistai ir akademinės bendruomenės atstovai.


Į Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimą gali pretenduoti visi politinių įgaliojimų turintys regionai.


RK patalpos ir biblioteka yra viešai prieinamos.


Dalyvaukite!

Dalyvaukite

išsakykite savo nuomonę konsultacijose

dalyvaukite plenarinėje sesijoje

atvykite į renginį Briuselyje arba Jūsų mieste ar regione

pateikite paraišką dėl Verslaus Europos regiono (VER) apdovanojimo

Sužinokite

įsirašykite į RK atvirus masinio nuotolinio mokymo kursus (MOOC)

apsilankykite RK bibliotekoje

pavartykite mūsų brošiūras

susipažinkite su mūsų tyrimais

ieškokite dokumentų

Organizuokite

suplanuokite apsilankymą RK

sugalvokite renginį RK

Share:
Susijusi informacija