Europos pasienio regionų piliečių aljansas  

2020 m. įsteigtas Europos pasienio regionų piliečių aljansas. Tai iniciatyva, kuria siekiama pagerinti ES pasienio regionuose gyvenančių Europos piliečių gyvenimą.

Europos pasienio regionų piliečių aljansą sudaro įvairūs suinteresuotieji subjektai:​

  • Europos regionų komitetas
  • Europos pasienio regionų asociacija (AEBR)
  • Operatyvinė tarpvalstybinė darbo grupė (pranc. Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT))
  • Vidurio Europos tarpvalstybinės veiklos iniciatyvų tarnyba (CESCI)
ES vidaus pasienio regionai užima 40 proc. jos teritorijos, juose gyvena 30 proc. ES gyventojų (150 mln. žmonių) ir dirbti į juos kasdien atvyksta beveik 2 mln. asmenų. Sukūrus bendrąją rinką ir Šengeno zoną pasienio regionuose atsirado daug galimybių, šie regionai daugeliu atveju liovėsi buvę periferiniais ir tapo augimo vietovėmis.

Gyvenimo pasienio regionuose iššūkiai

Vis dėlto tebėra nemažai kliūčių. Pasienio regionuose gyvenantys piliečiai ir toliau susiduria su sunkumais savo kasdieniame gyvenime, tiek tada, kai reikia susirasti darbą, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kasdien važiuoti į darbą, tiek sprendžiant administracines problemas. Įmonės taip pat susiduria su jų augimą stabdančiomis kliūtimis, o vietos ir regionų valdžios institucijoms toliau kyla iššūkiai, kai reikia užtikrinti gilesnį pasienio bendradarbiavimą, pavyzdžiui, tarpvalstybinį viešųjų paslaugų teikimą.

Šie iššūkiai tapo dar akivaizdesni per COVID-19 krizę, kai praėjus dešimtmečiams laisvo judėjimo per naktį buvo uždarytos sienos ir piliečiai ir įmonės pasienio regionuose susidūrė su rimtais sunkumais, buvo padarytas didžiulis neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis. Todėl nepaprastai svarbu įveikti šias kliūtis, kad būtų galima sutelkti galimybes, kurias piliečiams ir įmonėms siūlo atviros sienos, bei imtis būtinų priemonių tam pasiekti ir išsaugoti net ir krizinėje situacijoje.

Sustiprintas bendradarbiavimas

Kita vertus, reikėtų pažymėti, kad krizė paskatino daug bendradarbiavimo formų ir atskleidė pasienio regionų tarpusavio priklausomybę ir solidarumą – dabar tai reikia organizuoti ir stiprinti taikant Europos ir nacionalinę viešąją politiką visiškai atsižvelgiant į pasienio regionų ypatumus.

​Deklaracija ir Rezoliucija dėl būsimo tarpvalstybinio bendradarbiavimo

​Dešinėje pusėje galite perskaityti Europos pasienio regionų piliečių aljanso deklaraciją Pasienio regionai – rytojaus Europos pagrindas, dėl kurios 2021 m. liepos 1 d. RK plenarinėje sesijoje buvo priimta rezoliucija Europos vizija. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis.

Ši rezoliucija parengta po daugelio 2020 m. liepos mėn. – 2021 m. liepos mėn. vykusių diskusijų, konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir viešų konsultacijų, joje išdėstyti konkretūs aljanso ir RK pasiūlymai Konferencijai dėl Europos ateities.


 

Share: