Europos pasienio regionų piliečių aljansas 

2020 m. įsteigtas Europos pasienio regionų piliečių aljansas. Tai iniciatyva, kuria siekiama pagerinti ES pasienio regionuose gyvenančių Europos piliečių gyvenimą.

Europos pasienio regionų piliečių aljansą sudaro įvairūs suinteresuotieji subjektai:​

 • Europos regionų komitetas
 • Europos pasienio regionų asociacija (AEBR)
 • Operatyvinė tarpvalstybinė darbo grupė (pranc. Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT))
 • Vidurio Europos tarpvalstybinės veiklos iniciatyvų tarnyba (CESCI)

Turinys

ES pasienio regionai​

ES vidaus pasienio regionai užima 40 proc. jos teritorijos, juose gyvena 30 proc. ES gyventojų (150 mln. žmonių) ir dirbti į juos kasdien atvyksta beveik 2 mln. asmenų. Sukūrus bendrąją rinką ir Šengeno zoną pasienio regionuose atsirado daug galimybių, šie regionai daugeliu atveju liovėsi buvę periferiniais ir tapo augimo vietovėmis.

Gyvenimo pasienio regionuose iššūkiai

Vis dėlto tebėra nemažai kliūčių. Pasienio regionuose gyvenantys piliečiai ir toliau susiduria su sunkumais savo kasdieniame gyvenime, tiek tada, kai reikia susirasti darbą, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kasdien važiuoti į darbą, tiek sprendžiant administracines problemas. Įmonės taip pat susiduria su jų augimą stabdančiomis kliūtimis, o vietos ir regionų valdžios institucijoms toliau kyla iššūkiai, kai reikia užtikrinti gilesnį pasienio bendradarbiavimą, pavyzdžiui, tarpvalstybinį viešųjų paslaugų teikimą.

Šie iššūkiai tapo dar akivaizdesni per COVID-19 krizę, kai praėjus dešimtmečiams laisvo judėjimo per naktį buvo uždarytos sienos ir piliečiai ir įmonės pasienio regionuose susidūrė su rimtais sunkumais, buvo padarytas didžiulis neigiamas ekonominis ir socialinis poveikis. Todėl nepaprastai svarbu įveikti šias kliūtis, kad būtų galima sutelkti galimybes, kurias piliečiams ir įmonėms siūlo atviros sienos, bei imtis būtinų priemonių tam pasiekti ir išsaugoti net ir krizinėje situacijoje.

Sustiprintas bendradarbiavimas

Kita vertus, reikėtų pažymėti, kad krizė paskatino daug bendradarbiavimo formų ir atskleidė pasienio regionų tarpusavio priklausomybę ir solidarumą – dabar tai reikia organizuoti ir stiprinti taikant Europos ir nacionalinę viešąją politiką visiškai atsižvelgiant į pasienio regionų ypatumus.

​Deklaracija ir Rezoliucija dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo​

​Dešinėje pusėje galite perskaityti Europos pasienio regionų piliečių aljanso deklaraciją Pasienio regionai – rytojaus Europos pagrindas, dėl kurios 2021 m. liepos 1 d. RK plenarinėje sesijoje buvo priimta rezoliucija Europos vizija. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis.

Ši rezoliucija parengta po daugelio 2020 m. liepos mėn. – 2021 m. liepos mėn. vykusių diskusijų, konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais ir viešų konsultacijų, joje išdėstyti konkretūs aljanso ir RK pasiūlymai Konferencijai dėl Europos ateities.Dokumentai

 • Declaration

  Kalbos (24)
  1. български(303.59 KB-PDF)Atsisiųsti
  2. hrvatski(297.36 KB-PDF)Atsisiųsti
  3. Čeština(307.59 KB-PDF)Atsisiųsti
  4. dansk(19.96 KB-PDF)Atsisiųsti
  5. Nederlands(111.67 KB-PDF)Atsisiųsti
  6. English(18.68 KB-PDF)Atsisiųsti
  7. eesti(100.88 KB-PDF)Atsisiųsti
  8. suomi(19.09 KB-PDF)Atsisiųsti
  9. français(301.52 KB-PDF)Atsisiųsti
  10. Deutsch(110.58 KB-PDF)Atsisiųsti
  11. ελληνικά(288.63 KB-PDF)Atsisiųsti
  12. magyar(299.6 KB-PDF)Atsisiųsti
  13. italiano(20.42 KB-PDF)Atsisiųsti
  14. latviešu(298.18 KB-PDF)Atsisiųsti
  15. Malti(310.03 KB-PDF)Atsisiųsti
  16. polski(308.73 KB-PDF)Atsisiųsti
  17. português(20.59 KB-PDF)Atsisiųsti
  18. română(297.83 KB-PDF)Atsisiųsti
  19. SR(293.64 KB-PDF)Atsisiųsti
  20. slovenčina(310.85 KB-PDF)Atsisiųsti
  21. slovenščina(288.3 KB-PDF)Atsisiųsti
  22. español(19.42 KB-PDF)Atsisiųsti
  23. svenska(19.13 KB-PDF)Atsisiųsti
  24. Ukranian | український(304.46 KB-PDF)Atsisiųsti
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Rezoliucija dėl Europos vizijos. Tarpvalstybinio bendradarbiavimo ateitis

  Kalbos (22)
  1. български(106.03 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Резолюция относно визия за Европа: бъдещето на трансграничното сътрудничество
  2. hrvatski(116.8 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rezolucija Vizija za Europu: Budućnost prekogranične suradnje
  3. Čeština(127.85 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Usnensení - Vize pro Evropu: Budoucnost přeshraniční spolupráce
  4. dansk(127.34 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolution om en vision for Europa: fremtiden for det grænseoverskridende samarbejde
  5. Nederlands(123.63 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolutie over een visie voor Europa: de toekomst van grensoverschrijdende samenwerking
  6. English(131.55 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolution on a vision for Europe: future of Cross-Border Cooperation
  7. eesti(118.51 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Visioon Euroopast: piiriülese koostöö tulevik
  8. suomi(122.01 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Päätöslauselma aiheesta "Visio Euroopasta: rajatylittävän yhteistyön tulevaisuus"
  9. français(95.28 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Résolution sur le thème Une vision pour lEurope: lavenir de la coopération transfrontalière
  10. Deutsch(122.03 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Eine Vision für Europa: Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
  11. ελληνικά(133.48 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Ψήφισμα με θέμα: Όραμα για την Ευρώπη: το μέλλον της διασυνοριακής συνεργασίας
  12. magyar(125.53 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Állásfoglalás: Európa jövőképe: A határon átnyúló együttműködés jövője
  13. italiano(123.66 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Risoluzione - Una visione per l'Europa: il futuro della cooperazione transfrontaliera
  14. latviešu(122.08 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rezolūcija Eiropas redzējums: pārrobežu sadarbības nākotne
  15. Malti(128.19 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Riżoluzzjoni dwar viżjoni għall-Ewropa: il-futur tal-kooperazzjoni transfruntiera
  16. polski(125.98 KB-DOCX)Atsisiųsti
   REZOLUCJA - Wizja dla Europy: przyszłość współpracy transgranicznej
  17. português(121.13 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolução Uma visão para a Europa: futuro da cooperação transfronteiriça
  18. română(124 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Rezoluție pe tema O viziune pentru Europa: viitorul cooperării transfrontaliere
  19. slovenčina(119.64 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Uznesenie na tému Vízia pre Európu: budúcnosť cezhraničnej spolupráce
  20. slovenščina(114.23 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolucija - Vizija za Evropo: prihodnost čezmejnega sodelovanja
  21. español(123.22 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolución sobre Una visión para Europa: el futuro de la cooperación transfronteriza
  22. svenska(119.13 KB-DOCX)Atsisiųsti
   Resolution - En vision för Europa: framtiden för det gränsöverskridande samarbetet
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
Pasidalyti:
 
Back to top