Konsultacijos 

Turinys

Konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais siekiama užmegzti ryšius tarp pranešėjų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų ir vietos ar regioninių biurų, atstovų. Konsultacijų metu dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai savo nuomones aptaria su pranešėju, kuris gali nuspręsti į jas atsižvelgti nuomonės projekte.

Toliau pateiktas Europos regionų komiteto su suinteresuotaisiais subjektais rengiamų konsultacijų, kurių paprašė nuomonių projektus komisijų posėdžiams rengiantys pranešėjai, grafikas.

Būsimos konsultacijos

Ankstesnės konsultacijos

Pasidalyti :
 
Back to top