Sanglaudos aljansas 

© AFP

#CohesionAlliance – tai koalicija, kuriai priklauso manantys, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramstis. Šis 2017 m. spalio mėn. įsteigtas aljansas jau subūrė daugiau kaip 12 000 privačių asmenų, 140 regionų, 137 miestus ir apskritis, 50 regionų ir vietos valdžios institucijų asociacijų, 40 Europos Parlamento narių ir 35 ES sektorių asociacijas.

2022 m. spalio mėn. aljanso partneriai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti sanglaudos politiką ir didinti visų ES investicijų teritorinį poveikį, kad jos atitiktų ilgalaikius Europos uždavinius.

Prisijunkite prie šio aljanso.

Turinys

Apie aljansą

#CohesionAlliance – tai koalicija, kuriai priklauso manantys, kad ES sanglaudos politika privalo išlikti ES ateities ramstis. Aljansas buvo įsteigtas pagrindinėms Europos miestų ir regionų asociacijoms bendradarbiaujant su Europos regionų komitetu.

2020 m. liepos mėn. #CohesionAlliance priėmė pirmąją atnaujintą deklaraciją 2.0 dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos, kuria jis vadovavosi savo darbe prasidėjus COVID-19 pandemijai, smarkiai paveikusiai Sąjungos piliečius.

Po dvejų metų, 2022 m. spalio mėn., dėl naujų ekstremaliųjų įvykių, pavyzdžiui, Rusijos karo prieš Ukrainą ir neregėtai didelės infliacijos, kurią sukėlė išaugusios maisto ir energijos kainos, dar niekad nebuvo taip svarbu stiprinti sanglaudą kaip vieną iš pagrindinių Europos Sąjungos vertybių.

Todėl per Briuselyje vykusią 20-ąją Europos regionų ir miestų savaitę#CohesionAlliance partneriai dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti sanglaudos politiką ir didinti visų ES investicijų teritorinį poveikį, kad jos atitiktų ilgalaikius Europos uždavinius.

Atnaujinta deklaracija

2022 m. spalio 12 d. pasirašyta bendra deklaracija Europos regionų komitetas kartu su pagrindinėmis Europos miestų ir regionų asociacijomis išreiškė bendrą valią išlaikyti sanglaudos politiką kaip:

 • svarbiausią ES investicijų politiką,
 • matomiausią ES priemonę vietos ir regionų lygmeniu,
 • ilgalaikę vystymosi politiką, grindžiamą pasidalijamojo valdymo, partnerystės ir daugiapakopio valdymo principais,
 • politiką, kuri grindžiama teritoriniu požiūriu ir kuria atsižvelgiama į Sąjungos teritorinę įvairovę,
 • pagrindinę priemonę teritoriniam bendradarbiavimui remti ir solidarumui bei integracijai skatinti.

„Priminkite visiems ES ir nacionaliniu lygmeniu sprendimus priimantiems asmenims, kad sanglaudos politika atlieka esminį vaidmenį Europos integracijos procese! – teigiama šioje deklaracijoje, kuria #CohesionAlliance nori pradėti į ateitį orientuotą darbą, kad dabar ir ateityje sanglaudos politika būtų stipresnė, paprastesnė, veiksmingesnė ir labiau orientuota į rezultatus.

Aljansas taip pat ragina užtikrinti, kad sanglauda išliktų bendra Europos Sąjungos vertybė, šiuo tikslu siekiant, kad visa susijusi ES politika padėtų mažinti skirtumus tarp valstybių narių ir jų viduje.

Žr. deklaraciją „Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!“

Pasakojimai

Podcasts

Episode 5: EU stands with refugees

 

​Since February 2022, over seven million refugees left the Ukrainian territory, with a large amount finding shelter in Poland. How do Polish cities manage to integrate those citizens? Does the initial solidarity of the local population lasts? Being the Mayor of Łódź since 2010, Hanna Zdanowska, this episode's guest, explains the dynamics, the current state of affairs and talks about the benefits of having more people living in the city.​

Žiūrėti daugiau

 • Episode 5: EU stands with refugees
  Episode 5: EU stands with refugees
 • Episode 4: Voices of You(th)
  Episode 4: Voices of You(th)
 • Episode 3: The EU's geography of discontent
  Episode 3: The EU's geography of discontent
 • "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
  "Local Solutions - Rural Depopulation w/ Angela Gimeno, Stefania Crotta & Enda Stenson"
 • Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
  Episode 2: Green EUtopia VS Energy Crisis (07/11/2022)
 • Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)
  Episode 1: Cohesion Policy - Put the money where EU’s mouth is (26/10/2022)

Multimedija

Protecting biodiversity in the city of Budapest

 

Žiūrėti daugiau

 • Protecting biodiversity in the city of Budapest
  Protecting biodiversity in the city of Budapest
 • Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
  Massive renovation of townhouses in the city of Łódź
 • Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
  Saving a green lung and using woodchips as energy source in the province of Novara
 • A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
  A walkway on the sea to live the full potential of Bastia
 • The city of Turku is moving towards climate neutrality
  The city of Turku is moving towards climate neutrality
 • A circular project to treat asbestos in Rotterdam
  A circular project to treat asbestos in Rotterdam
 • EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
  EU is Cohesion: training workers for the jobs of tomorrow
 • #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
  #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable & resilient Europe
 • Cohesion as an EU fundamental value
  Cohesion as an EU fundamental value

Documents and visuals

 • Diskusija dėl sanglaudos politikos ateities prasideda jau dabar!

  Kalbos (22)
  1. български(695.63 KB-PDF)Atsisiųsti
   Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!
  2. Čeština(702.44 KB-PDF)Atsisiųsti
   Diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti právě odstartovala !
  3. dansk(704.37 KB-PDF)Atsisiųsti
   Debatten om samhørighedspolitikkens fremtid begynder nu!
  4. Deutsch(717.17 KB-PDF)Atsisiųsti
   Die Debatte über die Zukunft der Kohäsionspolitik beginnt jetzt!
  5. ελληνικά(691.26 KB-PDF)Atsisiųsti
   Η συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής ξεκινά σήμερα!
  6. English(702.78 KB-PDF)Atsisiųsti
  7. español(797.76 KB-PDF)Atsisiųsti
   El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora
  8. eesti(692.18 KB-PDF)Atsisiųsti
   Arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle algab kohe!
  9. suomi(690.19 KB-PDF)Atsisiųsti
   Keskustelu koheesiopolitiikan tulevaisuudesta alkaa nyt!
  10. français(702.98 KB-PDF)Atsisiųsti
   Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!
  11. hrvatski(761.4 KB-PDF)Atsisiųsti
   Rasprava o budućnosti kohezijske politike počinje sada!
  12. magyar(767.03 KB-PDF)Atsisiųsti
   Kezdődik a kohéziós politika jövőjéről szóló vita!
  13. italiano(690.17 KB-PDF)Atsisiųsti
   Il dibattito sul futuro della politica di coesione inizia adesso!
  14. latviešu(697.75 KB-PDF)Atsisiųsti
   Debates par kohēzijas politikas nākotni sākas jau tagad!
  15. Malti(711.8 KB-PDF)Atsisiųsti
   Id-dibattitu dwar il-futur tal-politika ta’ koeżjoni jibda issa!
  16. Nederlands(699.67 KB-PDF)Atsisiųsti
   Het debat over de toekomst van het cohesiebeleid begint nu!
  17. polski(705.64 KB-PDF)Atsisiųsti
   Debata na temat przyszłości polityki spójności zaczyna się teraz!
  18. português(699.2 KB-PDF)Atsisiųsti
   O debate sobre o futuro da política de coesão começa agora!
  19. română(798.76 KB-PDF)Atsisiųsti
   Dezbaterea privind viitorul politicii de coeziune începe acum!
  20. slovenčina(704.46 KB-PDF)Atsisiųsti
   Diskusia o budúcnosti politiky súdržnosti začína teraz!
  21. slovenščina(690.5 KB-PDF)Atsisiųsti
   Čas za razpravo o prihodnosti kohezijske politike
  22. svenska(704.04 KB-PDF)Atsisiųsti
   Debatten om sammanhållningspolitikens framtid börjar nu!
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • #CohesionAlliance deklaracija dėl darnios, tvarios ir atsparios Europos

  Kalbos (22)
  1. български(601.38 KB-PDF)Atsisiųsti
   #Декларация на Алианса за сближаване за сплотена, устойчива и стабилна Европа 2.0
  2. Čeština(605.21 KB-PDF)Atsisiųsti
   Prohlášení #CohesionAlliance na podporu soudržné, udržitelné a odolné Evropy
  3. dansk(238.22 KB-PDF)Atsisiųsti
   Erklæring fra Samhørighedsalliancen (#CohesionAlliance) om et samhørigt, bæredygtigt og modstandsdygtigt Europa 2.0
  4. Deutsch(427.92 KB-PDF)Atsisiųsti
   Erklärung der Allianz für Kohäsionspolitik für ein von Zusammenhalt und Nachhaltigkeit geprägtes widerstandsfähiges Europa 2.0
  5. ελληνικά(602.44 KB-PDF)Atsisiųsti
   Δήλωση της #CohesionAlliance για μια συνεκτική, βιώσιμη και ανθεκτική Ευρώπη 2.0
  6. English(221.78 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaration of the #CohesionAlliance for a cohesive, sustainable and resilient Europe - 2020
  7. español(327.81 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
  8. eesti(424.55 KB-PDF)Atsisiųsti
   Ühtekuuluvuspoliitika alliansi deklaratsioon ühtekuuluva, jätkusuutliku ja vastupanuvõimelise Euroopa heaks
  9. suomi(403.58 KB-PDF)Atsisiųsti
   #CohesionAlliance-ryhmittymän julkilausuma yhteenkuuluvan, kestäväpohjaisen ja selviytymis- ja palautumiskykyisen Euroopan puolesta
  10. français(597.79 KB-PDF)Atsisiųsti
   Déclaration de l'Alliance pour la cohésion pour une Europe 2.0 de la cohésion, du développement durable et de la résilience
  11. hrvatski(594.73 KB-PDF)Atsisiųsti
   Deklaracija Saveza za koheziju za kohezivnu, održivu i otpornu Europu
  12. magyar(593.83 KB-PDF)Atsisiųsti
   A #CohesionAlliance nyilatkozata egy összetartó, fenntartható és ellenállóképes Európáért
  13. italiano(238.58 KB-PDF)Atsisiųsti
   Dichiarazione della #CohesionAlliance per un'Europa coesa, sostenibile e resiliente
  14. latviešu(595.64 KB-PDF)Atsisiųsti
   Kohēzijas alianses (#CohesionAlliance) deklarācija par saliedētu, ilgtspējīgu un izturētspējīgu Eiropu
  15. Malti(615.71 KB-PDF)Atsisiųsti
   Dikjarazzjoni tal-#CohesionAlliance għal Ewropa koeżiva, sostenibbli u reżiljenti
  16. Nederlands(598.3 KB-PDF)Atsisiųsti
   Verklaring van de #CohesionAlliance voor een samenhangend, duurzaam en veerkrachtig Europa
  17. polski(602.55 KB-PDF)Atsisiųsti
   Deklaracja #CohesionAlliance na rzecz spójnej, zrównoważonej i odpornej Europy 2.0
  18. português(238.88 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declaração da Aliança pela Coesão por uma Europa coesa, sustentável e resiliente
  19. română(596.11 KB-PDF)Atsisiųsti
   Declarația Alianței pentru coeziune (#CohesionAlliance) în favoarea unei Europe unite, durabile și reziliente
  20. slovenčina(613.45 KB-PDF)Atsisiųsti
   Vyhlásenie Združenia pre súdržnosť (#CohesionAlliance) na podporu súdržnej, udržateľnej a odolnej Európy
  21. slovenščina(420.13 KB-PDF)Atsisiųsti
   Izjava zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance za povezano, trajnostno in odporno Evropo
  22. svenska(411.88 KB-PDF)Atsisiųsti
   Förklaring från sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance) om ett sammanhållet, hållbart och motståndskraftigt Europa 2.0
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.
 • Letter of the #CohesionAlliance to Charles Michel

  Kalbos (7)
  1. Deutsch(212.96 KB-PDF)Atsisiųsti
  2. español(211.39 KB-PDF)Atsisiųsti
  3. suomi(209.15 KB-PDF)Atsisiųsti
  4. français(213.87 KB-PDF)Atsisiųsti
  5. italiano(211.73 KB-PDF)Atsisiųsti
  6. português(210.78 KB-PDF)Atsisiųsti
  7. svenska(210.65 KB-PDF)Atsisiųsti
  Ieškote kalbos, kuri nenurodyta sąraše?  Sužinokite, kodėl jos nėra.

Sekite mus

Kontaktiniai duomenys

Pasidalyti:
 
Back to top