Archyvai 

Turinys

Europos regionų komiteto (RK) Archyvų skyriaus vaidmuo

RK Archyvų skyrius atsakingas už Komiteto dokumentų fondų tvarkymą, apsaugą, valdymą, aprašymą, saugojimą ir pateikimą visuomenei.

Dokumentų rengimo tarnyboms archyvus perdavus Archyvų skyriui, jie yra perpakuojami, skenuojami ir perkeliami į mikrofišas, kad būtų fiziškai išsaugoti. Kiekviena byla aprašoma taip, kad būtų galima panaudoti paieškos priemones (aprašus).

Du archyvų fondai

Archyvus sudaro RK fondas, kuriame saugomi dokumentai, susiję su konkrečia Komiteto veikla, ir Pirmininko fondas, kuriame saugomi Pirmininko kabineto kiekvienos pirmininko kadencijos pabaigoje (1994–2010 m. – kas dveji metai, o vėliau – kas dveji su puse metų) perduoti dokumentai.

Abiejų fondų dokumentai kataloguojami pagal specialius katalogavimo planus ir įtraukiami į atskirus aprašus.

Prieiga prie istorinių archyvų

Pagal Europos teisę dėl visuomenės priėjimo prie archyvų Komiteto archyvai yra laisvai prieinami 30 metų nuo jų sukūrimo; su archyvais susipažįstama laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių; priėjimas prie dokumentų nepasibaigus 30 metų laikotarpiui yra neribojamas.

Į skaityklą tyrėjai patenka iš anksto susitarę ir laikydamiesi saugumo reikalavimų, nepamiršdami pateikti tapatybės dokumentą. Pageidaujamų dokumentų kopijas galima gauti be papildomo mokesčio.

Darbo valandos

Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–12.30 val. ir 14.30–17.00 val.

Penktadienį 9.00–12.30 val.

Nedirba: per Velykas (Didįjį ketvirtadienį ir penktadienį, Velykų pirmadienį), gegužės 1 d., gegužės 9 d, per Šeštines (ketvirtadienį ir penktadienį), Sekminių pirmadienį, liepos 21 d., rugpjūčio 15 d., lapkričio 1–2 d., nuo Kalėdų iki Naujųjų Metų.

Kontaktiniai duomenys

European Committee of the Regions, Archives service (office JDE 4253), Rue Belliard/Belliardstraat 99, 1040 Bruxelles/Brussel​
Pasidalyti:
 
Back to top