Žaliasis kursas vietos lygmeniu 

Klimato pakto ambasadoriai 

Europos žaliasis kursas – tai nauja augimo strategija, kurios tikslas – padėti ES iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Europos žaliasis kursas susijęs su esminiais pokyčiais įvairiuose sektoriuose visais lygmenimis – nuo klimato iki energetikos, nuo transporto iki biologinės įvairovės apsaugos, nuo žemės ūkio iki labiau žiedinės ekonomikos. Todėl kiekvienas miestas ir regionas turi pasinaudoti šia istorine galimybe ir aktyviai dalyvauti daugiapakopio valdymo mechanizmuose bendradarbiaujant su nacionalinėmis vyriausybėmis ir ES, o ypač su kaimyniniais regionais visame žemyne.
Turinys

Mūsų tikslai

Europos klimato paktas atlieka lemiamą vaidmenį veiksmingai įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Juo siekiama sukurti atvirą ir įtraukią platformą, kurioje piliečiai ir bendruomenės įsitrauktų į veiklą, susijusią su mūsų klimatu ir aplinka. Įgyvendinant klimato paktą pirmiausia bus stengiamasi didinti informuotumą ir remti veiksmus siekiant užmegzti ryšius ir kartu kurti bei taikyti klimatui palankius sprendimus – tiek didelius, tiek mažus.

RK bendradarbiauja su Europos Komisija, kad užtikrintų sėkmingą klimato pakto įgyvendinimą. Žaliasis kursas vietos lygmeniu yra nauja Europos regionų komiteto iniciatyva, kuria siekiama, kad miestai ir regionai taptų Europos žaliojo kurso pagrindu ir kad tiek ES tvaraus augimo strategija, tiek ekonomikos gaivinimo po COVID‑19 planai užtikrintų tiesioginį finansavimą miestams ir regionams bei taptų konkrečiais projektais visose vietovėse. Už iniciatyvos „Žaliasis kursas vietos lygmeniu“ įgyvendinimą atsakinga darbo grupė, kuri vykdo įvairią komunikacijos veiklą.

Atsižvelgdamas į tai, RK paskelbė nariams skirtą kvietimą tapti RK klimato pakto ambasadoriais – vykdydami politinę veiklą ir pasitelkdami geriausios patirties pavyzdžius jie aktyviai propaguos žaliąjį kursą savo vietovėse. Ambasadoriai taip pat periodiškai teiks grįžtamąją informaciją apie ES politikos veiksmingumą vietoje ir skatins vertikaliąją integraciją. Paraiškas tapti RK klimato pakto ambasadoriais čia gali pateikti visi RK nariai.

Atrinkti RK klimato pakto ambasadoriai prisijungs prie Europos Komisijos administruojamo Klimato pakto ambasadorių tinklo, bus pripažinti ambasadoriais, jų klimato srities veiksmai bus skelbiami pakto interneto svetainėje ir jie galės naudotis komunikacijos priemonėmis (2021 m. bus parengtas pakto komunikacijos priemonių rinkinys). Jie taps klimato politikos pasiuntiniais, skaitys pranešimus tarptautiniuose renginiuose ir skatins miestelius, miestus ir regionus organizuoti papildomus klimato pakto renginius vietos lygmeniu ir taip pirmauti įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Jie taip pat informuos Žaliojo kurso vietos lygmeniu darbo grupę apie patirtį, geriausią praktiką ir problemas vietos lygmeniu.

Kvietimas tapti RK klimato pakto ambasadoriais yra vienas svarbiausių RK veiksmų įgyvendinant klimato paktą.

RK taip pat remia įvairias iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti RK narių ir kitų vietos ir regionų valdžios institucijų potencialą vadovauti siekiant poveikio klimatui neutralumo. Kiekvienas klimato politikos veiksmas, klimato srities įsipareigojimas ir pasiekimas yra labai svarbus!

Jei norėtumėte sužinoti daugiau,susisiekite su mumis!

Dokumentai

Naujausia informacija

Renginiai

Būsimi renginiai

Buvę renginiai

Pasidalyti:
 
Back to top