Žaliasis kursas vietos lygmeniu 

Merų pakto nacionalinių ambasadorių kolegija 

Europos žaliasis kursas  – tai nauja augimo strategija, kurios tikslas – padėti ES iki 2050 m. pasiekti poveikio klimatui neutralumą. Europos žaliasis kursas susijęs su esminiais pokyčiais daugelyje sektorių visais lygmenimis – nuo klimato iki energetikos, nuo transporto iki biologinės įvairovės apsaugos, nuo žemės ūkio iki labiau žiedinės ekonomikos. Todėl kiekvienas miestas ir regionas turi pasinaudoti šia istorine galimybe ir aktyviai dalyvauti daugiapakopio valdymo mechanizmuose bendradarbiaujant su nacionalinėmis vyriausybėmis ir ES, o ypač su kaimyniniais regionais visame žemyne.
Turinys

Mūsų tikslai

Toks daugiapakopio valdymo mechanizmas parengtas Europos merų pakte dėl klimato ir energetikos (Europos merų pakte), kurį komunikate dėl Europos žaliojo kurso Europos Komisija apibūdino kaip reikšmingą pertvarkos jėgą. Europos klimato paktas atlieka lemiamą vaidmenį visapusiškai įgyvendinant Europos žaliąjį kursą. Įgyvendinant klimato paktą pirmiausia bus stengiamasi didinti informuotumą ir remti veiksmus siekiant užmegzti ryšius ir kartu kurti bei taikyti klimatui palankius sprendimus – tiek didelius, tiek mažus. Klimato paktas įgyvendinamas kartu su esamomis iniciatyvomis, tinklais ir judėjimais, pavyzdžiui, Europos merų paktu.

Europos merų paktas vienija daugiau kaip 10 000 vietos valdžios institucijų 61 šalyje, kurios savanoriškai įsipareigojo įgyvendinti ES klimato ir energetikos tikslus . Bendradarbiaudama su Merų pakto biuru Briuselyje Europos Komisija teikia tvirtą techninę paramą ir gaires dėl finansinių priemonių miestams ir regionams, norintiems parengti tvarios energetikos (ir kovos su klimato kaita) veiksmų planus.

Europos regionų komitetas (RK) remia šią iniciatyvą nuo jos sukūrimo 2008 m. RK yra tvirtai įsitikinęs, kad Merų paktas yra pagrindinė Europos pavyzdinė iniciatyva, kuria siekiama skatinti klimato ir energetikos srities veiksmus vietos lygmeniu. Be to, joje pabrėžiamas itin svarbus vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmuo remiant Europos Sąjungos kovą su klimato kaita ir jos perėjimą prie švarios energetikos.

Europos merų paktui reikia politikų, kurie įžvelgtų, kokią naudą ir galimybes teikia buvimas energetikos ir klimato kaitos pertvarkos pradininku , ir suprastų, kaip vertinga imtis šio vaidmens kartu su kitais Europos miestais ir regionais, dalyvaujant platesniame pasauliniame vietos ir regionų valdžios institucijų, veikiančių klimato labui, judėjime.

Pripažindama istorinį RK vaidmenį propaguojant Merų pakto iniciatyvą, Europos Komisija nusprendė glaudžiau bendradarbiauti su Komitetu. Rafał Trzaskowski (PL / EPP) , Varšuvos meras ( taip pat Merų pakto signataras ) ir nuomonės dėl Europos klimato pakto pranešėjas buvo paskirtas RK atstovu naujai išplėstoje Europos merų pakto valdyboje. Ši politinė valdyba aptaria strateginius iniciatyvos tikslus, siekdama užtikrinti, kad ji atitiktų miestų poreikius, ir skatinti Europos merų pakto bendrijos ir ES institucijų dialogą.

Siekiant sustiprinti darbą nacionaliniu lygmeniu, bus sukurta antroji kolegija, kurią sudarys 27 Europos regionų komiteto nariai (po vieną iš kiekvienos valstybės narės), veikiantys kaip Europos merų pakto iniciatyvos nacionaliniai ambasadoriai .

Kolegijos nariai sieks užtikrinti nacionalinį atstovavimą savo valdymo srityje. Jie sieks skatinti labiau pritaikytą grįžtamąją informaciją, taip pat rems iniciatyvos propagavimą nacionaliniu lygmeniu. Šie nacionaliniai ambasadoriai, priklausomai nuo jų galimybių ir konkrečios padėties savo šalyje, gali vykdyti įvairią veiklą, pavyzdžiui:

  • ​Atlikti Europos merų pakto nacionalinių ambasadorių vaidmenį , pavyzdžiui, propaguoti iniciatyvą savo šalyje arba bendradarbiauti su kitais Klimato pakto ambasadoriais
  • Stiprinti miestų atstovavimą nacionaliniu lygmeniu skatindami konkrečiai šaliai skirtą veiklą bendradarbiaujant su Merų pakto biuru ir skatinant bendradarbiavimą su nacionalinėmis vyriausybėmis ir kitais miestais
  • Kviesti savo kolegas prisijungti prie šio judėjimo , pavyzdžiui, bendradarbiaujant su nacionalinėmis vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijomis, RK nacionalinėmis delegacijomis ir jaunųjų išrinktų politikų tinklu. Kolegijos nariai taip pat sieks užtikrinti, kad Europos Parlamento nariai aktyviai propaguotų Merų paktą.

Dalyvavimas Europos merų pakto bendrijos veikloje

Europos merų paktą dėl klimato ir energetikos gali pasirašyti visos vietos valdžios institucijos, sudarytos demokratiškai ir vadovaujamos per rinkimus išrinktų atstovų, nepriklausomai nuo savo dydžio ir jų energetikos bei klimato politikos įgyvendinimo etapo. Norėdami prisijungti prie Merų pakto, spauskite čia !

Informacijos apie kitas svarbias ES ir pasaulines iniciatyvas, prie kurių galite prisijungti, rasite specialiame RK tinklalapyje .

Dokumentai

Pasidalyti:
 
Back to top