Dalyvaukite 

Europos regionų komitetas (RK) skatina dalyvauti visais lygmenimis nuo regionų ir vietos valdžios institucijų iki paprastų piliečių. Sužinokite, kaip galite dalyvauti!

Apklausose internetu, konsultacijose ir renginiuose gali dalyvauti regionų ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, specialistai ir akademinės bendruomenės atstovai.

RK patalpos ir biblioteka yra viešai prieinamos.


Turinys

Konsultacijos  

Konsultacijomis su suinteresuotaisiais subjektais siekiama užmegzti ryšius tarp pranešėjų ir įvairių suinteresuotųjų subjektų, pavyzdžiui, vietos ir regionų valdžios institucijų asociacijų ir vietos ar regioninių biurų, atstovų. Konsultacijų metu dalyvaujantys suinteresuotieji subjektai savo nuomones aptaria su pranešėju, kuris gali nuspręsti į jas atsižvelgti nuomonės projekte.​​


Lankytojų registracija vizitui 

Europos regionų komitetas (RK) organizuoja pažintinius vizitus visuomenės nariams, norintiems daugiau sužinoti apie RK veiklą ir regionų vaidmenį rengiant Europos Sąjungos teisės aktus.

Suplanuokite apsilankymą RK.​

Pasidalyti :
 
Back to top