Petr Blížkovský 

Generalinis sekretorius 

Petr Blížkovský

Europos regionų komiteto generaliniam sekretoriui tenka bendra atsakomybė už Komiteto veiklos organizavimą ir struktūrinių padalinių (plenarinės asamblėjos, biuro, Pirmininkų sueigos ir paties pirmininko) priimtų sprendimų įgyvendinimą.
Būdamas sekretoriato vadovu jis prižiūri, kaip teikiama parama nariams, atstovaujantiems daugiau kaip milijonui visoje ES išrinktų vietos ir regionų politikų.
Be to, generalinis sekretorius padeda pirmininkui atstovauti RK interesams kitose ES institucijose ir įstaigose, taip pat vadovauja kasdienėms administravimo, paslaugų nariams, politinio darbo, biudžeto ir komunikacijos operacijoms.​

Turinys

Kabinetas

Dokumentai

Planning and reporting

Staff information

Annual information regarding occupational activities of former senior officials

Good administration

Whistleblowing procedures

Kontaktiniai duomenys

Kabineto +32 2 282 2009 sgcab-cor@cor.europa.eu
Rue Belliard 101, 1040 Brussels, Belgium
Pasidalyti:
 
Back to top