RK komunikacija: vėl suartinti piliečius su Europa 

Europos regionų komitetas (RK) savo veikla siekia didinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Regionų komitetui, kurį sudaro regionų ir vietos lygmeniu išrinkti nariai, kartu su kitomis ES institucijomis, tenka teisėtas vaidmuo prisiimti savo dalį atsakomybės įgyvendinant šią užduotį. Žmonių pasitikėjimas vietos ir regionų valdžios institucijomis nuolat yra didesnis nei nacionalinėmis vyriausybėmis, o daugumoje valstybių narių – didesnis nei pasitikėjimas ES.

Turinys

Komunikacijos strategija

RK priėmė penkerių metų (2015–2020 m.) komunikacijos strategiją, kurioje pabrėžiama, kad, norint vėl suartinti piliečius su Europa, reikalinga geriau koordinuojama, atvira, dalyvaujamoji ir dvikryptė komunikacija.

Tiesioginė tikslinė auditorija – vietos ir regionų valdžios institucijos, visų pirma 1,2 mln. ES subnacionaliniu lygmeniu išrinktų atstovų. RK komunikacijos strategijoje ir informuojant apie Europą vienas svarbiausių vaidmenų tenka patiems RK nariams. RK, kaip institucija, bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis, pavyzdžiui, su Europos Komisijos, Europos Parlamento ir ES Tarybos komunikacijos tarnybomis.

Daugiau informacijos rasite RK komunikacijos strategijojeRK komunikacijos strategija, kuri buvo įvertinta 2019 m. pabaigoje ir kurią naujai kadencijai parengė naujasis biuras. Visų pirma nuspręsta toliau laikytis sėkmingai taikyto požiūrio, t. y. nustatyti ne daugiau kaip tris komunikacijos prioritetus, kad komunikacijos ištekliai būtų sutelkiami į visus kanalus, laikantis panašaus metodo kaip per komunikacijos kampaniją. Naujausi komunikacijos prioritetai buvo nustatyti 2023 m. pradžioje ir tebegalioja iki dabartinės kadencijos pabaigos.

Bendra komunikacijos strategija turi būti peržiūrėta, kai 2025 m. pradžioje bus nustatytos naujos politinės gairės kitai kadencijai.

Dokumentai

Kontaktiniai duomenys

Pasidalyti :
 
Back to top