RK komunikacija: vėl suartinti piliečius su Europa 

Turinys

 

​Europos regionų komitetas (RK) siekia sugrąžinti piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Regionų komitetui, kurį sudaro regionų ir vietos lygmeniu išrinkti nariai, kartu su kitomis ES institucijomis, tenka legitimus vaidmuo prisiimti savo dalį atsakomybės įgyvendinant šią užduotį. Todėl RK priėmė penkerių metų (2015–2020 m.) komunikacijos strategiją, kurioje pabrėžiama, kad, norint vėl suartinti piliečius su Europa, reikalinga geriau koordinuojama, atvira, dalyvaujamoji ir dvikryptė komunikacija.

RK komunikacijos strategijoje ir komunikuojant apie Europą vienas svarbiausių vaidmenų tenka patiems RK nariams. RK nariai yra ne tik atsakingi už informacijos teikimą ir pareiškimus, atspindinčius vietos požiūrį ES lygmeniu, bet ir svarbiausi RK institucinės pozicijos skleidėjai Europos piliečiams ir ES institucijoms.

RK savo komunikacijos veikla, skirta dviem pagrindinėms tikslinėms auditorijoms – vietos ir regionų valdžios institucijoms ir ES institucijoms – gali sukurti pridėtinę vertę. Be to, RK pasinaudos esamais ir naujais susitarimais su kitomis ES institucijomis, pavyzdžiui, bendradarbiaudamas su Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos komunikacijos tarnybomis.

Daugiau informacijos rasite Regionų komiteto 2015–2020 m. komunikacijos strategija, kuri bus įgyvendinama pagal metinius komunikacijos planus, nustatančius ribotą teminių prioritetų skaičių.

2016 m komunikacijos plane  pagrindinis dėmesys buvo sutelktas į darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas, pabrėžiant ES biudžeto teritorinį matmenį ir bendradarbiavimą vietos ir regionų lygmeniu siekiant didinti stabilumą pasaulyje, o 2017 m. komunikacijos plane – siūloma tęsti 2016 m. pradėtą darbą ir toliau svarstyti, kaip susigrąžinti pasitikėjimą ES. Atsižvelgiant į tai, 2018 m. komunikacijos plane toliau skatinamos diskusijos dėl ES ateities, būsimų ES finansų ir ES politikos formavimo remiantis vietos ir regioniniais duomenimis. Neseniai paskelbtu 2019 m. komunikacijos planu siekiama parodyti, kad miestai ir regionai yra padeda kurti nuoseklią, įtraukią ir tvarią Europą, todėl RK turi būti suteiktas didesnis vaidmuo ES sprendimų priėmimo procese.

Jei kiltų klausimų, susisiekite su mumis communication@cor.europa.eu

Dokumentai

Final Evaluation Report of the 2015-2020 Communication Strategy of the European Committee of the Regions

Pasidalyti :
 
Back to top