Buvę pirmininkai 

Kas dveji su puse metų RK plenarinė asamblėja išrenka RK pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas atstovauja Komitetui ir vadovauja jo darbui. Jeigu pirmininko nėra arba jis negali dalyvauti, jam atstovauja pirmasis pirmininko pavaduotojas arba vienas iš kitų pirmininko pavaduotojų.

 1. portrait of Apostolos Tzitzikostas

  Apostolos Tzitzikostas

  Graikija
   
  2020 - 2022Graikija, EPP (Europos liaudies partija)

  2020 m. vasario mėn.: pirmininku išrenkamas Graikijos Centrinės Makedonijos gubernatorius Apostolos Tzitzikostas (EPP). Kalbėdamas 329 Komiteto nariams, pirmininkas nustatė tris pagrindinius savo kadencijos prioritetus: „Pirma, Europos Sąjunga privalo tarnauti savo žmonėms ir būti naudinga ten, kur jie gyvena – kaimams, miestams ir regionams. Privalome ne tik remti teritorinę sanglaudą, inovacijas, verslumą, bet ir rasti patikimų sprendimų, kaip solidariai valdyti migraciją. Antra, regionai ir miestai turi stengtis suprasti esminius dabartinės ekologinės, skaitmeninės ir demografinės revoliucijos pokyčius ir į juos reaguoti. Galiausiai turime stiprinti Europos demokratiją daugiausiai dėmesio skirdami regionams ir miestams, kad priartintume Europą prie žmonių.“

  Daugiau apie tai
 2. portrait of Karl-Heinz Lambertz

  Karl-Heinz Lambertz

  Belgija
   
  2017 - 2019Belgija, PES (Europos socialistų partija)

  2017 m. liepos mėn.: pirmininku išrinktas vokiškai kalbančiai bendruomenei atstovaujantis Belgijos Senato narys Karl-Heinz Lambertz (PES / BE). Jis buvo RK nariu nuo 2001 m. ir ilgą laiką užėmė RK PES frakcijos pirmininko postą (2011–2015 m.). Nuo 2000 m. jis buvo Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijų kongreso nariu.

 3. portrait of Markku Markkula

  Markku Markkula

  Suomija
   
  2015 - 2017Suomija, EPP (Europos liaudies partija)

  2015 m. vasario mėn.: pirmininku išrinktas Helsinkio regiono tarybos narys ir Espo miesto planavimo tarybos pirmininkas Markku Markkula. 1995–2003 m. jis buvo Suomijos Parlamento nariu. Tuo metu jis dirbo dviejuose nuolatiniuose Suomijos parlamento komitetuose: Mokslo, švietimo ir kultūros komitete bei Ateities komitete. Būdamas parlamento nariu jis tarptautiniu lygmeniu pirmininkavo Europos parlamentinio technologinio vertinimo (EPTA) tinklo tarybai.

 4. portrait of Michel Lebrun

  Michel Lebrun

  Belgija
   
  2014 - 2015Belgija, EPP (Europos liaudies partija)

  2014 m. birželio mėn.: pirmininku išrinktas Viroinval (Belgija) savivaldybės tarybos narys Michel Lebrun. 1970 m. Katalikiškajame Leveno universitete baigęs filosofijos ir literatūros studijas jis savo politinę karjerą pradėjo 1977 m., kai buvo išrinktas Viroinval savivaldybės mero pavaduotoju. 1992–1999 m. jis ėjo prancūzakalbės bendruomenės aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir tarptautinių santykių ministro, o vėliau – Valonijos vyriausybės planavimo, infrastruktūros, transporto ir telekomunikacijų ministro pareigas.

 5. portrait of Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ramón Luis Valcárcel Siso

  Ispanija
   
  2012 - 2014Ispanija, EPP (Europos liaudies partija)

  2012 m. liepos mėn.: pirmininku išrinktas Mursijos autonominės srities vadovas Ramón Luis Valcárcel Siso. Baigęs meno ir filosofijos studijas Mursijos universitete, jis dėstė meno istoriją, kartu tyrinėdamas Mursijos regiono meną ir istoriją. Kalbėdamas plenarinėje sesijoje jis nurodo, kad jo prioritetai yra vykstančios derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos, naujas struktūrinių fondų etapas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo politika.

 6. portrait of Mercedes Bresso

  Mercedes Bresso

  Italija
   
  2010 - 2012Italija, PES (Europos socialistų partija)

  2010 m. vasario mėn.: 2010 m. vasario 10 d. Regionų komiteto pirmininke išrinkta Pjemonto regiono tarybos narė Mercedes Bresso, kurios tinkamumas eiti pareigas buvo patvirtintas 2010 m. birželio 9 d. M. Bresso sakė: „Vietos ir regionų valdžios institucijos gali būti atskaitos taškas Europai įvairiose srityse. Jos yra priešakyje krizių metu ir visada buvo tikros ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos inovacijų laboratorijos.“ Kol kas Mercedes Bresso yra vienintelė moteris, buvusi išrinkta RK pirmininke.

 7. portrait of Luc Van den Brande

  Luc Van den Brande

  Belgija
   
  2008 - 2010Belgija, EPP (Europos liaudies partija)

  2008 m. vasario mėn.: Komiteto pirmininku išrinktas Belgijos parlamento senatorius ir RK narys nuo pat jo įsteigimo Luc Van den Brande (EPP / BE). Kalbėdamas plenarinėje asamblėjoje jis pareiškė: „Turime atsisakyti hierarchinės Europos kaip piramidės idėjos, pagal kurią ES yra aukščiau valstybių narių, valstybės narės – aukščiau regionų, o regionai – virš miestų ir vietos valdžios.“

 8. portrait of Michel Delebarre

  Michel Delebarre

  Prancūzija
   
  2006 - 2008Prancūzija, PES (Europos socialistų partija)

  2006 m. vasario mėn.: Regionų komiteto pirmininku išrinktas Dankerko (Šiaurės Pa de Kalė regionas) meras ir Prancūzijos parlamento narys Michel Delebarre. Jis išreiškė norą, kad Regionų komitetas taptų tikra politine Europos asamblėja, galinčia prisidėti prie diskusijų dėl Europos atnaujinimo, ir nurodė, kad Lisabonos strategija yra vienas iš pagrindinių RK prioritetų.

 9. portrait of Peter Straub

  Peter Straub

  Vokietija
   
  2004 - 2006Vokietija, EPP (Europos liaudies partija)

  2004 m. vasario mėn.: RK pirmininku išrinktas Vokietijos Badeno-Viurtembergo parlamento vadovas Peter Straub. Pagrindiniai jo tikslai buvo stiprinti institucijų ryšius ir didinti informuotumą apie Komiteto darbą naujosiose valstybėse narėse.

 10. portrait of Albert Bore

  Albert Bore

  United Kingdom
   
  2002 - 2004United Kingdom, PES (Europos socialistų partija)

  2002 m. vasario mėn.: Regionų komiteto pirmininku išrinktas Birmingamo miesto tarybos vadovas Albert Bore. Jis nurodė du pagrindinius savo kadencijos tikslus: užtikrinti, kad regioninė politika ir toliau būtų ES darbotvarkės varomąja jėga ir spręsti demokratijos stokos, dėl kurios plačioji visuomenė jaučiasi nušalinta nuo ES sprendimų priėmimo, problemą.

 11. portrait of Jos Chabert

  Jos Chabert

  Belgija
   
  2000 - 2002Belgija, EPP (Europos liaudies partija)

  2000 m. vasario mėn.: RK pirmininku išrinktas Briuselio sostinės regiono vyriausybės viešųjų darbų ir transporto ministras Jos Chabert. Raginęs Komitetą užmegzti glaudesnius ryšius su Europos Parlamentu ir Ministrų Taryba, jis prašė daugiau dėmesio skirti politinėms, o ne techninėms nuomonėms. Jos Chabert paskelbė penkis politinius prioritetus užimtumo, miestų politikos, Europos pilietybės, aplinkos ir plėtros srityse.

 12. portrait of Manfred Dammeyer

  Manfred Dammeyer

  Vokietija
   
  1998 - 2000Vokietija, PES (Europos socialistų partija)

  1998 m. vasario mėn.: RK pirmininku išrinktas Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės federalinių ir Europos reikalų ministras Manfred Dammeyer. Jis ragino užtikrinti didesnę regionų, federalinių žemių ar provincijų autonomiją valdant struktūrinius fondus ir konkurencingesnę ES žemės ūkio politiką. Asamblėja pritarė biuro pasiūlymui pakeisti RK komisijų skaičių, sudėtį ir kompetencijos sritis, kad jos galėtų veiksmingiau imtis naujų Amsterdamo sutartimi Komitetui suteiktų įgaliojimų.

 13. portrait of Pasqual Maragall I Mira

  Pasqual Maragall I Mira

  Ispanija
   
  1996 - 1998Ispanija, PES (Europos socialistų partija)

  1996 m. kovo mėn.: RK pirmininku išrinktas Barselonos meras Pasqual Maragall I Mira. Jis įsipareigojo sutelkti dėmesį į skaidrios ir teisėtos vidaus struktūros kūrimą ir RK suteikti institucinį statusą.

 14. portrait of Jacques Blanc

  Jacques Blanc

  Prancūzija
   
  1994 - 1996Prancūzija, EPP (Europos liaudies partija)

  1994 m. kovo mėn.: pirmuoju Komiteto pirmininku išrinktas Langedoko-Rusijono regiono tarybos vadovas Jacques Blanc, pirmuoju pirmininko pavaduotoju – Pasqual Maragall I Mira (PES / ES).

Pasidalyti:
 
Back to top