Apie mus 

​Europos regionų komitetas (RK) kalba Europos Sąjungos (ES) regionų ir miestų vardu. Jis atstovauja visos Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms ir konsultuoja dėl naujų teisės aktų, kurie daro poveikį regionams ir miestams (70 proc. visų ES teisės aktų).

RK – tai politinė asamblėja, kurią sudaro 329 nariai ir 329  pakaitiniai nariai iš visų ES šalių (jie yra pasiskirstę į frakcijas pagal politines partijas ir jiems vadovauja pirmininkas). Nariai yra vietos ar regionų lygmeniu išrinkti atstovai (pavyzdžiui, merai ar regionų pirmininkai). Jie atvyksta į Briuselį šešis kartus per metus svarstyti nuomonių dėl siūlomų teisės aktų ir susitarti dėl rezoliucijų dėl tolesnių ES veiksmų.

RK nariams padeda administracija, kuriai vadovauja generalinis sekretorius.


Turinys

​P​agrindiniai principai

RK savo darbu siekia priartinti piliečius prie ES. Įtraukdamas vietos ir regionų lygmens atstovus, kurie kasdien svarsto savo rinkėjams rūpimus klausimus, ir skatindamas piliečius dalyvauti įvairiuose renginiuose bei diskusijose, RK padeda mažinti atotrūkį tarp ES institucijų darbo ir ES piliečių.

Misijos deklaracija​

Mūsų misija – įtraukti vietos ir regionų valdžios atstovus į Europos sprendimų priėmimo procesą ir tokiu būdu skatinti piliečių aktyvumą.

Daugiapakopis valdymas

Kitas svarbus RK darbo aspektas – bendradarbiavimas. Kitaip tariant, RK mano, kad būtina koordinuoti Europos, nacionalinio, regionų ir vietos lygmens veiksmus.

Subsidiarumas

Per visą ES teisėkūros procesą turi būti laikomasi subsidiarumo principo, o tai reiškia, kad sprendimai turi būti priimami tuo valdymo lygmeniu, kuris geriausiai tenkina visuomenės interesus, – vietoje, kai įmanoma.

Kokie teisės aktai svarstomi?

Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba privalo konsultuotis su RK dėl visų naujų pasiūlymų tose srityse, kurios yra aktualios regionų ar vietos lygmeniu: ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, struktūriniai fondai, Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, užimtumas ir socialiniai reikalai, švietimas, jaunimas, profesinis mokymas, kultūra ir sportas, aplinka, energetika ir klimato kaita, transportas, transeuropiniai tinklai ir visuomenės sveikata.

Kitose srityse Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas gali su RK konsultuotis pasirinktinai.

RK priima rekomendacijas dėl ES teisės aktų projektų ir, remdamasis vietos ir regionų patirtimi ir žiniomis, teikia pasiūlymus dėl naujų politikos priemonių. Jis taip pat gali siūlyti naujus teisės aktus ir į ES darbotvarkę įtraukti naujus klausimus.

RK vaidmuo buvo pripažintas ir sustiprintas 2009 m. Lisabonos sutartimi. Dabar su RK privaloma konsultuotis visuose ES teisėkūros etapuose. Be to, jis gali kreiptis į ES Teisingumo Teismą dėl ES teisės aktų, kuriais, jo nuomone, pažeidžiamos RK ar nacionalinių, regionų ar vietos valdžios institucijų institucinės teisės. Taigi, priėmus Lisabonos sutartį, sustiprėjo RK ryšiai su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir Taryba.

Kaip veikia RK?

RK sudaro 329 nariai ir 329 pakaitiniai nariai iš visų ES šalių. Kiekvienos šalies vyriausybė pasiūlo savo vietos ir regionų valdžios institucijų atstovus (tikruosius ir pakaitinius narius) – nacionalines delegacijas. RK nariai savo pareigas eina penkerių metų kadenciją, kuri prasideda nuo Tarybos sprendimo dėl oficialaus paskyrimo datos.

Nariai priklauso šešioms komisijoms (pakomitečiams), kurios yra atsakingos už skirtingas politikos sritis ir kuriose nagrinėjami Europos Komisijos parengti teisės aktai ir rengiamos nuomonės, vėliau svarstomos ir priimamos RK plenarinėse sesijose.

Kas dveji su puse metų RK plenarinė asamblėja išrenka RK pirmininką ir pirmąjį pirmininko pavaduotoją. Pirmininkas atstovauja Komitetui ir vadovauja jo darbui. Jeigu pirmininko nėra arba jis negali dalyvauti, jam atstovauja pirmasis pirmininko pavaduotojas arba vienas iš kitų pirmininko pavaduotojų.

Ar RK nariai priklauso politinėmis frakcijoms?

RK nariai pagal savo politines pažiūras yra susiskirstę į frakcijas:

Paprastai frakcijos posėdžiauja prieš kiekvieną plenarinę sesiją. Be to, kasmet jos gali surengti du neeilinius posėdžius (ne Briuselyje).

Koks RK metinis biudžetas?

RK metinis biudžetas – maždaug 96 mln. EUR; iš jo padengiamos išlaidos darbuotojams, narių kelionės išlaidos, atsiskaitoma už vertimo žodžiu paslaugas ir padengiamos komunikacijos veiklos išlaidos.

Spustelėję čiačia rasite išsamios informacijos apie visų ES institucijų biudžetus.

Koks RK poveikis?

ES nėra įpareigota atsižvelgti į RK nuomones, tačiau praktiškai ji į jas didesniu ar mažesniu mastu atsižvelgia (žr. Europos Komisijos metines ataskaitas dėl su RK nuomonėmis susijusio darbo, ir paties RK poveikio ataskaitas).

Koks atlyginimas mokamas nariams?

Nariams apmokamos tik su dalyvavimu posėdžiuose susijusios išlaidos, o jų dalyvavimas registruojamas visų posėdžių protokoluose, su kuriais galima susipažinti Narių portale; jame taip pat skelbiami narių asmens duomenys ir posėdžiuose vykdoma veikla.​

Svarbiausi faktai​

  • 70 proc. ES teisės aktų turi tiesioginio poveikio regionų ir vietos lygmeniui
  • 27 ES valstybės
  • 329 vietos ir regionų lygmeniu išrinkti nariai
  • 6 komisijos
  • 6 frakcijos
  • iki 6 plenarinių sesijų per metus
  • kiekvienais metais priimama daugiau kaip 50 nuomonių​


Dokumentai

Multimedija

Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!

 

Žiūrėti daugiau

  • Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
    Ever wondered what is the European Committee of the Regions? Take a virtual tour!
Pasidalyti :
 
Back to top