Commission for Territorial Cohesion Policy and EU Budget (COTER)  

A „Területi kohéziós politika és uniós költségvetés” (COTER) szakbizottság hatásköre a következő területekre terjed ki:

 • Uniós költségvetés és a többéves pénzügyi keret
 • Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
 • Kohéziós politikai alapok
 • Területfejlesztés, beleértve a területfejlesztési menetrendet is
 • Városfejlesztési politika
 • Területfejlesztés és lakhatás
 • Területi együttműködés, beleértve a határokon átnyúló együttműködést és a makroregionális stratégiákat
 • Közlekedéspolitika, TEN-T és hiányzó összeköttetések
 • Regionális statisztikák és mutatók

A COTER szakbizottság titkárságának feladata emellett az EGTC-k hivatalos uniós nyilvántartásának vezetése és az EGTC-platform működtetése, amely utóbbi az összes meglévő, illetve alakuló EGTC-k politikai és technikai képviselőit tömöríti.

Emellett a COTER-hez tartoznak az RB területi hatásvizsgálatai is. A területi hatásvizsgálatok az EU jogalkotási javaslatainak potenciális területi hatásait vizsgáló elemzésekkel segítik az RB előadóit.

Az RB és az OECD közös tevékenységeit – olyan területeken, mint például a közberuházások minősége, a decentralizáció vagy a regionális, város- és vidékfejlesztés – ugyancsak a COTER bonyolítja. Az együttműködés fő célja az OECD, illetve az uniós helyi és regionális önkormányzatok közötti politikai párbeszéd erősítése, és ennek révén a gazdasági és társadalmi jólétet elősegítő közpolitikák javítása.​

Másik RB-s szakbizottság kiválasztása: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

Head of Unit: Marie-Claire Neill-Cowper

Assistant to the HoU: Maria Smyth

Administrators:

 • Florian Achleitner, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Missing links, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation
 • Marek Bobis, in charge of Budgetary Policy, Multi-Annual Financial Framework, ESIF, Territorial Agenda
 • Igor Caldeira, in charge of TIA: Coordination of CoR Territorial Impact Assessments, Regional Statistics and Indicators, European Territorial Cooperation
 • Slaven Klobučar, in charge of EGTC: Management of EGTC Platform, Cross-border cooperation, European Territorial Cooperation
 • Delphine Langlois, in charge of Macro Regions, Territorial Devlopmen, Urban Policy, ESIF
 • Gustavo López Cutillas, in charge of ESIF, Urban Policy, Housing, Spatial Planning, Outermost Regions, OECD Relations
 • Gordon Modro, in charge of Cohesion Policy, ESIF, Urban Policy, Territorial Agenda
 • Lucy Tober, in charge of General Transport Policy, TEN-T, Road Transport, Rail Transport, Maritime and Inland Waterways, Aviation


Assistants:

 • Vacant, in charge of the general support to COTER Commission and BUDG Working Group
 • Rui Cordeiro da Silva​​, in charge of the management of EGTC register, General support to ​EGTC platform and TIA activities, General Support to COTER Commission​, General support to COTER Commission and BUDG Working Group
To contact the COTER team, please use the Contact form (subject 'Territorial cohesion policy and EU budget')

Kapcsolódó információ
Links