„Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottság  

​​​​​​​​​

A SEDEC szakbizottság működési területe nagyon széles, és számos szakpolitikai területet lefed. A következők tartoznak ide:

foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és szociális védelem

mobilitás, esélyegyenlőség

oktatás és képzés

K+I

a digitális menetrend, az EU információs társadalma

transzeurópai ikt-hálózatok

az audiovizuális ipar és a médiatechnológiák

ifjúság és sport

többnyelvűség, a kisebbségi nyelvhasználat támogatása, kultúra és kulturális sokszínűség

Emellett a SEDEC működteti a tudáscsereplatformot is, amely a Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága (DG RTD) közötti együttműködés egyik formája. A platform célja az, hogy új K+I-megoldásokat, innovatív termékeket és bevált gyakorlatokat ismertessen meg Brüsszelben szervezett szemináriumok és szakemberek régiós találkozói révén, illetve oly módon, hogy a tudáscsereplatform éves cselekvési tervéhez hozzájáruló bemutató rendezvényeknek ad otthont.

Ezenfelül a SEDEC szakbizottság az idei év folyamán megpróbálja majd kiaknázni a kulturális örökség 2018-as európai évét annak érdekében, hogy jobban kifejezésre juttassa, milyen fontos szerepet játszanak a helyi és regionális önkormányzatok az európai kulturális örökség kezelésében, megismertetésében, védelmében és megóvásában.

Ez az európai év egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy olyan eseményekbe és projektekbe vonjuk be a polgárokat – mindenekelőtt a gyerekeket és a fiatalokat –, amelyek kiemelik Európa kulturális örökségét és értékeit.

Másik RB-s szakbizottság kiválasztása: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Smart Specialization - Science Meets Regions
 • Daniele Berno, in charge of Horizontal policies and studies
 • Alexandra Bozini (END), in charge of Employment and Social policy​
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education, Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Maria Lozano Uriz, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform
 • Pauliina Makarainen, in charge of Youth, Social Economy, Education – membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Alexander Popov, in charge of Digital Single Market, ICT Networks and Information Society
 • Valeria Satta (END), in charge of Gender Balance, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Rita Soares (END), in charge of Employment and Social policy
 • Esther Wirth, in charge of Research policies
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Digital Single Market - Digital Agenda, ICT Networks and Information Society and Smart Specialisation Strategies – Broadband platform​


Assistants:

To contact the SEDEC team, please use the Contact form (subject 'Social policy, education, employment, research and culture')

Kapcsolódó információ
Links