„Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottság  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A SEDEC szakbizottság működési területe nagyon széles, és számos szakpolitikai területet lefed. A következők tartoznak ide:

foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika és szociális védelem

mobilitás, esélyegyenlőség

oktatás és képzés

K+I

a digitális menetrend, az EU információs társadalma

transzeurópai ikt-hálózatok

az audiovizuális ipar és a médiatechnológiák

ifjúság és sport

többnyelvűség, a kisebbségi nyelvhasználat támogatása, kultúra és kulturális sokszínűség

Emellett a SEDEC működteti a tudáscsereplatformot is, amely a Régiók Európai Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatósága (DG RTD) közötti együttműködés egyik formája. A platform célja az, hogy új K+I-megoldásokat, innovatív termékeket és bevált gyakorlatokat ismertessen meg Brüsszelben szervezett szemináriumok és szakemberek régiós találkozói révén, illetve oly módon, hogy a tudáscsereplatform éves cselekvési tervéhez hozzájáruló bemutató rendezvényeknek ad otthont.

Ezenfelül a SEDEC szakbizottság az idei év folyamán megpróbálja majd kiaknázni a kulturális örökség 2018-as európai évét annak érdekében, hogy jobban kifejezésre juttassa, milyen fontos szerepet játszanak a helyi és regionális önkormányzatok az európai kulturális örökség kezelésében, megismertetésében, védelmében és megóvásában.

Ez az európai év egyedülálló lehetőséget nyújt arra, hogy olyan eseményekbe és projektekbe vonjuk be a polgárokat – mindenekelőtt a gyerekeket és a fiatalokat –, amelyek kiemelik Európa kulturális örökségét és értékeit.

Másik RB-s szakbizottság kiválasztása: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

No results.

​Head of Unit: Kyriakos Tsirimiagos

Assitant to the HoU: David Freixas Montplet

Administrators:

 • Svetlozar Andreev, in charge of Research and Innovation, Science Meets Regions
 • Alexandra Bozini (SNE), in charge of Social Policy, Employment Policy
 • Sebastian Gonzalez Hajdu, in charge of Youth, Social Economy and Education policies
 • Doru-lulian Hobjila, in charge of Education,​ Culture, Youth, Sport and Multilingualism – Audio-visual and Media Related Technologies - membership of the Group of Communicators (GOC)
 • Lisa Holmund Prutsch, in charge of Horizontal policies and studies
 • Georgios Petras, in charge of Employment and Social policy
 • Valeria Satta (SNE), in charge of Equality, Innovation - Bioeconomy, Knowledge Exchange Platform
 • Esther Wirth, in charge of Research and Innovation policies, clear writing coordinator
 • Jens Zvirgzdgrauds, in charge of Smart specialisation, Artificial intelligence, Audio-visual and Media Related Technologies, ICT


Assistants:

 • Marianne Bertau (interim), in charge of the general support to SEDEC Secretariat​
 • Marielou Dalli​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat - Platforms and events​
 • Daniela Pastina, in charge of the general support to SEDEC Secretariat
 • ​Valeria Schirru​ (absent - maternity leave)​, in charge of the general support to SEDEC Secretariat​​
To contact the SEDEC team, please use the Contact fo​rm