Az EU éves regionális és helyi barométere 

2021. október 12. 

House and someone walking in the street
Hogy alakul régiójukban a világjárvány utáni helyreállítás? Hasznosítják-e a digitális forradalom vívmányait? Hogyan járul hozzá városuk a zöld átálláshoz? Mit gondolnak a regionális és helyi politikusok a nemzeti kormányukhoz és az EU-hoz fűződő kapcsolatukról, és véleményük szerint az EU-nak milyen kihívásokkal kellene elsősorban foglalkoznia? Kövesse Apostolos Tzitzikostas, a Régiók Európai Bizottsága elnöke és Közép-Makedónia kormányzója ez évi értékelését az európai régiók és városok helyzetéről.
Tartalom
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Apostolos Tzitzikostas 
Ha nem mérjük fel régióink és városaink állapotát, nem érthetjük meg az egész Unió állapotát sem. Csak ujjunkat helyi közösségeink ütőerére helyezve állapíthatjuk meg, mennyire volt hatásos helyben az uniós fellépés, és mit kell tennie az EUnak, hogy segítsen az embereknek.

​​Európa helyi nézőpontból

Az #EURegionalBarometer beszéd az EU éves regionális és helyi barométerére​, egy, a Régiók Európai Bizottsága által kidolgozott, eredeti tanulmányokon és tudományos kutatásokon alapuló jelentésre, valamint más nyilvános forrásokból származó adalékokra épül.

A barométer pillanatképet ad azokról a legsürgetőbb kihívásokról, amelyekkel a régiók és városok szembesülnek szerte az Unióban, és segít az uniós szakpolitikai döntések megalapozásában. Kijelöli azt is, milyen irányt kell követnie a Régiók Európai Bizottságának, miközben megvalósítani igyekszik a 2020–2025-ös időszakra vonatkozó politikai prioritásait: Európa közelebb hozását az emberekhez, reziliens közösségek kiépítését és a kohézió – a helyi beágyazottságú politikák – mint az EU egyik alapértékének előmozdítását.

2020-ban a barométer átfogó elemzést nyújtott arról, hogy milyen hatása volt a Covid19-nek Európa egyes részein, és felmérte, hogy a helyi és regionális önkormányzatok milyen frontvonalbeli szerepet játszanak az egészségügyi és gazdasági válság kezelésében.

A másfél éve tartó világjárvány után a régiók és városok most az igazságos és gyors gazdasági és társadalmi helyreállításra összpontosítanak. A 2021. évi #EURegionalBarometer aktualizált áttekintést nyújt azon kérdések széles köréről, amelyek meghatározóak lesznek a régióinkban és városainkban folyó helyreállítási erőfeszítések sikere szempontjából, az egészségügytől kezdve egészen a migrációig, a zöld megállapodástól a digitális átállásig, a gazdasági és társadalmi kohéziótól az európai demokrácia megerősítéséig.

Felmérés: Helyi politikusok Európa jövőjéről

Az idei uniós regionális és helyi barométer a legelső olyan felmérést is magában foglalja, amelyet az EU 27 tagállamának helyi és regionális politikusaival készítettek. Az IPSOS által végzett „Az EU helyi politikusai és Európa jövője” című felmérés hasznos információkat nyújt majd az európai kormányzás inkluzívabb és demokratikusabb újragondolásához.

További információk

Jelentések

Korábbi évek barométerei

Megosztás :
 
Back to top