Politikai prioritások 2020–2025  

hands

A helyi és regionális önkormányzatok – melyeket az EU-ban a Régiók Európai Bizottsága képvisel – mindig is az európai demokrácia gerincét alkották. A Covid19-világjárvány megmutatta, hogy a helyi közösségeket a helyi és regionális vezetők viszik előre azzal, hogy a veszélyhelyzetre reagálnak és EU-szerte a frontvonalról segítik a helyreállítást. Ezért az RB elsődleges küldetése, hogy a falvakon, városokon és régiókon keresztül közelebb hozza Európát a polgárokhoz, amit három kiemelt prioritás segítségével kíván elérni.
Tartalom

​Polit​​​ikai prioritások​

A szubszidiaritás elvével összhangban minden döntést a polgárokhoz legközelebbi szinten kell meghozni. Ez azt jelenti, hogy meg kell mutatnunk és meg kell erősítenünk a helyi és regionális önkormányzatok szerepét az EU-ban.

Az Európa jövőjéről szóló konferencia jó lehetőséget kínál arra, hogy javítsunk az EU működésén, megosszuk és továbbfejlesszük a polgári részvétel sikeres gyakorlatait, amelyeket tagjaink a választókerületeikben dolgoztak ki, valamint megreformáljuk az uniós döntéshozatali folyamatot. Emellett továbbra is biztosítjuk, hogy az új uniós jogszabályok csökkentsék régióink adminisztratív terheit és végrehajtási költségeit.

Minden európai döntést a falvaink, városaink és régióink előtt álló legfontosabb társadalmi változások kezelése iránti elkötelezettségünk fényében kell meghozni. Gondolhatunk itt a világjárványokra, a zöld és digitális átállásra, a demográfiai kihívásokra és a migrációs áramlásokra. Ahhoz, hogy kezünkbe vehessük jövőnket és ellenállóbbá tehessük helyi közösségeinket, döntő fontosságú, hogy megerősödve jöjjünk ki ezekből az átállási folyamatokból.

Az EU valamennyi szakpolitikájában és programjában ki fogunk állni a kohézió mellett, melyet alapvető értéknek tekintünk.

Az európai kohézió előmozdításához ambiciózus hosszú távú uniós költségvetésre van szükség, amely elegendő strukturális és kohéziós finanszírozást és mezőgazdasági beruházást biztosít valamennyi régió és város számára.

A kohézió azonban nem csak a pénzről szól: olyan értéket képvisel, amelynek köszönhetően fenntartható gazdasági növekedésre számíthatunk, mindenki számára hosszú távú foglalkoztatási lehetőségek nyílnak és a szakpolitikák helyi alapon, a polgárok igényeinek megfelelően alakulnak.

1. prioritás

Hozzuk Európát közelebb a polgárokhoz: Demokrácia és az EU jövője

Annak újragondolása, hogy miként működik a demokrácia napjainkban , és miként kell korszerűsíteni a jövőben annak érdekében, hogy az Európai Unió hatékonyabban tudjon reagálni az emberek szükségleteire

Fő prioritásunk, hogy Európát közelebb hozzuk polgáraihoz, és minden kormányzati szinten megerősítsük az európai demokráciát. A cél az EU működésének javítása, biztosítva, hogy szakpolitikái és programjai megfeleljenek a polgárok valós igényeinek.

2. prioritás

Az alapvető társadalmi változások kezelése: Reziliens regionális és helyi közösségek építése

A régióink és városaink előtt álló jelentős változásokra való reagálás koherens, integrált és helyi alapú európai megközelítéssel

A világjárványok, az éghajlattal kapcsolatos, valamint digitális és demográfiai változások, illetve a migrációs áramlások mélyrehatóan érintenek minden európai régiót, várost és falut. Az ENSZ fenntartható fejlődési céljai által vezérelve feltérképezzük azokat a megoldásokat, amelyekkel biztosítható, hogy az EU megfelelően támogassa a helyi és regionális önkormányzatokat a jövőbeli veszélyhelyzetekre való reagálásban és a közösségekben végbemenő társadalmi változások kezelésében.

3. prioritás

Alapvető értékünk, a kohézió: helyi alapú uniós politikák

Az EU az emberek és lakóhelyük szolgálatában

A kohézió nem pénzről, hanem alapvető uniós értékünkről szól

Harmadik prioritásunk annak biztosítása lesz, hogy minden, az embereket és lakóhelyüket érintő (azaz helyi alapú) uniós politikában előmozdítsák és tiszteletben tartsák a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót. Megmutatjuk, milyen többletértéket képvisel a kohéziós politika – nemcsak mint szakpolitika, hanem mint valamennyi uniós politikát alátámasztani hivatott, alapvető érték.​


Dokumentumok

 • Emberközelibb Európa – A Régiók Európai Bizottsága politikai prioritásai a 2020–2025-ös időszakra

  Elérhető nyelvek (23)
  1. български(16.27 MB-PDF)Letöltés
   Доближаване на Европа до хората — Политическите приоритети на Европейския комитет на регионите за периода 2020—2025 г.
  2. Čeština(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Přiblížit Evropu občanům – Politické priority Evropského výboru regionů na období 2020–2025
  3. dansk(16.25 MB-PDF)Letöltés
   At bringe EU tættere på befolkningen – Det Europæiske Regionsudvalgs politiske prioriteter for 2020-2025
  4. Deutsch(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Europas Bürgernähe stärken: die politischen Prioritäten des Europäischen Ausschusses der Regionen 2020–2025
  5. ελληνικά(16.29 MB-PDF)Letöltés
   Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες - Οι πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την περίοδο 2020-2025
  6. español(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Acercar Europa a sus ciudadanos – Las prioridades políticas del Comité Europeo de las Regiones para 2020-2025
  7. eesti(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Tuua Euroopa inimestele lähemale – Euroopa Regioonide Komitee poliitilised prioriteedid 2020–2025
  8. suomi(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Unioni lähemmäs ihmisiä – Euroopan alueiden komitean poliittiset painopisteet vuosina 2020–2025
  9. français(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Rapprocher l’Europe de ses citoyens — Priorités politiques du Comité européen des régions pour 2020-2025
  10. Gaeilge(16.25 MB-PDF)Letöltés
   An Eoraip a thabhairt níos cóngaraí dá saoránaigh: tosaíochtaí polaitiúla Choiste Eorpach na Réigiún do 2020-2025
  11. hrvatski(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Europa bliža građanima – Politički prioriteti Europskog odbora regija za razdoblje 2020. – 2025.
  12. italiano(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Avvicinare l'Europa ai cittadini - Le priorità politiche del Comitato europeo delle regioni per il periodo 2020-2025
  13. lietuvių(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Žmonėms artimesnė Europa. Europos regionų komiteto 2020–2025 m. politiniai prioritetai
  14. latviešu(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Tuvināt Eiropu cilvēkiem: Eiropas Reģionu komitejas politiskās prioritātes 2020.–2025. gadam
  15. Malti(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Inressqu lill-Ewropa eqreb taċ-ċittadini - Il-prijoritajiet politiċi tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għall-2020-2025
  16. Nederlands(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Europa dichter bij de burger brengen – De beleidsprioriteiten van het Europees Comité van de Regio’s voor 2020-2025
  17. polski(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Europa bliżej obywateli – priorytety polityczne Europejskiego Komitetu Regionów na lata 2020–2025
  18. português(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Aproximar a Europa dos cidadãos – As prioridades políticas do Comité das Regiões Europeu para o quinquénio de 2020 a 2025
  19. română(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Apropierea Europei de cetățeni – Prioritățile politice ale Comitetului European al Regiunilor pentru perioada 2020-2025
  20. slovenčina(16.25 MB-PDF)Letöltés
   Priblížiť Európu k občanom: politické priority Európskeho výboru regiónov na roky 2020 – 2025
  21. slovenščina(16.23 MB-PDF)Letöltés
   Približati Evropo ljudem – politične prednostne naloge Evropskega odbora regij v obdobju 2020–2025
  22. svenska(16.24 MB-PDF)Letöltés
   Föra EU närmare medborgarna – Europeiska regionkommitténs politiska prioriteringar 2020 2025
  23. English(9.06 MB-PDF)Letöltés
   Bringing Europe closer to people
  Az Ön által keresett nyelven nem érhető el az oldal?  Ennek okáról itt tájékozódhat.
Megosztás:
 
Back to top