Líbia – a nicosiai kezdeményezés  

Miért működik együtt a Régiók Európai Bizottsága líbiai városokkal?

2015-től a Régiók Európai Bizottsága szoros politikai és egyre inkább gyakorlatias kapcsolatot alakított ki líbiai városokkal. A kapcsolatnak kettős célja van: a líbiai közszolgáltatások javításának és a líbiai városok nemzetközi közösségbe való belépésének elősegítése. Az együttműködés arra a politikai zűrzavarra és bizonytalanságra válaszul jött létre, mely 2011 óta sújtja Líbiát, és amely aláásta az önkormányzati szolgáltatásokat, nemzetközileg elszigetelte a líbiai városokat és az irreguláris migránsok egyik fő tranzitútvonalává változtatta az országot.

A líbiai városok kérésére a Régiók Európai Bizottsága 2016 januárjától mozdít elő partnerségeket Líbia helyi önkormányzatai számára. Az RB az uniós városok és régiók szakértelmének felajánlásával felel a líbiai városok kéréseire. A cél a líbiai átlagemberek életének javítása azzal, hogy az önkormányzatok segítséget kapnak abban, hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak az egészségügyi alapellátástól kezdve egészen a hulladékkezelésig terjedő területeken. A kezdeményezés emellett – a városi diplomácia révén – hozzájárul a líbiai stabilizációhoz egy olyan időszakban, amikor a politikai zűrzavar és bizonytalanság a líbiaiakkal való együttműködés befagyasztásához vezetett.

Ez egy alulról építkező folyamat – amelyet a résztvevők „nicosiai kezdeményezés"-ként ismernek, és amely az EU egyik legközelebbi és legkiszolgáltatottabb szomszédjának igényeit tartja szem előtt. Az RB bevonása a közgyűlés azon meggyőződését tükrözi, hogy a nagyobb, hosszú távú nemzetközi kihívások kezeléséhez szükség van a városok közötti diplomácia és az egyenrangú párbeszéd diplomáciájának aktivizálására. Mindez összhangban van az EU globális stratégiájával és azzal a meggyőződéssel, hogy az EU-nak globálisan kell gondolkodnia és helyben kell cselekednie.

Kikkel dolgozik együtt az RB?

A nicosiai kezdeményezésben részt vevő, illetve az RB-vel kapcsolatba kerülő líbiai városok a következők:

 • Tripoli (becsült lakosságszám: 1,1 millió)
 • Bengázi (becsült lakosságszám: 630 000)
 • Garján (190 000)
 • Tobruk (120 000)
 • Szabha (97 000)
 • Szurt (80 000)
 • Zintán (82 000)
 • Zliten (270 000)

Tripoli polgármestere, Abdelrauf Beitelmal és Zintán polgármestere, Mustafa Abdullah al-Baruni képviselik a líbiai polgármestereket, illetve látják el a partnerség kapcsolattartói szerepkörét, valamint megfigyelőként részt vesznek a helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlésén (ARLEM). Az EU és a mediterrán térség politikusait és politikai képviselőit összefogó ARLEM legtöbb európai tagja egyben RB-tag is. 

Az RB az ARLEM és a nicosiai kezdeményezés titkárságaként szolgál.

Hogyan támogatja az RB a líbiai városokat?

Az RB politikai közgyűlésként működik. Az RB és Líbia közötti hosszú távú kapcsolatok alapja politikai természetű – a cél a líbiai városok támogatása abban, hogy csatlakozni tudjanak a nemzetközi közösséghez, és a rendszeres kapcsolattartás révén ki tudják használni a városok és régiók által közösen létrehozott partnerségek és közösen kitűzött célok előnyeit.

2011 óta azonban Líbiában politikai zűrzavar uralkodik nemzeti szinten, és a biztonság és a politikai helyzet továbbra is törékeny. A válság súlyosan érintette a líbiaiak egészségi állapotát, iskoláztatását, megélhetését és kilátásait szerte az országban. Mindazonáltal több helyi önkormányzatnak is sikerült fenntartani az alapvető szolgáltatásokat, többüket többször újraválasztották és szilárd többségi legitimációt élveznek. A válság során egyfajta stabilitást biztosítottak lakosságuk számára.

Az RB ezért arra a következtetésre jutott, hogy a líbiai városok és régiók támogatása az egyik ígéretes módja annak, hogy az EU segítséget nyújtson Líbiának. Az EU városai és régiói már bizonyították, hogy elegendő politikai tapasztalattal, intézményi kapacitással és technikai szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék a világ más helyi önkormányzatait. A nicosiai kezdeményezéssel az RB fokozni kívánja Líbia támogatását a líbiai helyi önkormányzatok számára létfontosságú területeken.

Milyen típusú támogatásra van szükségük a líbiai városoknak?

Az EU régiói és városai a következő területeken nyújtanak vagy ígérnek támogatást:

 • Vízgazdálkodás: Murcia (ES)
 • Hulladékgazdálkodás: Antwerpen (BE)
 • Egészségügyi alapellátás: Vila Real (PT)
 • Közigazgatás: Nicosia (CY)
 • Angol nyelvi képzés: máltai helyi önkormányzatok (MT)
 • Költségvetés: Flandria (BE)


Az EU-ban tett tanulmányutak során líbiai szakértők helyszíni látogatást tettek operatív létesítményekben, valamint workshopokon és vitákon vettek részt.

Líbiai és európai polgármesterek kísértek minden egyes szakmai látogatást, és üléseket tartottak azzal a céllal, hogy megvessék egy hosszabb távú kapcsolat alapjait.

Az RB jelenleg a következőkön dolgozik:

 • az igények és a kínálat összehangolása az alábbi területeken: költségvetés-tervezés, ifjúsági munka, radikalizálódás elleni küzdelem, halászat, nemzetközi együttműködés
 • helyi önkormányzati európai iskolák hálózatának kialakítása a líbiaiak képzése céljából, mely hálózatból létrehozható egy közigazgatási iskola Líbiában
 • líbiai és európai városokat érintő nagyszabású projektek fejlesztésének előmozdítása.

A kapcsolat története

 • 2015. július: líbiai polgármesterek öttagú delegációja látogatást tesz a Régiók Bizottsága brüsszeli székházában
 • 2015. október: a helyi és regionális önkormányzatok euromediterrán közgyűlése (ARLEM) meghívja Abdelrauf Beitelmal polgármestert Brüsszelbe, hogy megfigyelőként részt vegyen a fenntartható fejlődéssel foglalkozó bizottsága ülésén
 • 2016. január: líbiai polgármesterek küldöttsége meghívást kap Nicosiába, Ciprusra, hogy megfigyelőként részt vegyen az ARLEM éves plenáris ülésén. Beitelmal polgármester levélben hat terület vonatkozásában kér támogatást. Az ARLEM erre a „Nicosiai kezdeményezés" elindításával válaszol.
 • 2016. május: az RB közvetítési erőfeszítéseinek első eredménye egy vízgazdálkodási szakmai látogatás a vendéglátó Murcia régió szervezésében
 • 2016. június: Antwerpen városával közösen szervezett szakmai látogatás a hulladékgazdálkodás témakörében A szakmai látogatás során a líbiai polgármesterek küldöttsége találkozik Federica Mogherinivel, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével, az Európai Bizottság alelnökével
 • 2016. szeptember: a portugáliai Vila Real önkormányzatával közösen szervezett tanulmányút, amelynek célja az egészségügyi alapellátás ágazatában bevált gyakorlatok cseréje
 • 2016. szeptember–október: a nicosiai önkormányzattal közösen szervezett képzések Cipruson olyan területeken, mint az emberierőforrás-menedzsment, az adminisztratív ellenőrzés és a történelmi helyszínek helyreállítása
 • 2017. február: a flamand kormánnyal közösen szervezett csere a pénzgazdálkodásról és az átláthatóságról
 • 2017. március: helyszíni workshop és tanulmányi látogatás Tozeur városában, Tunéziában, a cél a legjobb technológia megtalálása szerves hulladékot komposztáló egységek telepítéséhez hat líbiai településen
 • 2017. április: kísérleti képzés a „pozitív békét" előmozdító 20 fiatal véleményformáló számára, az UNICEF-fel és az „Institute for Economics and Peace" szervezettel együttműködve
 • 2017. május: a líbiai közigazgatási iskolák hálózatának a líbiai helyi önkormányzatokkal és egyetemekkel tartott első értekezlete. A találkozó célja a líbiai önkormányzatok szükségleteinek kezdeti felmérése volt, valamint azoknak a különböző lehetőségeknek a feltárása, amelyek révén az egyetemek segíteni tudnak a kapacitásépítésben
 • 2017. június: tanulmányi csereprogram az olaszországi Friuli Venezia Giulia régió szervezésében a halászat és a halászati szövetkezetek témakörében
 • 2017. október: Sfax városában nemzetközi szeminárium a fenntarthatósággal kapcsolatos városfejlesztési stratégiákról, eszközökről és technológiákról
 • 2017. november: a líbiai helyi és regionális önkormányzatok képviselői számára sürgető kérdésekről szóló három képzési modul első blokkja
 • 2017. november: kétnapos képzés/coaching Tunéziában helyi kutatók számára az átláthatóságról és a felelősségteljes kormányzásról
 • 2017. november–december: 100 óra képzés 20 líbiai technikus számára a szennyvízkezeléssel és a szennyvíz öntözési célú újrahasznosításával kapcsolatban.

A Régiók Bizottságának ez a kezdeményezése nem lenne lehetséges, ha az Európai Külügyi Szolgálat és az Európai Bizottság DG NEAR (az Európai Szomszédságpolitika és a Csatlakozási Tárgyalások Főigazgatósága) nem nyújtana pénzügyi és politikai támogatást a Líbiára irányuló uniós finanszírozású közigazgatási eszközön keresztül.

A logisztikai támogatást a Crown Agents, egy nemzetközi fejlesztési szervezet biztosítja.

Az Unió a Mediterrán Térségért, amely 28 uniós tagállamot és 15 földközi-tengeri államot fog össze, szintén erőteljes politikai támogatást nyújt. Líbia nem részese az Unió a Mediterrán Térségért elnevezésű kezdeményezésnek.

Federica Mogherini, az EU külpolitikai vezetője az RB líbiai városokkal való együttműködését a „városi diplomácia legjobb példájaként" írta le. Meglátása szerint „az önkormányzatok kulcsszerepet játszhatnak Líbia újjáépítésében, és szükségünk van [az RB-re], hogy fenntartsuk a kapcsolatot velük. A líbiaiaknak pedig szükségük van Önökre mint partnerekre ezekben a nehéz időkben." Meggyőződése, hogy a városoknak és a régióknak aktívan részt kell venniük a külpolitika „új szerkezeti kialakításában".


  
Az RB alkalmasnak tartja ezt az alulról felfelé építkező megközelítést arra, hogy az RB politikai támogatásával olyan hosszú távú projektekké és programokká alakuljon, amelyeket az Európai Bizottság kezelhetne. Az Unió a Mediterrán Térségért szintén hosszú távú projektekké alakíthat néhányat e kisebb léptékű kezdeményezések közül.