Régióközi csoportok  

A régióközi csoportok elképzelése 2007. februárban körvonalazódott. Olyan platformokról van szó, ahol az uniós és Unión kívüli helyi és regionális önkormányzatok egyeztethetnek és új elképzelésekkel állhatnak elő.

Egy csoport az alábbi feltételekkel jöhet létre:

 • az RB legalább 10 rendes tagja részt vesz benne
 • ezek legalább négy nemzeti delegációhoz vagy
 • határokon átnyúló együttműködést megvalósító régiók csoportjához tartoznak

A régióközi csoportok megújítása az RB új hivatali időszakára vonatkozóan folyamatban van. Az RB ​legutóbbi hivatali időszakában a régióközi csoportok a következők voltak:

Adriai- és Jón-tenger

 • 2013 januárjában hozták létre
 • Főbb tevékenységek:
  • vélemények, ötletek és gyakorlatok cseréje az RB-tagok, az adriai- és jón-tengeri országok önkormányzatai, továbbá az adriai- és jón-tengeri európai uniós stratégiában (EUSAIR) részt vevő nyolc uniós és nem uniós ország hatóságai között
  • a többszintű kormányzás kialakításában kulcsszereplőként hozzájárulás az EUSAIR és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv kialakításához, nyomon követéséhez és végrehajtásához
  • a közös kihívások hatékony kezelése, továbbá a régió identitásának és teljes potenciáljának érvényesítése
  • szinergiateremtés a meglévő balti-tengeri és dunai stratégiával
 • Elnök: Paolo Di Laura Frattura (IT/PES)
 • Ez a régióközi csoport kapcsolódik egy makroregionális stratégiához. Ezek az Európai Tanács által elfogadott keretet adnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez egy adott földrajzi területen (lásd még: makrorégiók)

   

  Kapcsolat: 

  A régióközi csoport titkársága

  Francesco Cocco

  https://www.adriatic-ionian.eu/about-eusair/

  Alpok makrorégió

 • 2014 júniusában hozták létre
 • Feladatai:
  • a többszintű kormányzás elvének megfelelően hozzájárulás az Alpok makroregionális stratégia és az ahhoz kapcsolódó cselekvési terv kialakításához, nyomon követéséhez és végrehajtásához
  • a versenyképesség javítása és megfelelő összeköttetések biztosítása a térség számára, emellett az Alpok régió környezeti fenntarthatóságának garantálása és vonzerejének növelése
  • a szinergiák maximális kihasználása, valamint a bevált gyakorlatok cseréje a meglévő makroregionális stratégiákkal
 • Elnök: Franco Iacop (IT/PES)
 • Ez a régióközi csoport kapcsolódik egy makroregionális stratégiához. Ezek az Európai Tanács által elfogadott keretet adnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez egy adott földrajzi területen (lásd még: makrorégiók)

   

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Raffaella Viviani

  raffaella.viviani@regione.fvg.it

   

  Friuli Venezia Giulia Autonomous Region

  Rue du Commerce 49 - 1000 Bruxelles

  Tel.: +32 (0)2 500 88 40

  http://www.alpine-region.eu/

  Balti-tengeri régiók

 • 2008 februárjában hozták létre
 • Feladatai:
  • a balti-tengeri régiók közötti együttműködés megjelenítése a Régiók Bizottságában, és hozzájárulás e régiók széles értelemben vett fejlődéséhez
  • a különböző uniós politikák hatásának nyomon követése, különösen a tengerpolitika gazdasági és környezetvédelmi vetületével összefüggésben
  • hozzájárulás a balti-tengeri uniós stratégiához (melyet 2009. júniusban indítottak el).
 • Elnök: Pauliina Haijanen (FI/EPP)

 • Ez a régióközi csoport kapcsolódik egy makroregionális stratégiához. Ezek az Európai Tanács által elfogadott keretet adnak a gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítéséhez egy adott földrajzi területen (lásd még: makrorégiók)

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Åsa Bjering

  a CPMR Balti-tengeri bizottságának főtitkára

  Tel.: +32 470 69 62 66

  Brexit

  • 2018 januárjában hozták létre
  • Feladatai:
   • lehetőséget adni az egyeztetésre és a tájékozódásra a brexit után várható hatásokról
   • eszmecsere a leginkább érintett helyi és regionális önkormányzatok támogatását célzó megoldásokról, és az érintett regionális gazdaságok felkészítése
   • olyan projektek feltérképezése, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatok közösen tudnának fejleszteni a brexit után
   • hozzájárulás az RB keretében folytatott vitához, melynek célja, hogy átfogó képet alkossunk a brexit helyi és regionális önkormányzatokra gyakorolt hatásairól
  • Elnök: François Decoster (FR/ALDE)
  •  

   Kapcsolat:

   A régióközi csoport titkársága

   Jennifer Rousselle

   jennifer-rousselle@ville-saint-omer.fr

   Ville de Saint Omer

   Tel.: +33 (0)3 21 98 66 53

  Kárpátok

 • 2016 februárjában hozták létre
 • Feladatai:
  • a Kárpátok régióra irányuló makroregionális stratégia létrehozásával kapcsolatos lehetőségek megvizsgálása
  • viták, közös megmozdulások és projektek szervezése a Kárpátok mentén fekvő két nem uniós tagország (Szerbia és Ukrajna) helyi önkormányzatainak képviselőivel, hogy őket is bevonjuk a „Kárpátok régióra vonatkozó jövőbeli makroregionális stratégiába"
  • a helyi és regionális kormányzatok szerepének hangsúlyozása a fenntartható fejlődés támogatása érdekében
 • Elnök: Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Representation of the Podkarpackie Region to Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Brussels, Belgium

  Tel.: +32 2 738 02 23
  bruksela@podkarpackie.pl

  Határokon átnyúló együttműködés

 • 2015 júliusában hozták létre
 • Feladatai:
  • az uniós jogalkotás befolyásolása azáltal, hogy a csoport elemzi az RB-véleményeket, és biztosítja, hogy határokon átnyúló megoldásokat figyelembe vegyék
  • hozzájárulás a kohéziós politika jövőjével kapcsolatos vitához
  • az uniós szinten kezelendő, határokon átnyúló kérdésekkel kapcsolatos témák feltérképezése
  • javaslatok előterjesztése az EGTC-platform, az EHMRS és a Régiók és Városok Európai Hete rendezvényeivel kapcsolatban
 • Elnök: Pavel Branda (CZ/ECR)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Marek Polach

  Marek.Polach@praha.eu

  Delegation of Prague to the EU

  Avenue Palmerston 16

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 2 230 15 84

  A gépjárműipar jövője

 • 2009-ben hozták létre
 • Feladatai:
  • a jelentős autóiparral rendelkező régiók érdekeinek védelme, és közös megoldások keresése az előttük álló kihívásokra
  • kapcsolatok építése a részt vevő régiók ágazati szervezeteinek körében
 • Elnök: Barbara Eibinger-Miedl (AT/EPP)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Claudia Suppan
  Steiermark office in Brussels
  Avenue de Tervueren 82
  1040 Etterbeek
  Tel.: +32 (0)2 7320361
  automotive@stmk.gv.at

  Egészségügy

 • 2010 novemberében hozták létre
 • Feladatai:
  • konstruktív párbeszéd előmozdítása az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel, ezáltal a helyi és regionális egészségügyi hálózatok (például EUREGHA, ENRICH) munkájának erősítése az adminisztráció szintjén
  • többek között a következők megvitatása: a strukturális alapok felhasználása, az egészségügyben dolgozó munkaerő, betegmobilitás, élelmezés, elhízás és az egészségügy terén mutatkozó egyenlőtlenségek mutatói
 • Elnök: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)
 •  

  Kapcsolat:

  EUREGHA Secretariat

  Rue du Luxembourg, 3

  1000 Bruxelles

  secretariat@euregha.net

   

  Szigeti régiók

  • Létrehozva: 2015. április, felfüggesztve 2017 májusában, majd újraaktiválva 2018 decemberében
  • Feladatai:
  • a közös problémák kezelése az együttműködés és fejlesztési stratégiák kidolgozása érdekében az idegenforgalom és a kultúra területén, csakúgy mint az ipari, mezőgazdasági, egészségügyi, energiaügyi és oktatási ágazatokban;
  • a Régiók Európai Bizottsága és az Európai Parlament szigetekről szóló döntései végrehajtásának elősegítése;
  • proaktív fellépés és együttműködés a migráció területén, amely minden eddiginél nagyobb mértékben érinti a szigeti régiókat, ahová a háború és a szegénység elől menekülve érkeznek az emberek a túlélés esélyét és reményt keresve. 
 • Elnök: Gaetano Armao (IT/EPP)
 • Kapcsolat:
  A régióközi csoport titkársága,
  Leonardo di Giovanna

  Tel.: +32 026392574

  leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


   

  Kevésbé fejlett régiók

 • 2015 márciusában hozták létre
 • Feladatai:
  • közreműködés a különösen témába vágó kérdésekről szóló állásfoglalások, valamint módosító indítványok és jelentések készítésében
  • az uniós gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politika nyomon követése
  • együttműködés európai projektek fejlesztésében, továbbá annak elősegítése, hogy az érintett régiók új beruházásokat vonzzanak
 • Elnök: Tadeusz Truskolaski (PL/EA)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Michal Szczepura

  Regional Office of the Podlaskie Voivodeship in Brussels

  Avenue de Tervueren 48

  1040 Bruxelles

  Tel.: +32 2 738 02 22

  Fax: +32 2 735 33 20

  info@podlaskie.eu

  Északi Áramlat 2

 • 2017 decemberében hozták létre
 • Feladatai:
  • a csővezeték környezeti hatásának megvitatása
  • a regionális fejlesztés bemutatása a helyi vállalkozók és közösségek szempontjából
  • az energiabiztonság regionális dimenziójának beépítése
  • nagy hangsúly az európai szomszédságpolitikán és más külkapcsolatokon
 • Elnök: Olgierd Geblewicz (PL/EPP)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Sebastian Gojdz

  sgojdz@wzp.pl

   

  Regional Office of Westpomeranian Region in Brussels

  Rue Montoyer 31

  1000 Bruxelles

  Tel.: +32 24149604 

  Jogalkotói hatáskörrel rendelkező régiók

 • 2007 júniusában hozták létre
 • Feladatai:
  • kezdeményezések olyan politikaterületeken, mint például a minőségi jogalkotás és kormányzás
  • a szubnacionális szint jogainak előmozdítása a szubszidiaritás megvalósításának keretében
  • a jogalkotási hatáskörrel rendelkező régiók szaktudásának és tapasztalatainak megosztása az RB tagjaival
  • a többszintű kormányzás középpontba helyezése Európában, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvének érvényesítése
  • a szubszidiaritás ellenőrzési mechanizmusaival kapcsolatban bevált gyakorlatok cseréje
 • Elnök: Jean-François Istasse (BE/PES)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága

  Raffaella Viviani


  Raffaelle.viviani@regione.fvg.it 

   

  Saar-Lor-Lux

 • 2007 júniusában hozták létre
 • Feladatai:
  • az érintett régiókat képviselő RB-tagok uniós politikai prioritásainak és álláspontjainak összehangolása, és ezek közös képviselete a megfelelő RB-szervekben
  • önálló uniós politikai kezdeményezések kidolgozása a szóban forgó térséget érintő kérdésekben, és e kezdeményezések megvalósításának előmozdítása
 • Elnök: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES)
 •  

  Kapcsolat:

  A régióközi csoport titkársága