Bővítési országok  

Az uniós bővítési politikával kapcsolatos intézményi álláspontért elsősorban az RB CIVEX szakbizottsága felelős. Annak érdekében, hogy előmozdítsuk a párbeszédet és az együttműködést az EU-ban és a bővítési országokban működő helyi és regionális önkormányzatok között, illetve hogy támogassuk őket az EU-ba vezető útjukon, kétféle intézményi platformot hoztunk létre, melyek a következők:

 • konzultatív vegyes bizottságok (kvb-k)
 • munkacsoportok

Konzultatív vegyes bizottságok (kvb-k)

Küldetésnyilatkozat

A konzultatív vegyes bizottságok következetes és stabil keretet biztosítanak az uniós csatlakozásra törekvő országok helyi és regionális önkormányzataival való együttműködéshez. A konzultatív vegyes bizottságok tevékenysége többek között az alábbiakat mozdítja elő:

 • a helyi és regionális képviselők felkészítése az uniós tagságra
 • az uniós szakpolitikák hatásainak értékelése helyi és regionális nézőpontból
 • közvetlen kétirányú információáramlás a szóban forgó országokban és az EU-ban megfigyelhető politikai fejleményekről
 • a tárgyalások nyomon követése, kiemelt figyelmet fordítva a helyi és regionális önkormányzatok számára különösen fontos területekre

Hogyan jöhet létre kvb?

 • Az érintett ország kormányának kérésére
 • A stabilizációs és társulási megállapodás (STM) alapján
 • Vagy az Európai Unió Tanácsa és a tagjelölt ország közötti stabilizációs és társulási tanács hivatalos nyilatkozatában
 Ki vesz részt a kvb-kben? 
 • A bizottságok tagsága felerészt az adott ország helyi vagy regionális képviselőiből áll össze
 • A bizottságok másik felét a Régiók Bizottsága tagjai alkotják
 • Két társelnököt jelölnek ki, akik a fent említett két kategóriát képviselik
 Hogyan működnek a kvb-k?
 • A döntéseket közösen hozzák
 • Minden kvb saját eljárási szabályzatot fogad el
 • A kvb-k évente kétszer ülnek össze, egyszer Brüsszelben – a „bővítés napja" rendezvény keretében – és egyszer a partnerországban

EU–Montenegró kvb

 • Jogalap: az EU–Montenegró stabilizációs és társulási tanács 2011. június 21-i határozata

Társelnökök

 
 

Tagok

 
 

EU–Észak-Macedónia kvb

 • Jogalap: az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság stabilizációs és társulási tanács 2007. július 24-i határozata

Társelnökök

 
 

Tagok

 
 

EU–Szerbia kvb

 • Jogalap: az EU és Szerbia közötti stabilizációs és társulási megállapodás, 2014

Társelnökök

 
 

Tagok

 
 

EU–Izland kvb

 • A 2013 májusában felállított EU–Izland kvb működését Izland kérésére felfüggesztették.

Munkacsoportok

A munkacsoportok tevékenysége többek között az alábbiakat mozdítja elő:

 • a helyi és regionális önkormányzatokkal való együttműködés támogatása az adott munkacsoport hatáskörébe tartozó ország(ok)ban
 • az uniós szakpolitikák hatásainak értékelése helyi és regionális nézőpontból
 • közvetlen kétirányú információáramlás a szóban forgó országokban és az EU-ban megfigyelhető politikai fejleményekről
 • bevált gyakorlatok megosztása az együttműködés konkrét területein
Hogyan jöhet létre munkacsoport?
 • Az RB Elnökségének határozata alapján, összhangban az RB eljárási szabályzatával
Ki vesz részt a munkacsoportokban?
 • Az RB tagjai
 • A partnerországok helyi és regionális szintű képviselőinek részvétele a tárgyalandó témáktól és az ülés helyszínétől függ

A munkacsoportok évente kétszer ülnek össze, egyszer Brüsszelben – a „bővítés napja” rendezvény keretében – és egyszer az egyik partnerországban

„Törökország” munkacsoport

 • Létrehozás időpontja: 2006

Társelnökök

 
 

Tagok

 
 

„Nyugat-Balkán” munkacsoport

 • Létrehozás időpontja: 2006
 • Jelenleg a következő országokkal foglalkozik: Albánia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó (az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1244. sz. határozata értelmében)

Társelnökök

 
 

Tagok

 
 

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

No results.
Share:
Linkek