Keleti partnerség (CORLEAP)  

A keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatainak konferenciája (CORLEAP), melyet az RB 2011-ben hozott létre, az EU és a keleti partnerség országai helyi és regionális önkormányzatainak politikai fóruma.

Ez az egyetlen olyan uniós platform, amely lehetőséget biztosít annak megvitatására, hogy a városok és régiók miként járulnak hozzá a keleti partnerség fejlődéséhez. 

Melyek a részt vevő országok?

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna.

 

Mi a CORLEAP célja?

A CORLEAP célja, hogy:

 • összehangolja a helyi és regionális önkormányzatok képviseletét a keleti partnerségen belül
 • kiegészítse és támogassa az uniós intézmények és más részt vevő érdekelt felek erőfeszítéseit az európai szomszédságpolitika végrehajtása terén
 • elterjessze azokat az eszméket, amelyek a partnerországokat közelebb hozzák az EU-hoz, előmozdítják a belső reformokat, valamint a kapacitásépítést a helyi és a regionális szinten

Hogyan működik?

A CORLEAP úgy működik, mint egy „területi együttműködési platform". A CORLEAP számára a partnerállamok helyi és regionális szövetségei a kapcsolattartó pontok a saját országukban, míg az európai intézmények számára az RB a természetes kapcsolattartó pont. Ez lehetővé teszi, hogy a CORLEAP hozzájusson a keleti partnerség helyi és regionális dimenziója számára releváns információkhoz, és megossza azokat.

Kik a tagjai?

A CORLEAP 36 regionális és helyi politikusból áll: 18 RB-tagból és 18 tagból, akik a keleti partnerség hat országát képviselik.

A keleti partnerség minden országának 3-3 helye van. Az uniós helyek az RB politikai összetételének megfelelően oszlanak meg az öt politikai csoport között: Európai Néppárt (EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES), Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), Európai Szövetség (EA) és Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR).

Az évenkénti CORLEAP-ülések közötti időben az elnökség működik irányító szervként. Az elnökség felelős a CORLEAP munkájának koordinálásáért, valamint a fellépések, jelentések és állásfoglalások nyomon követéséért. A partnerországok hat tagjából és az Európai Uniót képviselő RB hat tagjából áll.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Kapcsolódó információ
Linkek
Political reports
  Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
  Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries
  Economic cooperation and economic development at local level in the Eastern Partnership countries
  The role of bilateral cooperation between EaP and EU countries’ municipalities in facilitating sustainable municipal development in the EaP
  Energy efficiency: The role of local and regional authorities in the Eastern Partnership countries
  CORLEAP report on Developing civic participation as a way to strengthen local democracy in EAP countries
  Recommendations to the Heads of State and Government gathering in Vilnius on 28-29 November 2013 for the EaP Summit
  Activity reports