Keleti partnerség (CORLEAP)  

A keleti partnerség helyi és regionális önkormányzatainak konferenciája (CORLEAP), melyet az RB 2011-ben hozott létre, az EU és a keleti partnerség országai helyi és regionális önkormányzatainak politikai fóruma.

Ez az egyetlen olyan uniós platform, amely lehetőséget biztosít annak megvitatására, hogy a városok és régiók miként járulnak hozzá a keleti partnerség fejlődéséhez. 

Melyek a részt vevő országok?

Örményország, Azerbajdzsán, Belarusz, Grúzia, a Moldovai Köztársaság és Ukrajna.

 

Mi a CORLEAP célja?

A CORLEAP célja, hogy:

  • összehangolja a helyi és regionális önkormányzatok képviseletét a keleti partnerségen belül
  • kiegészítse és támogassa az uniós intézmények és más részt vevő érdekelt felek erőfeszítéseit az európai szomszédságpolitika végrehajtása terén
  • elterjessze azokat az eszméket, amelyek a partnerországokat közelebb hozzák az EU-hoz, előmozdítják a belső reformokat, valamint a kapacitásépítést a helyi és a regionális szinten

Hogyan működik?

A CORLEAP úgy működik, mint egy „területi együttműködési platform". A CORLEAP számára a partnerállamok helyi és regionális szövetségei a kapcsolattartó pontok a saját országukban, míg az európai intézmények számára az RB a természetes kapcsolattartó pont. Ez lehetővé teszi, hogy a CORLEAP hozzájusson a keleti partnerség helyi és regionális dimenziója számára releváns információkhoz, és megossza azokat.

Kik a tagjai?

A CORLEAP 36 regionális és helyi politikusból áll: 18 RB-tagból és 18 tagból, akik a keleti partnerség hat országát képviselik.

A keleti partnerség minden országának 3-3 helye van. Az uniós helyek az RB politikai összetételének megfelelően oszlanak meg az öt politikai csoport között: Európai Néppárt (EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES), Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), Európai Szövetség (EA) és Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR).

Az évenkénti CORLEAP-ülések közötti időben az elnökség működik irányító szervként. Az elnökség felelős a CORLEAP munkájának koordinálásáért, valamint a fellépések, jelentések és állásfoglalások nyomon követéséért. A partnerországok hat tagjából és az Európai Uniót képviselő RB hat tagjából áll.

Adopted Opinions

Opinions currently in discussion

Share:
Kapcsolódó információ
Linkek
Promoting people-to-people contacts through cross-border cooperation programmes in Eastern Partnership countries
Capacity building of local and regional government in Eastern Partnership countries