„Uniós polgárság, kormányzás, intézményi és külügyek” (CIVEX) szakbizottság  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

A CIVEX szakbizottság hatásköre a következő területekre terjed ki:

a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

bevándorlás-, menekültügyi és vízumpolitika

az EU Alapjogi Chartája

aktív polgári szerepvállalás

decentralizáció

alkotmányos ügyek

kormányzás, minőségi jogalkotás, szubszidiaritás és arányosság

külügyek, ezen belül adminisztratív külső együttműködés és kapacitásépítés

nemzetközi egyezmények és tárgyalások, terrorizmus és határellenőrzés

szomszédságpolitika (ezen belül a keleti partnerség és az euromediterrán együttműködés), decentralizált fejlesztési együttműködés, valamint uniós bővítési kérdések

Másik RB-s szakbizottság kiválasztása: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme