Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
„Most kell cselekednünk, méghozzá közösen” ‎ Helyi és regionális vezetők elképzelései az európai zöld megállapodás megvalósítására  
Az RB fórumot hoz létre városok, régiók, az Európai Bizottság és tagállamok részvételével a zöld megállapodás megvalósításához

A Régiók Európai Bizottsága (RB) megfogalmazta kéréseit az európai zöld megállapodással kapcsolatban, úgy vélve, hogy azok teljesítése nélkül 2050-ig nem érhető el a klímasemlegesség. Az RB szerint a zöld megállapodásnak a helyi és regionális önkormányzatokkal közösen kidolgozott, egyértelmű cselekvési tervet, mérhető célkitűzéseket és célzott intézkedéseket kell tartalmaznia az energia, a mobilitás, a mezőgazdaság, a biodiverzitás, a digitalizáció és a körforgásos gazdaság terén, és ehhez megfelelő finanszírozást kell biztosítani – Európa csak így tudja kezelni az éghajlati vészhelyzetet.

A Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság újonnan kinevezett, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnökével folytatott vitában az RB arra kérte az EU-t, hogy próbálják meg 1,5 °C alatt tartani a globális felmelegedést, és ennek érdekében dolgozzanak ki egy olyan ambiciózus jogszabály- és pénzügyi csomagot, amely minden régiónak és városnak segít az átmenet megvalósításában. Az RB szerint az is fontos, hogy minden politikai döntés meghozatalakor a fenntarthatóság szempontját tartsák szem előtt. Az RB Brüsszelben állásfoglalást fogadott el , röviddel azt megelőzően, hogy az Európai Bizottság december 11-én ismerteti a zöld megállapodással kapcsolatos terveit. Az állásfoglalás azt szorgalmazza, hogy az EU jogszabályban vállalja, hogy 2050-ig szén-dioxid-semleges lesz, ambiciózusabb energetikai, éghajlati és környezeti célokat tűz ki, illetve elegendő forrást biztosít a régiók és városok támogatására.

Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottsága elnöke elmondta: „Szembe kell végre néznünk az éghajlati vészhelyzet tényével. Az európai zöld megállapodás jelenti az utolsó lehetőséget arra, hogy Európa hiteles legyen, eleget tegyen nemzetközi kötelezettségeinek, és egyértelmű utat kínáljon a szén-dioxid-semlegesség 2050-ig történő eléréséhez. Az EU-nak környezetbarát szempontokat kell érvényesítenie minden szakpolitikájában és beruházásában, olyan igazságos átmenetet garantálva, amely minden régiót és várost támogat. A helyi és regionális önkormányzatoknak teljes értékű partnernek és szereplőnek kell lenniük, akiket valódi beruházásokkal kell segíteni. A jelenlegi uniós költségvetési javaslatok – többek között a kohéziós politikával kapcsolatos megszorítások – aláássák a régiók és városok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felgyorsítsák az éghajlatváltozás elleni fellépést. Kifutunk az időből: nincs idő habozni, most és együtt kell cselekednünk. Ha a zöld átmenet nem indul el városainkban és régióinkban, akkor nem is lesz belőle semmi.”

Frans Timmermans , az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke óva intett a tétlenségtől, és kijelentette: „Minden kormányzati szintnek meg kell tennie a maga feladatát, ha sikeresen akarjuk alakítani közös jövőnket: olyan feladatról van szó, amellyel a nemzeti kormányok egyedül nem bírnak. A városokra és régiókra óriási szerep hárul majd abban az alapvető átalakulásban, amelyet a zöld megállapodás kíván elindítani társadalmunkban. A kibocsátásmentes közlekedéstől a biológiai sokféleség védelméig, az épületek energiahatékonyságától a városaink környezetbarátabbá tételéig és az újraerdősítésig minden területen szükség van mindenki hozzájárulására. A helyi és regionális önkormányzatok nélkül lehetetlen elérni a zöld megállapodás célkitűzéseit.”

Fiatal választott politikusok ismertetik elvárásaikat

A plenáris vita során fiatal választott politikusok egy csoportja ismertette Európával kapcsolatos elvárásait Frans Timmermans ügyvezető alelnökkel és Karl-Heinz Lambertz elnökkel. A Fiatal választott politikusok éghajlati szövetsége elnevezésű program egyik képviselője, Martina Grech , a máltai Qormi város képviselő-testületének tagja szerint „fiatal vezetőkként nagyon keményen dolgozunk helyi közösségeinkben azon, hogy élhető és fenntartható jövőt biztosítsunk a magunk és gyermekeink számára. Pártokon és európai országokon átívelő módon összefogtunk. Ha 19 éves létemre én is tehetek valamit, és itt állhatok ma, hogy felhívjam a figyelmet az ügyünkre, akkor ezt bárki más is megteheti.”

Az RB jelen lesz a héten Madridban rendezendő COP25 konferencián , hogy elmondja, hogy a városok és régiók milyen fontos szerepet játszanak az éghajlatváltozás elleni fellépés felgyorsításában.

A teljes vitát itt tekintheti meg . A plenáris ülésről készült fényképeket pedig itt nézheti meg.

A zöld megállapodás a helyi és regionális önkormányzatokkal partnerségben: főbb ajánlások

Ambiciózusabb uniós célok

A globális felmelegedés 1,5 °C-ra való korlátozása; jogi kötelezettségvállalás arra, hogy az EU 2050-ig megvalósítja a szén-dioxid-semlegességet, valamint 2030-ig legalább 55%-ra emeli az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós célt, 40%-ra az energiahatékonysági célt és 40%-ra a megújuló energia arányára vonatkozó célt.

A hulladékokkal kapcsolatos 2030. évi célkitűzések: a települési hulladékok 70%-os újrahasznosítása, az élelmiszerpazarlás 50%-os csökkentése és a hulladéklerakás maximum 5%-ban való korlátozása.

A fenntarthatóság mint fő szempont, együttműködés a helyi és regionális kormányzatokkal

Egyértelmű terv: a zöld megállapodásnak mérhető célkitűzéseket és célzott intézkedéseket kell tartalmaznia, amelyeket az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak végrehajtása keretében a városokkal és régiókkal közösen kell kidolgozni. Az eredményeket az Unió helyzetét értékelő uniós folyamat keretében kell nyomon követni.

Többszintű éghajlat-változási és energiaügyi párbeszédek indítása: a helyi és regionális önkormányzatok bevonása a nemzeti energetikai és éghajlati tervek kidolgozásába és ezzel párhuzamosan a helyi és regionális szinten meghatározott hozzájárulások rendszerének kidolgozása.

Új fórum a zöld megállapodáshoz: az RB egy fórumot fog létrehozni helyi és regionális önkormányzatok közreműködésével, hogy az Európai Bizottsággal és a tagállamokkal közösen nyomon lehessen követni a zöld megállapodás végrehajtását.

Fenntartható EU: a fenntarthatóság szempontjának beépítése minden uniós szakpolitikába, makrogazdasági prioritásba és pénzügyi eszközbe, az európai szemeszterbe és a 2020 utáni uniós költségvetésbe.

Kereskedelem: az uniós kereskedelmi megállapodások értékelése abból a szempontból, hogy mennyire segítik az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és a fenntarthatóságra vonatkozó célkitűzés megvalósítását.

Fenntartható gazdálkodás: a KAP mindkét pillérében több pénzügyi támogatás előirányzása környezetbarát gazdálkodási formákhoz.

Mobilitás: egyenlő versenyfeltételeket biztosító uniós intézkedések, ideértve az egyes üzemanyagokra vonatkozó adózási szabályok felülvizsgálatát.

Környezetvédelmi átállás: egy olyan, 8. környezetvédelmi cselekvési program kidolgozásának szorgalmazása, amely összhangban van a zöld megállapodással; ambiciózusabb uniós politikákra van szükség a levegő- és vízminőség, illetve a veszélyes vegyi anyagok és növényvédő szerek terén ahhoz, hogy zéró szennyezést lehessen elérni az EU-ban.

A zöld megállapodás finanszírozása

Új források: a szén-dioxid-vám bevezetésének támogatása, a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiszélesítése & a légi közlekedésben használt üzemanyagok megadóztatása.

Méltányos Átalakítási Alap: új kiegészítő források az uniós kohéziós alapokhoz

Zöld uniós költségvetés 2020 után: a 2020 utáni időszakra szóló uniós költségvetés legalább 30%-át az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos fellépésekre kell elkülöníteni, fokozatosan megszüntetve a fosszilis tüzelőanyagok támogatását; a kohéziós politika forrásait a korábbi szinten kell meghagyni.

Rendkívüli tartalékalap: pénzügyi támogatás a zöld megállapodáshoz, amennyiben 2020-ig nem születik megállapodás az uniós költségvetésről.

Állami támogatás: a megengedhető állami támogatás szintjének megemelése & energiaadó-irányelv az alacsony kibocsátású üzemanyagok népszerűsítésére.

Meg kell szüntetni a környezetet károsító uniós támogatásokat, segélyeket és támogatási programokat.

Lakásfelújítások finanszírozása: kéri, hogy az energiaszegénység elleni küzdelem jegyében dolgozzanak ki egy megfizethető lakhatásra irányuló uniós cselekvési tervet, valamint egy, a lakások felújítására vonatkozó ambiciózus finanszírozási tervet.

Kommunikáció a polgárokkal

Konferencia Európa jövőjéről: az Európai Bizottságnak az RB-vel közösen kellene civil párbeszédeket szerveznie, amelyek középpontjában a zöld megállapodás és az éghajlatváltozás témája állna.

Elérhetőség: pressecdr@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023