Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Az USA által az uniós agrár-élelmiszeripari termékekre kivetett vámok miatt a régiók azonnali kompenzációs intézkedéseket követelnek  
Az uniós régiók széles körben támogatják, hogy a több mint 1400 regionális termékre – többek között a borra, a sajtra, az olívaolajra és a likőrökre – kivetett 25%-os vámmal sújtott agrár-élelmiszeripari vállalkozásokat kárpótolják.

Az EU és az USA közötti kereskedelmi viták következményeit az európai regionális agrár-élelmiszeripari termékek viselik. A plenáris ülésükön folytatott vita során az uniós városok és régiók komoly aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy az Egyesült Államok által bevezetett vámok kárt okoznak a termelő ágazatoknak, megzavarják a helyi gazdaságokat és számos családi vállalkozást érintenek. A Régiók Európai Bizottsága (RB) a spanyol delegáció kezdeményezésére véleményt fog kidolgozni, melyben összefoglalja a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatos kifogásokat. A véleményt várhatóan 2020. májusban fogadják el. Az Airbusnak nyújtott uniós támogatásokra válaszul az Egyesült Államok 2019. október 18-a óta 6,9 milliárd EUR értékben vámokat vet ki, amelyek több mint 1400 terméket érintenek.

A Régiók Európai Bizottsága ma élénk vitát folytatott arról, hogy sürgősen kompenzálni kell a Trump-adminisztráció által nemrégiben kivetett vámok által érintett ágazatokat. A vita alapját a spanyol delegáció által benyújtott állásfoglalás képezte.

Számos régió támogatja a spanyol állásfoglalást, amely sürgeti az EU-t, hogy találjon eredményes megoldást a jelenlegi helyzet orvoslására, kárpótolja az érintett vállalkozásokat, és dolgozzon ki enyhítő intézkedéseket azon ágazatok és termékek számára, amelyekre hatással lehetnek a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében az EU és az USA közötti jogviták várható eredményei.

Az RB spanyol delegációja nevében Joan Calabuig (ES/PES) , Valencia régió uniós ügyekért és külügyekért felelős minisztere így nyilatkozott: „Alapvetően fontos, hogy az EU sürgősen vezessen be kompenzációs intézkedéseket mindazon európai mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatok megsegítésére, amelyeket hátrányosan érintenek az Airbus repülőgépgyártónak nyújtott uniós támogatásra válaszul hozott amerikai ellenintézkedések. Az Egyesült Államok által kivetett vámok hatással lesznek a helyi gazdaságokra, számos családi kisvállalkozás kárára. Mivel a WTO határozata számos peres ügyben még várat magára, az RB arra kéri az Európai Bizottságot, hogy nagyobb előrelátással dolgozzon ki enyhítő intézkedéseket az olyan ágazatok számára, melyeket közvetlenül érinthetnek a jövőbeli jogviták eredményei.” A spanyol régióknak évi 930 millió eurós bevételük származik az agrár-élelmiszeripari termékek Egyesült Államokkal folytatott kereskedelméből.

Az Egyesült Államok piaca az európai mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari termékek exportjának egyik fő célpontja. A repüléstechnikai termékekre 10%-os vámot vetettek ki, míg a többi, főként agrár-élelmiszeripari terméket 25%-os vám sújtja.

Michael Murphy (IE/EPP) , Tipperary megye közgyűlésének tagja, az ír delegáció vezetője és a kereskedelmi megállapodásokról készülő RB-vélemény előadója így nyilatkozott: „Nagy aggodalommal tölt el, hogy ezek a szankciók milyen hatást gyakorolnak Írország azon régióira, köztük a sajátomra is, amelyek nagymértékben függenek az agrár-élelmiszeripari ágazattól. Ez a helyzet mind az EU, mind az USA régiói számára rossz. A kereskedelmi viták destabilizálják a termelő ökoszisztémákat, és hatásaik elsősorban helyi szinten érezhetők. Spanyolországhoz hasonlóan az ír régiókra is jelentős terhet rónak az Egyesült Államok által kivetett vámok. Fontos, hogy e veszteségek enyhítése érdekében sürgősen támogató intézkedéseket vezessenek be, miközben az EU a vita tárgyalásos megoldásán dolgozik. A szabadkereskedelmi megállapodások végrehajtásáról szóló RB-vélemény előadójaként nagyon várom, hogy együttműködhessek az érdekelt felekkel és elősegítsem az olyan eszközök és módszerek kidolgozásáról szóló vitákat, amelyekkel javítható a szabadkereskedelmi megállapodások elfogadottsága és megértése, különösen az Unió-szerte működő mikrovállalkozások és kkv-k körében.”

Írország 2018-ban 39,4 milliárd euró értékben exportált árukat az Egyesült Államokba. Az amerikai intézkedések hatálya alá tartozó ír export összértéke 2018-ban 366 millió EUR volt, amely 25%-os kulcs mellett 91,6 millió EUR pótvámot vonna maga után. Az ír régiók krémlikőr- és vajexportja az e célzott árukra kivetett vámok összértékének 44, illetve 95%-át teszi ki.

Guillaume Cros, Okcitánia régió alelnöke és a közös agrárpolitikáról szóló RB-vélemény előadója megjegyezte: „Az uniós agrárszektort gyengíti, hogy az export és az import elsőbbséget élvez. Az EU éghajlat-politikai célkitűzése is kereskedelempolitikánk felülvizsgálatára sarkall, eszerint is elsőbbséget kellene biztosítani az európai piacnak, helyén kezelve a nemzetközi kereskedelmet. Ezért az RB arra kérte az EU-t, hogy mint a világ első élelmiszer-importőre és -exportőre minden tekintélyét vesse latba annak érdekében, hogy a mezőgazdasági világkereskedelem szabályai az igazságosabb és szolidárisabb kereskedelmi kapcsolatok irányába mozduljanak el.”

A pezsgővel ellentétben a francia borágazatot jelentős mértékben érintik az új amerikai vámok, mivel a francia borexport 20%-a az amerikai piacra megy és egymilliárd eurós éves bevételt jelent. A német élelmiszeriparnak az Egyesült Államok piacára irányuló exportja összesen 1,7 milliárd euróra rúg. Az olasz mezőgazdasági termelők szövetsége azt állítja, hogy az intézkedés 500 millió euró értékű áruexportot érint. Ausztriának 4 millió euró értékű sajtexportja és 11 millió eurós gyümölcsléexportja érintett.

A spanyol állásfoglalás figyelmeztet arra, hogy a vámok kivetése az adóintézkedések olyan mértékű eszkalálódásához vezethet, amelyek mind az Egyesült Államok, mind az Európai Unió más termelő ágazataira is káros hatással lesznek.

Emlékeztet arra, hogy a WTO-nak még számos, az Airbusszal és a Boeinggel kapcsolatos kereskedelmi vitában kell állást foglalnia, és kéri az Európai Bizottságot, hogy határozza meg a repüléstechnikai ágazatnak nyújtott támogatások globális alapját, és dolgozzon ki enyhítő intézkedéseket azon ágazatok és termékek tekintetében, amelyeket az új jogviták kimenetele érinthet.

A dokumentum sürgeti az Egyesült Államok kormánya és az Európai Unió közötti kommunikáció azonnali megerősítését annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet orvosolni képes, eredményes megoldás szülessen.

Hangsúlyozza továbbá, hogy az EU és a harmadik országok közötti kereskedelmi megállapodások elengedhetetlenek az európai régiók mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatainak fejlődéséhez.

Háttér

Az Egyesült Államok vámtarifái által érintett termékek és országok teljes listáját itt találja .

Kapcsolat: David Crous / david.crous@cor.europa.eu /+32 (0) 470 88 10 37