Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A helyi vezetők szerint több támogatás kell a fenntartható és mindenki számára hozzáférhető közlekedéshez, hogy jobban lehessen védeni az emberek egészségét és a környezetet  

A közlekedés dekarbonizációja kulcsfontosságú az éghajlati válság kezeléséhez, valamint az emberek egészségének és életszínvonalának javításához. A transzeurópai közlekedési hálózatról és a városi mobilitás új keretrendszeréről szóló, az október 11-i plenáris ülésen elfogadott véleményeiben a Régiók Európai Bizottsága (RB) jobb szabályokat és megfelelő pénzügyi eszközöket szorgalmaz ahhoz, hogy mindenki számára hozzáférhető és fenntartható közlekedési hálózatokon keresztül össze lehessen kapcsolni egymással az uniós területeket, és hogy kibocsátásmentes és megfizethető városi közlekedési rendszereket lehessen kifejleszteni.

Az európai városok és régiók fontos szerepet játszanak a mindenki számára hozzáférhető és fenntartható közlekedés előmozdításában és fejlesztésében az EU-ban. Élen járnak az uniós szinten elfogadott dekarbonizációs célok elérésében és az olyan közlekedési hálózatok fejlesztésében, amelyek az összes uniós térséget lefedik, erősítik a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót, és amelyek segítségével orvosolható az, hogy a vidéki területeken egyre nagyobb a mobilitási szegénység kockázata.

Október 11-i plenáris ülésükön a Régiók Európai Bizottsága tagjai véleményeket fogadtak el a transzeurópai közlekedési hálózatról (TEN-T) és a városi mobilitás új keretrendszeréről. Ezekben azt kérték, hogy szorosabban vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat azoknak a szakpolitikáknak és iránymutatásoknak a kidolgozásába, amelyek a fenntartható és mindenki számára hozzáférhető közlekedési rendszerek uniós régiókban és városokban történő kiépítésére vonatkoznak.

A helyi és regionális önkormányzatok aktívan hozzájárulnak a területükön található közlekedési infrastruktúra tervezéséhez és finanszírozásához. Ezért az RB-tagok az október 11-i plenáris ülésen elfogadott, „A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) fejlesztésére vonatkozó iránymutatások” című véleményben azt szorgalmazták, hogy vonják be jobban a régiókat a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) irányítási struktúrájába.Kiemelték, hogy a közlekedési ágazat hiányosságainak megszüntetése, a szűk keresztmetszetek és a technikai akadályok felszámolása a legjobb módja annak, hogy konkrét európai hozzáadott értéket teremtsenek az európaiak számára. A vélemény szerint a TEN-T, amelynek lényege egy egész Európára kiterjedő multimodális közlekedési hálózat megvalósítása és fejlesztése, elősegíti a leginkább környezetbarát közlekedési módok elterjedését, erős európai hozzáadott értéket képvisel, és valamennyi régió kohéziójának és összeköttetésének gerincét jelenti.

A közlekedési ágazat – különösen a személygépkocsik és a kisteherautók – szén-dioxid-kibocsátása az EU teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egyharmadát teszi ki. Azáltal, hogy infrastruktúrát biztosít az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes mobilitáshoz, a TEN-T jelentős szerepet fog játszani az éghajlat-politikai célok elérésében, illetve az európai zöld megállapodás és a Párizsi Megállapodás végrehajtásában. A helyi és regionális önkormányzatok kiemelték, hogy a határokon átnyúló projektek fontos társadalmi-gazdasági előnyökkel járnak az adott térségekben, de hangsúlyozták, hogy a TEN-T-nek figyelembe kell vennie az uniós régiók előtt álló sokféle kihívást.

Az RB tagjai azt is hangsúlyozták, hogy egyértelmű szabályokra van szükség az éghajlatbarát közlekedési módok előmozdítása terén, illetve biztosítani kell, hogy a közlekedési infrastruktúra alkalmazkodjon az éghajlatváltozás hatásaihoz és a kapcsolódó új kockázatokhoz.

Isabelle Boudineau (FR/PES), Új-Aquitánia regionális önkormányzatának tagja, a vélemény előadója így nyilatkozott: „A jelenleg Ukrajnában rekedt búza és nyersanyagok behozatalával kapcsolatos nehézségek azt mutatják, hogy egy hatékony európai közlekedési rendszer létrehozása több mint gazdasági szükséglet; arra ugyanis az európai szuverenitás szempontjából is szükség van. Ezért a TEN-T-t feltétlenül ki kell egészíteni határokon átnyúló közlekedési projektekkel is. Javítanunk és jobban integrálnunk kell a városi csomópontokat a közlekedési rendszerbe, hogy a személyek és áruk szabad mozgása mindenki számára valósággá váljon.”

Az Európai Bizottság által javasolt új városi mobilitási keretrendszerrel kapcsolatban az RB tagjai hangsúlyozták, hogy a közösségi közlekedés eleve több évtizede alulfinanszírozott, most pedig a Covid19-világjárvány és az Ukrajna elleni orosz agresszió következményei tovább súlyosbítják a helyi és regionális önkormányzatok finanszírozási nehézségeit. Emiatt előfordulhat, hogy nem tudják teljesíteni azt a vállalásukat, hogy jobb és tisztább közlekedési szolgáltatásokat nyújtsanak az embereknek mind a városokban, mind pedig a vidéki térségekben.

Mivel jelenleg a városi területek felelősek a teljes uniós közlekedési kibocsátás mintegy 23%-áért, a tagok „A városi mobilitás új keretrendszere” című véleményben hangsúlyozták, hogy az EU-ban a közösségi közlekedésnek kell képeznie a városi mobilitás gerincét, és emellett javítani kell a fokozott aktív mobilitás és a mikromobilitás feltételein, valamint más innovatív megoldásokra is szükség van.

Az előadó, Linda Gaasch (LU/Zöldek), Luxembourg város képviselő-testületének tagja így nyilatkozott: „A városi mobilitás jövőjét a gyaloglás és a kerékpározás megerősítése, illetve az erős tömegközlekedési rendszerek és a kibocsátásmentes logisztikai megoldások továbbfejlesztése jelenti. A városi mobilitás keretrendszeréről szóló véleményével a Régiók Európai Bizottsága komoly jelzést küld a többi uniós intézménynek: A városok és régiók készen állnak a mobilitással kapcsolatos átállásra!”

A vélemény azt is leszögezi, hogy a városkörnyéki és vidéki területek összeköttetésének biztosítása és a mobilitási szegénység mérséklése érdekében a tömegközlekedési kapacitás általános növelésére és az innováció (pl. igény szerinti tömegközlekedés) stratégiaibb megközelítésére van szükség. A városközpontok és környezetük gazdasági jóléte közvetlenül összefügg azzal, hogy mennyire gördülékeny a mobilitás; ez utóbbi eléréséhez és az EU fenntarthatósági céljainak megvalósításához elengedhetetlen, hogy a helyi és regionális önkormányzatok könnyebben hozzáférjenek az uniós forrásokhoz. A vélemény azt is szorgalmazza, hogy aktívabban vonják be a helyi és regionális önkormányzatokat az uniós és nemzeti szintű szakpolitikák kidolgozásába, ugyanakkor rámutat arra, hogy jelentős kiaknázatlan lehetőségek rejlenek az aktív mobilitásban (gyaloglás és kerékpározás), amely pedig fontos egészségügyi és társadalmi járulékos előnyökkel jár, és nagyon kevés beruházást igényel.

Háttér:

Az Európai Bizottság 2021 decemberében javasolta a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó szakpolitika felülvizsgálatát azzal a szándékkal, hogy egy egész Európára kiterjedő multimodális közlekedési hálózatot alakítsanak ki. Ennek célja, hogy felszámolják a hiányosságokat, a szűk keresztmetszeteket és a technikai akadályokat, valamint hogy megerősítsék a társadalmi, gazdasági és területi kohéziót az EU-ban. A szakpolitika támogatja, hogy az európai zöld megállapodás céljainak elérése érdekében valamennyi közlekedési mód esetében használjanak innovációt, új technológiákat és digitális megoldásokat. A cél az infrastruktúra jobb kihasználása, a közlekedés környezeti hatásának csökkentése, illetve az energiahatékonyság és a biztonság növelése. Az ukrajnai orosz invázió közlekedésre és infrastruktúrára gyakorolt hatásainak kezelése érdekében az Európai Bizottság 2022 júliusában módosította a TEN-T politikát, megerősítve az Ukrajnával fenntartott közlekedési összeköttetéseket.

A tisztább, környezetbarátabb és intelligensebb mobilitásra való átállás támogatása érdekében az Európai Bizottság 2021 decemberében bevezette a városi mobilitás új keretrendszerét. A keretrendszer erősebb tömegközlekedési hálózatot és hatékony kibocsátásmentes városi logisztikát szorgalmaz, valamint azt kéri, hogy multimodális csomópontok és digitális megoldások révén kezeljék jobban a mobilitási áramlásokat. Iránymutatást nyújt a helyi intézkedésekhez, és célja, hogy támogassa a városokat és régiókat abban, hogy az egységes piacon belül alapvető közlekedési csomópontként szolgáljanak.

Annak érdekében, hogy valamennyi európai város és régió számára biztosítva legyen a fenntartható és megfizethető közlekedés, a Régiók Európai Bizottsága létrehozta a zöld megállapodás helyi szintű végrehajtására irányuló kampányt. A kezdeményezés célja, hogy a régiókat és a városokat helyezze az európai zöld megállapodás középpontjába annak érdekében, hogy a helyi és regionális vezetők fel tudjanak lépni az éghajlatváltozással kapcsolatban, valamint hogy Unió-szerte fokozzák a fenntartható uniós finanszírozású projektek megvalósítását a helyi közösségekben.

Kapcsolat:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475 999 415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

A Gépjárműipari Régiók Szövetsége olyan uniós támogatási programot sürget, amely biztosítja az igazságos, méltányos és sikeres átmenetet egy 7,5 millió munkahelyet jelentő iparág számára
A Gépjárműipari Régiók Szövetsége olyan uniós támogatási programot sürget, amely biztosítja az igazságos, méltányos és sikeres átmenetet egy 7,5 millió munkahelyet jelentő iparág számára
17.11.2022