Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A határon átnyúló közszolgáltatások megerősítése kulcsfontosságú az európai határrégiókban lakók mindennapi életének javításához  

Az EU határrégióiban élő polgárok közszolgáltatásokhoz való jobb hozzáférése a Pavel Branda (CZ/ECR), Radlo polgármester-helyettese által kidolgozott vélemény központi témája, amelyet a Régiók Európai Bizottsága tagjai a februári plenáris ülésükön vitattak meg. A vélemény kiemeli a határon átnyúló közszolgáltatások nyújtásának előnyeit, és határozottabb jogi keretet, állandó struktúrákat (például határon átnyúló ügyekért felelős kapcsolattartó pontokat), valamint a REACT-EU kezdeményezés révén pénzügyi támogatást szorgalmaz.

Az uniós polgárok közel egyharmada olyan határ menti régiókban él vagy dolgozik, ahol a közszolgáltatásokhoz – például a közlekedéshez, az oktatáshoz vagy az egészségügyi ellátáshoz – való hozzáférés gyakran korlátozott azokhoz a régiókhoz képest, amelyek központi fekvésűek, vagy ahol az ország fővárosa található. Ez különösen igaz a ritkán lakott területekre, ahol a népesség elöregedik. A határon átnyúló közszolgáltatások nyújtása nemcsak a polgárok életminőségét javítaná a határ mindkét oldalán, hanem a közszolgáltatásokat is költséghatékonyabbá tenné. A vélemény hangsúlyozza, hogy a határon átnyúló közszolgáltatások hatékony létrehozásához és irányításához szilárdabb jogi keretre van szükség az EU-n belül. A vélemény arra is felhívja a tagállamokat, hogy vizsgálják felül saját jogi kereteiket a határ menti régiókra gyakorolt hatásuk tekintetében, mivel a meglévő keretrendszerek gyakran túlzott adminisztratív terheket és költségeket támasztanak, ami miatt számos helyi és regionális önkormányzat feladhatja terveit.

„A határon átnyúló közszolgáltatásokhoz való hozzáférés révén csökkenteni lehet a határok következtében fellépő nem kívánatos hatásokat, és javítani lehet a határ menti régiókban élő polgárok életminőségét. Konkrétabb lépéseket szeretnénk látni, amelyek javítanák a határon átnyúló közszolgáltatások hatékony nyújtásának feltételeit Európában, például a jogi keret, a struktúrák és a finanszírozás tekintetében” – jelentette ki Pavel Branda (CZ/ECR), Radlo polgármester-helyettese és a „Határon átnyúló közszolgáltatások Európában” című vélemény előadója.

Anne Sander (FR/EPP) európai parlamenti képviselő hozzátette: „Határozottan támogatom a határon átnyúló közszolgáltatásokat Európában. A Covid19-válság rávilágított arra, hogy meg kell erősíteni a meglévő, határon átnyúló közszolgáltatásokat, és újakat is létre kell hozni azokban a határ menti régiókban, amelyeknek erre a legnagyobb szükségük van. Ezek a szolgáltatások jelentik a tagállamok közötti együttműködés valódi pilléreit, és jelentősen javítják az európai polgárok életét, akiknek csaknem egyharmada határ menti régiókban él és dolgozik, és napi kihívásokkal néz szembe az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a határátlépés, a közlekedés, a képzés, a munkavállalás és az utazás terén is. Ez gazdasági, társadalmi, politikai és emberi kihívás”.

Az előadó azt javasolja, hogy a tagállamok a REACT-EU kezdeményezés keretében biztosított erőforrásaik egy részét fordítsák a határon átnyúló együttműködési programokra, lehetővé téve ezáltal a határon átnyúló együttműködés Covid19-válságot követő hatékony újraindítását és megerősítését. Javasolja továbbá, hogy szükség esetén hozzanak létre stabil, állandó és a közigazgatási szerveket összefogó, a határokon átnyúló ügyekért felelős nemzeti kapcsolattartó pontokat, amelyek a határok támasztotta akadályok módszeres felszámolásában segíthetnének, és megjegyzi, hogy a körülményektől függetlenül, még válság idején is fenn kell tartani a határon átnyúló együttműködés minimális szintjét.

A Régiók Európai Bizottsága megismétli, hogy annak érdekében, hogy a határ menti régiókban javuljon a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, határozottan támogatja az olyan jogalkotási javaslatokat, mint a határon átnyúló európai mechanizmus, melynek elfogadása az Európai Unió Tanácsában megakadt. Az előadó hangsúlyozza továbbá az európai területi társulások (ETT) előnyeit és lehetőségeit is, amelyek különösen hasznosak lehetnek azokban az esetekben, ha a hatóságok a fő szolgáltatók, és ha közös költségvetésre és személyzetre van szükség.

A Régiók Európai Bizottsága emellett csatlakozott a Határrégiók Polgárainak Európai Szövetségéhez, amelyet az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS), a Határokon Átnyúló Operatív Misszió (MOT) és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) indított útjára 2020 júniusában, a Covid19-válság tapasztalataira építve. A Szövetség arra kéri a határ menti régiókban élő valamennyi érdeklődő polgárt, valamint a téma iránt érdeklődő összes polgárt, hogy csatlakozzanak a Szövetséghez, amit a Régiók Európai Bizottsága weboldalán tehetnek meg.

Háttér-információk:

  • A határon átnyúló európai mechanizmusra 2018-ban tett javaslatot az Európai Bizottság, megoldásként a határon átnyúló együttműködést gátló jogi és adminisztratív akadályok felszámolására. Bizonyos körülmények között a mechanizmus lehetővé tenné egy szomszédos állam jogszabályainak alkalmazását a határ menti régiókban. A javaslat elfogadása az Európai Unió Tanácsában megrekedt.

  • A REACT-EU kezdeményezés az EU helyreállítási tervének részét képezi, és a Covid19-világjárvány gazdasági következményeit hivatott orvosolni. A 2021. január 1-jén hatályba lépett kezdeményezés az új Next Generation EU eszköz egyik legnagyobb, 47,5 milliárd euró értékű programja.

  • Az európai területi társulás (ETT) egy olyan jogi eszköz, amelynek célja a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés megkönnyítése és előmozdítása. A Régiók Európai Bizottsága működteti az ETT-platformot , amely összefogja az összes meglévő és alapítás alatt álló ETT politikai és technikai képviselőit, a szakértői csoport tagjait, valamint szövetségeket és más szakértőket és érdekelt feleket.

Kapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Tobias Kolonko

Tel.: +32 2 282 2003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
Finland’s fight against homelessness is key point reference for the whole Europe
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/STRENGTHENING-CROSS-BORDER-PUBLIC-SERVICES.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023