Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Méltányos Átállást Támogató Alapnak szociális és környezetvédelmi kritériumokra kell alapulnia  

Az alábbi interjúban Vojko Obersnel (HR/PES), Fiume (Rijeka) polgármestere és a Méltányos Átállást Támogató Alapról (MÁTA) szóló vélemény előadója öt kérdésre válaszol az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás által leginkább érintett régiók támogatását célzó uniós kezdeményezéssel kapcsolatban. A Covid19 kontextusában a MÁTA javasolt költségvetése 7,5-ről 40 milliárd euróra nőtt. A Régiók Európai Bizottsága a 2020. júliusi plenáris ülésen fogadta el a MÁTA témájában készült véleményét, amelyben hangsúlyosan üdvözölte, hogy az EU támogatja a társadalmilag igazságos és fenntartható zöld átállást.

A Méltányos Átállást Támogató Alap az InvestEU részét képező méltányos átállási program és az uniós költségvetés által támogatott közszektor-hitelezési eszköz mellett a méltányos átállást támogató mechanizmus három pillérének egyike. A cél a fosszilis tüzelőanyagoktól – többek között a széntől, a tőzegtől, az olajpalától vagy kibocsátásintenzív ipari folyamatoktól – nagymértékben függő régiók támogatása a klímasemlegességre való áttérésben.  

Mik a vélemény legfontosabb üzenetei?

Az elfogadott RB-vélemény a szociális és környezetvédelmi kritériumokat a Méltányos Átmenetet Támogató Alap középpontjába helyezi. Az alap szorosan kapcsolódik majd az európai zöld megállapodás céljaihoz, és biztosítja, hogy a kedvezményezett régiók egyértelműen elkötelezzék magukat a Párizsi Megállapodás, a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló uniós célkitűzés és a 2030-as középtávú célkitűzések mellett. Az RB véleménye üdvözli a MÁTA megnövelt költségvetését. Azzal érvel, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) és az Európai Szociális Alap Pluszból (ESZA+) származó további hozzájárulásoknak önkéntes alapon kell történniük. Ez biztosítja a helyi és regionális önkormányzatok számára az ahhoz szükséges rugalmasságot, hogy a munkaerőpiaci programokat az ESZA+-ból, a zöld átmenethez hozzájáruló projekteket pedig a MÁTA keretében finanszírozzák.

Hogyan befolyásolhatja az Ön által összeállított vélemény a társjogalkotók közötti jogalkotási tárgyalásokat?

Már a véleménytervezet előkészítő szakaszában számos találkozót szerveztem az Európai Parlament e témával foglalkozó képviselőivel. Lehetőségem nyílt arra is, hogy a véleménytervezetemben foglalt elképzeléseket az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága (REGI) elé tárjam, és ezzel a folyamat korai szakaszában felvázoljak a helyi és regionális szint számára fontos szempontokat. A véleménytervezetben általam előterjesztett 19 ajánlásból 11-et módosító indítványként benyújtottak az Európai Parlamentben. A Régiók Európai Bizottsága így számos fontos területen sikeresen befolyásolta az intézményt. Emellett informális kapcsolatokat alakítottunk ki a német EU-elnökség képviselőivel, és nagy megelégedésünkre a tanácsi szöveg több ajánlásunkat is átvette.

Milyen szerepet tölt be az új alap a zöld megállapodásban és a Covid19-világjárvány utáni helyreállítási folyamatban? Hogyan fogja az új alap támogatni a leginkább érintett régiókat?

A Covid19-világjárvány nagyon helyesen az emberéletek megmentését, a munkahelyek védelmét és a gazdasági helyreállítást állította az Európai Unió és az egész világ figyelmének középpontjába. Mindazonáltal örülök annak, hogy az Európai Bizottság nem veszítette szem elől az éghajlatváltozás elleni fontos küzdelmet sem, sőt, jelentősen, az eredetileg tervezett 7,5 milliárd euróról 40 milliárd euróra növelte a Méltányos Átmenetet Támogató Alap költségvetését. A MÁTA ily módon felülvizsgált költségvetése lehetővé teszi az érintett régiók számára, hogy tovább haladjanak a zöld, fenntartható és társadalmilag igazságos átmenet útján, és megvalósítsák az európai zöld megállapodás célkitűzéseit. A kohéziós politikai programok mellett különösen az újonnan létrehozott REACT-EU program fogja támogatni a válság által sújtott régiókat. Európai támogatásra van szükség mind a zöld gazdaságra való átálláshoz, mind pedig a válság utáni gazdasági helyreállításhoz.

Hogyan erősíthető meg a helyi és regionális önkormányzatok szerepe az átmeneti folyamatban? Mit tehetnek az intézmények (uniós, nemzeti, illetve regionális szinten) annak érdekében, hogy az átalakulóban lévő régiók valós szükségleteit összekapcsolják a MÁTA politikai prioritásaival?

A helyi és regionális önkormányzatokra kulcsfontosságú szerep hárul a zöld megállapodás végrehajtásában, de a környezetvédelmi projektek sikeres végrehajtásához nem csak költségvetésre van szükség. A sikerhez mindenekelőtt arra van szükség, hogy a polgárok elfogadják, hogy részt kell vállalniuk az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és a zöld gazdaságra való átállásban. Polgármesterként az a feladatom, hogy meghallgassam a polgárokat, és minden végrehajtandó projekthez elnyerjem támogatásukat, függetlenül attól, hogy a jogszabályok helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten születnek-e. Ez a Méltányos Átmenetet Támogató Alap kapcsán is igaz. A MÁTA csak akkor lehet sikeres a szénbányák munkavállalói szempontjából, ha végrehajtására társadalmilag igazságos módon kerül sor. Ezért véleményemben a MÁTA szociális aspektusaira helyeztem a hangsúlyt. Szükségünk van a polgárokra ahhoz, hogy az alap sikeres legyen, a polgároknak pedig szükségük van ránk ahhoz, hogy meghatározzuk a megfelelő keretet, amely biztosítja, hogy senki se maradjon le.

Mi a véleménye a MÁTA finanszírozásához való hozzáférés kritériumairól? Megfelelően figyelembe veszik a különböző uniós régiók forgatókönyveinek sokféleségét?

Minden régiónak megvan a maga sajátossága, amit figyelembe kell venni. Ezenkívül számos régió más-más kiindulási pontról kezdi meg a klímasemlegesség felé való átalakulást. Ugyanakkor olyan szabályokat kell megállapítani, amelyek valamennyi érintett régióra alkalmazhatók. A Méltányos Átmenetet Támogató Alap kapcsán javasolt finanszírozási lehetőségek nem ismertek, mivel a legtöbb tevékenység más kohéziós politikai programokból is finanszírozható. Ugyanakkor a MÁTÁ-nak soha nem látott szerepe van az európai zöld megállapodáshoz való hozzájárulásban. A Régiók Európai Bizottsága ebben az elfogadott véleményében egy további bekezdés beillesztését javasolja a finanszírozandó tevékenységek témájában, hogy biztosítsa a rugalmasságot a helyi és regionális önkormányzatok számára ahhoz, hogy javasolt programjaikat az adott régió sajátos szükségleteihez és sajátosságaihoz igazítsák.

Sajtókapcsolat:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 494 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023