Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A SEDEC szakbizottság véleményt fogad el a biogazdaságról, illetve a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika oktatásáról  

Április 2-án a fenntartható biogazdálkodási stratégiák uniós régiókban való fejlesztése, valamint a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (az ún. „STEM” tárgyak) oktatásának erősítése szerepelt a „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottság napirendjén. A tagok emellett azt is megvitatták, hogy a városok és a régiók miként tudnak hozzájárulni az ENSZ szociálpolitikával, oktatással és innovációval kapcsolatos fenntartható fejlődési céljaihoz.

Az Európai Bizottság 2018 októberében új stratégiát terjesztett be a fenntartható biogazdaság európai fejlesztésére. Ez a stratégia képezi a tárgyát Horváth Jácint (HU/PES), a nagykanizsai helyi önkormányzat képviselője által kidolgozott véleménytervezetnek . Az RB dokumentuma arra ösztönzi a városokat és régiókat, hogy dolgozzák ki saját biogazdálkodási stratégiáikat. Kiemeli emellett, hogy foglalkozni kell a régiók közötti különbségek kérdésével, és határokon átnyúló, régióközi és makroregionális együttműködésre és koordinációra szólít fel, hiszen a biogazdaság fejlesztése hatékonyabb lehet, ha nem a közigazgatási, hanem az ökológiai határokhoz igazodik.

„Az EU biogazdaságra vonatkozó stratégiájának eredményes megvalósításához szükség van a városok és régiók bevonására, továbbá helyi és regionális szinten a nem kormányzati szervezetek, a kutatók és a vállalkozások bekapcsolódására is. Szeretnénk, ha 2024-re az EU valamennyi régiójának vagy saját biogazdasági stratégiája lenne, vagy a regionális intelligens szakosodási stratégiájának egy része ezzel a területtel foglalkozna” – jelentette ki Horváth Jácint, a vélemény előadója.

A SEDEC szakbizottság egy Borboly Csaba (RO/EPP), Hargita Megye Tanácsának elnöke által kidolgozott saját kezdeményezésű véleményben intézkedéseket szorgalmaz a STE(A)M tárgyak – azaz természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, (a művészetek) és a matematika – európai oktatásának előmozdítására. Borboly Csaba véleménye sürgeti az Európai Bizottságot és a tagállamokat, hogy helyi és regionális szinten támogassák a STEM-hez kapcsolódó kezdeményezéseket, hogy biztosíthatóak legyenek a szükséges beruházások, és kezelhetők legyenek az ezen a téren a kohéziós politika tervezésében mutatkozó hiányosságok.

„A STEM tárgyak jelentik az innovációalapú gazdaság alapját, és egyben a növekedés és a munkahelyteremtés hajtóerői is. Mégis európai szintű hiány van az ezekre a tárgyakra szakosodott tanárokból, és az oktatási rendszer kimenete nincs mindig összhangban a munkaerőpiaci igényekkel. Az is fontos, hogy felszámoljuk ezen a téren a nemek közötti különbséget, hiszen a nők aránya a STEM oktatás és munkahelyek terén még mindig alacsony” – hangsúlyozta Borboly Csaba előadó.

Az oktatás, a szociálpolitika és az innováció szoros összekapcsolódására Themis Christophidou , az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának vezetője is rámutatott egy vita alkalmával, amelyet a fenntartható fejlődési céloknak az említett területeken történő megvalósításáról rendeztek. Az RB jelenleg két olyan véleményen dolgozik, amely a fenntartható fejlődési célokhoz kapcsolódik, és ezek kidolgozásában mind a hat tematikus szakbizottság részt vesz.

Az ECON szakbizottság előadója, Arnoldas Abramavičius (LT/EPP), Zarasai polgármester-helyettese leszögezte: „A városok és a régiók alapvetően fontosak a fenntartható fejlődési célok területi dimenziójának helyszíni érvényesítésében. Egy átfogó stratégiára van szükségünk, amely túllép az uniós intézmények ötéves politikai ciklusain, párhuzamosan foglalkozik valamennyi kérdéssel, és biztosítja az említett intézmények, a tagállamok, a helyi és regionális önkormányzatok és a civil társadalom közötti kölcsönös párbeszédet.”

A Horváth Jácint, a Borboly Csaba és az Arnoldas Abramavičius által kidolgozott véleménytervezeteket egyaránt az RB június 26–27-i plenáris ülésén fogadják majd el.

Kapcsolat:

pressecdr@cor.europa.eu