Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A Római Szerződés 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek: lehetőség az együttgondolkodásra, egymás meghallgatására és arra, hogy új utakat határozzunk meg Európa számára  

A Római Szerződés 60. évfordulója előtt, amikor az emberek egyre inkább elfordulnak az európai projekttől, az uniós városok és régiók vállalták, hogy a maguk részéről mindent megtesznek azért, hogy a polgárok jobban bekapcsolódhassanak az Unió új útjának kialakításába. A Régiók Európai Bizottsága (RB) tagjai, miután egy 200 európai fiatalból álló küldöttséggel vitát folytattak Európa sorsáról, ma elfogadtak egy állásfoglalást , amely egyúttal egy az egész Unióra kiterjedő, a polgárok széles körű megkérdezésére épülő, „Gondolkodjunk Európáról!” cím alatt zajló konzultációs folyamat kezdetét is jelenti. Ennek a nagyszabású kezdeményezésnek az eredményei beépülnek majd az előttünk álló, az Unió jövőjéről szóló politikai vitákhoz nyújtandó RB-s hozzájárulásba.

A plenáris ülésen a vitát megnyitó Markku Markkula RB-elnök hangsúlyozta, hogy „a mai nehéz időkben az olyan eseményeket, mint a Római Szerződés aláírásának 60., illetve a Maastrichti Szerződés megkötésének 25. évfordulója, arra kell használni, hogy őszinte vitát folytassunk Európáról. De most már a beszéden és egymás meghallgatásán túl cselekednünk is kell. Lépéseket akarunk, méghozzá most rögtön. Ez az, amit az emberek – köztük a fiatalabb generációk – akarnak Európától, és amit ma »az ifjúság nevében benyújtott módosító indítvánnyal« jelezni kívántunk. Olyan Európai Unióra van szükségünk, ahol a polgárok úgy érzik, hogy a szavuk valóban számít, és az egyének úgy látják, hogy bátran követhetik az álmaikat. Újra akarjuk építeni az Európai Uniót, a polgároknak és a polgárokkal együtt.”

Az Európai Ifjúsági Fórummal és az Európai Parlament Modellel folytatott szoros együttműködésnek köszönhetően az Európa jövőjéről tartott mai vitát nagyban gazdagították annak a mintegy 200 fiatal európainak a gondolatai és nézetei, akik aktívan közreműködtek a plenáris ülés munkájában. Részvételükre a „Hogyan állítsuk vissza az EU iránti bizalmat a régiók és városok segítségével?” témában rendezett „ifjú polgárok párbeszéde” nyomán került sor, amelyet a Maastrichtban tartott „Fiatalok véleménye” fesztivál (YO!Fest) keretében szerveztek február 7-én, az RB valamennyi politikai párthoz tartozó képviselőinek jelenléte mellett.

Az EU jövőjéről történő szélesebb körű politikai gondolkodáshoz való RB-s hozzájárulás részeként az intézmény tagjai elfogadtak egy állásfoglalást, amely támogatja azt az ötletet, hogy „Gondolkodjunk Európáról!” címmel kiterjedt konzultációs folyamat induljon el. Ez főként a polgárokkal folytatott helyi szintű párbeszédekből és a városházákon folytatott helyi vitákból állna, melyek célja az volna, hogy összegyűjtsük a polgárok aggályait, és elérjük, hogy ezeket a hangokat az EU szintjén is meghallják. Ez az alulról építkező megközelítés még nagyobb jelentőséget nyert, amióta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke hivatalosan is felkérte az RB-t, hogy küldje meg a városok és régiók hangját közvetítő álláspontját az általa kezdeményezett „Gondolkodjunk Európáról!” folyamat kapcsán. Az RB álláspontja, amelyet Markku Markkula RB-elnök és Karl-Heinz Lambertz első alelnök fog kidolgozni, és amely várhatóan 2018-ban kerül elfogadásra, felhasználja majd a konzultáció eredményeit.

Karl-Heinz Lambertz fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy „különleges alkalmakhoz, mint például a Római és a Maastrichti Szerződés ez évi évfordulójához, különleges elvárások társulnak. Európa ma különösen nehéz időket él meg, és egyszerre számos válsággal kell megküzdenie. A jelenleg tapasztalható szkepticimust reménnyé kell átformálnunk, ez pedig olyan küldetés, amelyhez mi, a polgárokhoz közeli helyi és regionális képviselők, jelentős mértékben hozzájárulhatunk. Nem engedhetjük, hogy ez az állásfoglalás elsüllyedjen a fiókban. Olyan gondolkodási folyamatot kell elindítania Európa jövőjéről, amely konkrét eredményekhez vezet.”

Az EU helyi és regionális szintű vezetői állásfoglalásukban emellett kifejezésre juttatják, hogy

olyan Európát szeretnének, amely képes helyreállítani a polgárok európai projektbe vetett bizalmát;

olyan Uniót kívánnak megvalósítani, amely hatékony és gyors megoldásokat nyújt azokra a legfontosabb közös kihívásokra, amelyekkel a városok, a régiók és az államok nem tudnak saját maguk megbirkózni – ilyen például az EU versenyképességének növelése, a kohézió erősítése, biztonságos tér garantálása mindenki számára, a migráns- és menekültválság megfelelő kezelése, az éghajlatváltozás kezelése, fellépés a munkanélküliség ellen és a terrorizmus elleni küzdelem;

olyan Európát alakítanának ki, amely elismeri annak fontosságát, hogy biztosítsák a fiatalok sajátos szükségleteit, és hogy nyílt párbeszéd folyjon a különböző nemzedékekhez tartozó emberek között.

Megjegyzés a szerkesztők számára:

Az RB-nek az a kezdeményezése, hogy közvetlenül, a helyi szinten kérdezzék meg az európai polgárokat arról, hogy mi a véleményük Európáról, már elindult és javában zajlik. Az intézmény, annak tagjai, valamint helyi és regionális partnerek 2016 folyamán 13 uniós tagállamban 27 helyi rendezvényt szerveztek „Beszéljünk Európáról!” címmel, amelyeken összesen több mint 3200 fő vett részt.

2017-ben még tovább megyünk: az év folyamán mintegy 70 helyi rendezvényt szeretnénk tartani szerte a tagállamokban.

Az RB emellett a regionális és helyi képviselő-testületeket is ösztönzi arra, hogy maguk is tartsanak vitákat, többek közt saját intézményi testületeiken belül, hogy még inkább biztosak lehessünk abban, hogy a polgárok véleményét az együttgondolkodásnak ebben az időszakában valóban meghallják.

További információk az RB „Gondolkodjunk Európáról” kezdeményezéséről.

A plenáris ülésről készült fotók ingyenesen letölthetők Flickr-képtárunkból.

„Az ifjúság új Szerződése – Európa 25 év múlva” ünnepélyes aláírásáról készült fotók

Kapcsolat:
Nathalie Vandelle
Tel.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Megosztás :