Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és régiók fokozzák erőfeszítéseiket az online platformok szabályozása és a kkv-k digitális piacokra való biztonságos belépésének előkészítése érdekében  

A Régiók Európai Bizottsága megerősíti elkötelezettségét az EU széles körű jogalkotási projektje mellett, amelynek célja a domináns internetes platformok feletti demokratikus ellenőrzés megerősítése, valamint a kkv-k és az egyéni fogyasztók számára egyaránt működő, kiegyensúlyozott online gazdaság helyreállítása. A júniusi plenáris ülésen az RB tagjai véleményt fogadtak el, amely támogatja az Európai Bizottság azon szándékát, hogy szigorúbban szabályozza a digitális piacokat és szolgáltatásokat, ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra az innovációkra és hatáskörökre, amelyekkel a városok és régiók a hatékony és eredményes szabályozáshoz hozzájárulhatnak. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagot tárgyaló RB-vélemény olyan kezdeményezések szélesebb hálójába illeszkedik, amelyek célja, hogy az RB egyre inkább az inkluzív digitális átállás egyik uniós mozgatórugója legyen.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezése, mely két részből: magából a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályból, valamint a digitális piacokról szóló jogszabályból áll. A csomag a platformokra vonatkozó megbízható szabályozás iránti igény kielégítése érdekében kiterjed az uniós versenyjog aktualizálására és megerősítésére is. Célja, hogy korlátok közé szorítsa az olyan, úgynevezett „kapuőr platformok” piaci erejét, amelyek a kisebb vállalkozások fogyasztókhoz való hozzáférését ellenőrzik, és magánszektorbeli szabályalkotóként működnek. A csomag emellett próbál fellépni a dezinformáció korlátlan terjedése ellen is azáltal, hogy felelőssé teszi a platformokat az általuk megosztott tartalmakért.

A platformok szabályozása erős regionális dimenzióval rendelkezik. Számos olyan ágazatot, amelyben az online platformok meghatározó szerepet játszanak – például a városi közlekedést, a lakhatást, a turisztikai szálláshelyeket és a közszolgáltatások nyújtását – helyi és regionális szinten szabályoznak. A helyi és regionális önkormányzatok ezért kulcsszerepet töltenek be a hatékony jogszabályok meghatározása és érvényesítése terén, hiszen ők rendelkeznek az információkkal és tapasztalatokkal, s emellett ők jelentik az érintettekhez legközelebb lévő politikai szintet.

A vélemény előadója, Rodi Kratsa (EL/EPP), a Jón-szigetek régió kormányzója szerint „Ez a vélemény felerősíti a szubnacionális hatóságok hangját, és arra törekszik, hogy a lehető legpozitívabb hatású, gondosan kidolgozott jogszabályok szülessenek, elkerülve azt, hogy a meglévő problémák megoldása során újakat teremtsünk. A digitalizáció, akárcsak a digitális infrastruktúrától való függésünk olyan realitás, amely a világjárvány folytán csak még erőteljesebbé vált. Meg kell védenünk azokat a kkv-kat, amelyek gyakran rá vannak utalva a nagyobb platformokra, és amelyeket jelentős mértékben érint az olyan platformokhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés elvesztése, amelyektől vállalkozásuk léte egyre inkább függ.”

A platformok szabályozásának számos kkv számára is fontos folyományai vannak. Ahogy egyre több vállalkozás válik digitálissá, a fogyasztókkal, beszállítókkal és más üzleti partnerekkel való interakcióikat egyre inkább magán online platformok közvetítik, ami növeli a függésüket ezektől új szereplőktől, és kockázatnak és bizonytalanságnak teszi ki üzleti modelljeiket. Az RB véleménye egy olyan, erős jogi keretet szorgalmaz, amely megakadályozza, hogy a kkv-k elveszítsék a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatukat, és ezáltal azt, hogy egyenjogú félként versenyezhessenek. Ezt az igényt támasztották alá egy, a hagyományos vállalatok digitális átállásának támogatásához szükséges jogi és politikai feltételekről szóló tanulmány eredményei is, amelyet az RB egy közelmúltbeli webináriumán vitattak meg. A végleges tanulmányt július közepén teszik közzé.

Az RB véleményében felvetett további fontos kérdés a „kettős digitális szakadék” csökkentése és leküzdése. E szakadék oka a digitalizáció lehetséges társadalmi és gazdasági előnyeinek kiaknázásához szükséges előfeltételeknek – vagyis a nagy kapacitású hálózatok és a digitális jártasság hozzáférhetőségének – egyenlőtlen eloszlása. Az RB hangsúlyozza, hogy a területi és társadalmi egyenlőtlenségek ellensúlyozása és a digitális kohézió biztosítása érdekében sürgősen támogatni kell a helyi szintű kapacitásépítést, és fel kell gyorsítani a szélessávú infrastruktúra kiépítését. Ezekkel a döntően fontos kihívásokkal rendszeresen foglalkozik az RB széles sávú rendszerekkel foglalkozó platformja is, amelyet az Európai Bizottsággal közösen azért hoztunk létre, hogy összegyűjtsük a jogi, technikai és gyakorlati ismereteket, és felgyorsítsuk olyan megoldások kidolgozását, amelyek lehetővé teszik valamennyi polgár, kkv és közigazgatási szerv számára, hogy sikeresen navigáljanak az online világban.

Kapcsolat:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :