Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A városok és régiók fokozzák erőfeszítéseiket az online platformok szabályozása és a kkv-k digitális piacokra való biztonságos belépésének előkészítése érdekében  

A Régiók Európai Bizottsága megerősíti elkötelezettségét az EU széles körű jogalkotási projektje mellett, amelynek célja a domináns internetes platformok feletti demokratikus ellenőrzés megerősítése, valamint a kkv-k és az egyéni fogyasztók számára egyaránt működő, kiegyensúlyozott online gazdaság helyreállítása. A júniusi plenáris ülésen az RB tagjai véleményt fogadtak el, amely támogatja az Európai Bizottság azon szándékát, hogy szigorúbban szabályozza a digitális piacokat és szolgáltatásokat, ugyanakkor felhívja a figyelmet azokra az innovációkra és hatáskörökre, amelyekkel a városok és régiók a hatékony és eredményes szabályozáshoz hozzájárulhatnak. A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomagot tárgyaló RB-vélemény olyan kezdeményezések szélesebb hálójába illeszkedik, amelyek célja, hogy az RB egyre inkább az inkluzív digitális átállás egyik uniós mozgatórugója legyen.

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag az Európai Bizottság jogalkotási kezdeményezése, mely két részből: magából a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályból, valamint a digitális piacokról szóló jogszabályból áll. A csomag a platformokra vonatkozó megbízható szabályozás iránti igény kielégítése érdekében kiterjed az uniós versenyjog aktualizálására és megerősítésére is. Célja, hogy korlátok közé szorítsa az olyan, úgynevezett „kapuőr platformok” piaci erejét, amelyek a kisebb vállalkozások fogyasztókhoz való hozzáférését ellenőrzik, és magánszektorbeli szabályalkotóként működnek. A csomag emellett próbál fellépni a dezinformáció korlátlan terjedése ellen is azáltal, hogy felelőssé teszi a platformokat az általuk megosztott tartalmakért.

A platformok szabályozása erős regionális dimenzióval rendelkezik. Számos olyan ágazatot, amelyben az online platformok meghatározó szerepet játszanak – például a városi közlekedést, a lakhatást, a turisztikai szálláshelyeket és a közszolgáltatások nyújtását – helyi és regionális szinten szabályoznak. A helyi és regionális önkormányzatok ezért kulcsszerepet töltenek be a hatékony jogszabályok meghatározása és érvényesítése terén, hiszen ők rendelkeznek az információkkal és tapasztalatokkal, s emellett ők jelentik az érintettekhez legközelebb lévő politikai szintet.

A vélemény előadója, Rodi Kratsa (EL/EPP), a Jón-szigetek régió kormányzója szerint „Ez a vélemény felerősíti a szubnacionális hatóságok hangját, és arra törekszik, hogy a lehető legpozitívabb hatású, gondosan kidolgozott jogszabályok szülessenek, elkerülve azt, hogy a meglévő problémák megoldása során újakat teremtsünk. A digitalizáció, akárcsak a digitális infrastruktúrától való függésünk olyan realitás, amely a világjárvány folytán csak még erőteljesebbé vált. Meg kell védenünk azokat a kkv-kat, amelyek gyakran rá vannak utalva a nagyobb platformokra, és amelyeket jelentős mértékben érint az olyan platformokhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférés elvesztése, amelyektől vállalkozásuk léte egyre inkább függ.”

A platformok szabályozásának számos kkv számára is fontos folyományai vannak. Ahogy egyre több vállalkozás válik digitálissá, a fogyasztókkal, beszállítókkal és más üzleti partnerekkel való interakcióikat egyre inkább magán online platformok közvetítik, ami növeli a függésüket ezektől új szereplőktől, és kockázatnak és bizonytalanságnak teszi ki üzleti modelljeiket. Az RB véleménye egy olyan, erős jogi keretet szorgalmaz, amely megakadályozza, hogy a kkv-k elveszítsék a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatukat, és ezáltal azt, hogy egyenjogú félként versenyezhessenek. Ezt az igényt támasztották alá egy, a hagyományos vállalatok digitális átállásának támogatásához szükséges jogi és politikai feltételekről szóló tanulmány eredményei is, amelyet az RB egy közelmúltbeli webináriumán vitattak meg. A végleges tanulmányt július közepén teszik közzé.

Az RB véleményében felvetett további fontos kérdés a „kettős digitális szakadék” csökkentése és leküzdése. E szakadék oka a digitalizáció lehetséges társadalmi és gazdasági előnyeinek kiaknázásához szükséges előfeltételeknek – vagyis a nagy kapacitású hálózatok és a digitális jártasság hozzáférhetőségének – egyenlőtlen eloszlása. Az RB hangsúlyozza, hogy a területi és társadalmi egyenlőtlenségek ellensúlyozása és a digitális kohézió biztosítása érdekében sürgősen támogatni kell a helyi szintű kapacitásépítést, és fel kell gyorsítani a szélessávú infrastruktúra kiépítését. Ezekkel a döntően fontos kihívásokkal rendszeresen foglalkozik az RB széles sávú rendszerekkel foglalkozó platformja is, amelyet az Európai Bizottsággal közösen azért hoztunk létre, hogy összegyűjtsük a jogi, technikai és gyakorlati ismereteket, és felgyorsítsuk olyan megoldások kidolgozását, amelyek lehetővé teszik valamennyi polgár, kkv és közigazgatási szerv számára, hogy sikeresen navigáljanak az online világban.

Kapcsolat:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGULATE-ONLINE-PLATFORMS-PAVE-SAFE-WAY-FOR-SMES-INTO-DIGITAL-MARKETS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023