Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A régiók és a városok az UEFA-val közösen ösztönzik az EU sportra irányuló regionális beruházásait  
Fotógaléria | Twitter: #CohesionAlliance

A Régiók Európai Bizottsága (RB) és az UEFA összefogott annak érdekében, hogy sportcélokra minél könnyebben lehessen uniós finanszírozáshoz jutni. A két szervezet hangsúlyozta, milyen fontos szerepe van az Unió regionális beruházásainak – az ún. kohéziós politikának – a helyi sportélet támogatásában és ezáltal az európai területi kohézió előmozdításában is. Ezt egy közös nyilatkozatban jelentették ki, melyet az RB elnöke, Karl-Heinz Lambertz és az UEFA első alelnöke, Karl-Erik Nilsson írt alá ma egy Brüsszelben tartott magas szintű konferencián.

A rendezsvényen képviseltették magukat az uniós intézmények – például Navracsics Tibor európai biztos is ott volt – és az UEFA mind az 55 tagszövetsége. A rendezvényen kiemelték a sport számára biztosított uniós finanszírozás jelentőségét az ún. #CohesionAlliance keretében – ez a kohéziós szövetség azokat tömöríti, akik fontosnak tartják, hogy az EU kohéziós politikája továbbra is az EU jövőjének egyik pillére legyen.

Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottsága elnöke így fogalmazott: „Az UEFA-val egy a célunk: az európai kohézió és szolidaritás erősítése. A sportba megéri beruházni: javítja az egészséget, a társadalmi befogadást, jót tesz a turizmusnak és a gazdasági fejlődésnek. Ezért fontos, hogy az EU a kohéziós politika keretében a továbbiakban is elegendő forrást biztosítson, melyből a régiók és a városok megfelelő sportinfrastruktúrát tudnak fenntartani, akár határokon átnyúlóan is. A kohéziós szövetség támogatóiként személyes tapasztalatból tudjuk, hogy az uniós strukturális alapok valódi változást hozhatnak, egészségesebb, jobb életminőséget kínálva közösségeinknek.”

Karl-Erik Nilsson , az UEFA első alelnöke, aki idén március 20-án írta alá a #CohesionAlliance -ről szóló nyilatkozatot, hangsúlyozta: „Az UEFA hisz a sport jelentőségében, és ezért évről évre elképesztően sokat is tesz a HatTrick támogatási programon keresztül. Ennek köszönhetően Európa-szerte számos infrastruktúrafejlesztés és sporttevékenység kap támogatást. Az UEFA erőfeszítéseit azonban célzott uniós támogatással is meg kell erősíteni, különösen helyi szinten. A sportberuházás beruházás Európa jövőjébe. A sportszervezeteknek, a nemzeti hatóságoknak és az uniós intézményeknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzuk ki az elérhető finanszírozási lehetőségekből.”

Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztos így fogalmazott: „A sport egyedülálló lehetőségeket tartogat számunkra, hogy leküzdjük a társadalmaink előtt álló nagy kihívásokat és felgyorsítsuk városaink és régióink fejlődését. E potenciál maximális kiaknázása érdekében meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk a sportot beépíteni a más szakterületeken végzett fellépéseinkbe. Mindenekelőtt az egyes régiók és a városok erősségeire és törekvéseire építő helyi és regionális stratégiákba kellene hatékonyabban beépíteni.”

A Lambertz elnök és Nilsson első alelnök által aláírt közös nyilatkozatban az RB és az UEFA hangsúlyozza, hogy

a sport nagyban hozzájárul az uniós kohéziós politika stratégiai célkitűzéseinek, valamint a fenntartható fejlesztési céloknak az eléréséhez,

pozitív előrelépést jelent, hogy az Európai Bizottság az EU következő (2021–2017-es) hosszú távú költségvetésében megkétszerezné az Erasmus program finanszírozását, és figyelmet fordít a helyi sporttevékenységekre, valamint a sporttal kapcsolatos helyes kormányzásra és integritásra,

jelenleg két fő akadálya van annak, hogy minden polgár, köztük a fogyatékossággal élők is szabadon és egyenlő feltételek mellett sportolhassanak: a sportalapú politikák hiánya és a szabadidősporthoz szükséges helyi infrastruktúra hiánya. A sportolási lehetőségek egyetemes biztosítása kulcsfontosságú a gazdasági és társadalmi fejlődéshez és ahhoz, hogy minél többen sportoljanak,

jobban el kellene ismerni, hogy a sport is hozzájárul a gazdasági fejlődéshez és a társadalmi befogadáshoz. Az európai strukturális és beruházási alapokra és más megfelelő uniós politikákra vonatkozó rendelkezéseknek támogatniuk kellene a sportalapú politikákat, egyebek mellett a sportcélú infrastruktúrákba való beruházásokkal, így erősítve a sporton keresztül a szolidaritást és a jólétet,

az RB és az UEFA vállalja, hogy a kohéziós szövetség keretében együttműködnek annak érdekében, hogy 2020 után is erős kohéziós politika támogassa a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót szerte Európában.

Az RB ezen ajánlások többségét már eljuttatta az Európai Bizottsághoz a Roberto Pella (IT/EPP, Valdengo polgármestere) által megfogalmazott, A sport integrációja a 2020 utáni időszakra vonatkozó uniós menetrendbe című véleményében.

Háttérinformációk

A kohéziós szövetség (#CohesionAlliance) azoknak az összefogása, akik szerint az uniós kohéziós politika továbbra is az EU jövőjének egyik alappillérét kell hogy jelentse. A brexit következményeként, és mivel az EU-nak olyan új prioritásokat kell finanszíroznia, mint a védelem, a biztonság és a külső határok ellenőrzése, fennáll annak a veszélye, hogy az EU következő hosszú távú költségvetésében – az EU kiadási plafonértékeit a 2020 utáni időszakra meghatározó többéves pénzügyi keretben – megnyirbálják a kohéziós politika pénzügyi előirányzatait.

Ennek elkerülése érdekében, illetve a kohéziós politika létfontosságú szerepének tudatosítására jött létre a #CohesionAlliance 2017. októberben a régiók és városok vezető szövetségeinek – az Európai Határ Menti Régiók Szövetségének (AEBR), az Európai Régiók Gyűlésének (AER), az Európai Regionális Jogalkotói Közgyűlések Konferenciájának (CALRE), az Európai Települések és Régiók Tanácsának (CEMR), az Európai Külső Tengeri Régiók Konferenciájának (CPMR) és az EUROCITIES -nek –, valamint a Régiók Európai Bizottságának a kezdeményezésére.

A szövetség szorgalmazza, hogy a 2020 utáni uniós költségvetés garantálja, hogy a kohéziós politika erősebbé, hatékonyabbá, közismertebbé és minden uniós régió számára elérhetővé váljon. Meghirdetése óta a szövetség nyilatkozatát több mint 8300 személy, 116 régió, 109 város és megye, 50 regionális és helyi kormányzati szövetség, az Európai Parlament 40 tagja és 35 uniós ágazati szövetség írta alá.

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó információ
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-JOINT-FOR-THEIR-FORCE-WITH-UEFA.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023