Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A régiók és városok nagyobb hangsúlyt kapnak az EU kutatási és innovációs menetrendjében  

A Régiók Európai Bizottsága tagjai üdvözlik, hogy az Európai Bizottság nagyobb hangsúlyt fektet a regionális és helyi innovációs ökoszisztémákra. Szeptember 30-án az Európai Bizottság közleményt tett közzé az új Európai Kutatási és Innovációs Térségről . A dokumentum stratégiai és koordinált támogatást ígér a régióknak és városoknak, olyan sikeres kezdeményezésekre építve, mint a tudáscsereplatform és „A tudomány és a régiók találkozása”, amelyeket ezzel stratégiai szintre emel.

Az RB „Szociálpolitika, oktatás, foglalkoztatás, kutatás és kultúra” (SEDEC) szakbizottsága október 1-jén vitát tartott Jean-Eric Paquet , az Európai Bizottság Kutatási és Innovációs Főigazgatóságának (DG RTD) főigazgatója részvételével. Jean-Eric Paquet kiemelte, hogy jó tapasztalatokat szereztek a tudáscsereplatformmal, melyet az RB és a DG RTD közösen hozott létre, hogy olyan új kutatási és innovációs megoldásokat, innovatív termékeket és bevált gyakorlatokat mutassanak be, amelyekkel kezelhetőek az európai régiók és városok előtt álló társadalmi kihívások.

A SEDEC szakbizottság elnöke, Anne Karjalainen (FI/PES) így nyilatkozott: „Melegen üdvözöljük az Európai Bizottság azon szándékát, hogy a tudáscsereplatformon keresztül tovább fokozza a stratégiai együttműködést a Régiók Európai Bizottságával. A helyi és regionális önkormányzatok központi szerepet játszanak az Európai Kutatási Térség és az európai oktatási térség egyidejű elmélyítésében, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Európában felgyorsuljon a folyamatban lévő zöld és digitális átmenet.”

Christophe Clergeau (FR/PES), Loire mente régió közgyűlésének tagja vezeti majd az Európai Kutatási Térségről szóló közleménnyel kapcsolatos RB-s munkát. A véleménytervezetet a SEDEC következő, november 25-i ülésén fogadják el. Az újonnan kinevezett előadó hangsúlyozta: „Továbbra is növelni kell a helyi és regionális önkormányzatok szerepét a kutatási programok irányításában, és fokozni kell a szinergiákat a kutatás és innováció, valamint a kohéziós politika között. Az Európai Kutatási Térségnek egyrészt szélesebb körű megközelítést kell lehetővé tennie, amelynek keretében valamennyi érdekelt fél együttműködik, másrészt pedig az európai oktatási térséggel szinergiában kell fejlődnie.”

A főigazgatóval folytatott eszmecsere során több tag is aggodalmának adott hangot az uniós régiók közötti innovációs szakadék miatt, amelyet a képzett munkaerő elvándorlása tovább mélyíthet. Az SEDEC alelnöke, Matteo Bianchi (IT/ECR), Morazzone képviselő-testületének tagja javasolta, hogy nyújtsanak támogatást és pénzügyi ösztönzőket azoknak a vállalatoknak, amelyek a kevésbé fejlett régiókban beruháznak az innovációba.

Jean-Eric Paquet főigazgató összefoglalóan megállapította: „Európának össze kell fognia a különböző szakpolitikai területeket, és együtt kell működnie a polgárokkal annak érdekében, hogy a kutatás és innováció tudománya ne csupán a világ élvonalába törjön, kreatív innovációkkal, hanem egy olyan szakpolitikai keretet is jelentsen, amely biztosítja az Európa számára szükséges tudást és megoldásokat a digitális és zöld átmenettel, valamint a mesterséges intelligenciával kapcsolatban”.

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja ezen a héten tette közzé „A tudomány találkozása a parlamentekkel és régiókkal” kísérleti projektről szóló mandátumzáró jelentést , amelyben arra a következtetésre jutott, hogy valamennyi kormányzati szinten tovább kell javítani a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt.

Az RB október 12–14-i plenáris ülésén véleményt fogad el az Európai Bizottság regionális innovációs eredménytáblájáról (előadó: Mikel Irujo , ES/EA), amelynek következő kiadását 2021-ben teszik közzé. Az RB emellett közzéteszi majd az első éves regionális és helyi barométert is, amely elsősorban a Covid19-járvány uniós régiókra gyakorolt hatásaival foglalkozik.

További információk:

Az október 1-jei ülésen a SEDEC tagjai előzetes vitát folytattak az alábbi két véleménytervezetről, amelyeket a SEDEC következő, november 25-i ülésén fogadnak majd el:

A következő új előadókat jelölték ki:

  • Yoomi Renström (SE/PES), Ovanåker képviselő-testületének tagja, az „Egyenlőségközpontú Unió: az EU rasszizmus elleni cselekvési terve a 2020–2025-ös időszakra” című véleményhez
  • Gillian Coughlan (IE/Renew Europe), Cork megye önkormányzatának tagja, a „Digitális oktatási cselekvési terv 2021–2027 – Az oktatás és a képzés átalakítása a digitális kornak megfelelően” című véleményhez
  • Emil Boc (RO/EPP), Kolozsvár polgármestere, „Az európai oktatási térség 2025-ig történő megvalósítása ” című véleményhez
  • Christophe Clergeau (FR/PES), Loire mente régió közgyűlésének tagja az új Európai Kutatási Térségről szóló véleményhez.

Kapcsolat:

pressecdr@cor.europa.eu