Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
A régiók és a városok jobbá tehetik az EU „új munkamódszerét”  
A Régiók Európai Bizottsága szerint a leköszönő Európai Bizottságnak ideális esetben az lehetne a politikai öröksége, hogy a helyi és regionális önkormányzatok a politikai ciklus egészében fajsúlyosabb szerepet kapnak.

Az Európai Bizottságnak fontolóra kellene vennie, hogy pénzügyi támogatásban részesítse a Régiók Európai Bizottsága vezetésével kialakított visszajelzési mechanizmust – ezt az álláspontot fejtették ki a helyi és regionális vezetők október 9-én egy ajánláscsomagban, amelynek célja, hogy a regionális és helyi szempontok jobban érvényesüljenek az Európai Unió szakpolitikai folyamatának minden szakaszában, a tervezéstől az értékelésig.

Az Európai Bizottság következő elnöke számára megfogalmazott javaslatok között szerepel még az is, hogy adjanak lehetőséget a helyi és regionális önkormányzatok uniós közgyűlése számára arra, hogy alakítsa – és ne csak véleményezze – az Európai Bizottság munkaprogramját, valamint hogy kérjenek fel helyi és regionális önkormányzati szakértőket az uniós szabályok megvizsgálására. Ezek mind olyan intézkedések, amelyek biztosítanák, hogy megfelelően figyelembe vegyék az uniós jogszabályok helyi hatását. A javaslatok egy intézményi munkacsoport 2018-ban összeállított következtetéseire és egy 2019-ben lefolytatott konzultációs folyamatra alapulnak.

A Minőségi jogalkotás: helyzetfelmérés és elkötelezettségünk fenntartása című véleménynek Olgierd Geblewicz (PL/EPP), Nyugat-Pomeránia vajdaság elnöke és Lengyelország regionális elnökeinek vezetője volt az előadója.

Az előadó szerint a dokumentum „olyan gyakorlati javaslatokat tartalmaz, amelyek célja, hogy a leköszönő Európai Bizottságtól fontos örökséget vegyünk át és hagyományozzunk tovább: azt a törekvést, hogy jobb partnerségi kapcsolatok alakuljanak ki az összes kormányzati szinttel annak érdekében, hogy a jogszabályok eredményesebbek és hatékonyabbak legyenek. Frans Timmermans első alelnök ténylegesen tisztában van a régiókkal és városokkal való együttműködés jelentőségével, és tavaly új munkamódszer kialakítását szorgalmazta az EU számára. Az RB mostani javaslatai új és nagyon konkrét módszereket mutatnak be annak biztosítására, hogy a regionális és helyi szempontokat beépítsék az EU döntéshozóinak és vezetőinek mindennapi munkájába.”

Hozzátette még: „Közös szándékunk, hogy az EU stratégiai célkitűzéseit úgy érjük el, hogy közben elismerjük az Európában fellelhető adottságok és az itt élő kultúrák sokféleségét. Ez az arra irányuló erőfeszítés, hogy a minél nagyobb egységességet és a minél nagyobb sokféleséget politikai eredményeket is felmutatva, egyszerre valósítsuk meg, – vagyis egy szóval: a szubszidiaritás – kihívást jelent és költségekkel jár. A munkacsoport tavalyi munkája és az idén végzett helyzetfelmérés azonban azt mutatja, hogy az erőfeszítések kifizetődnek mind az eredmények, mind pedig a politikák terén. Az EU mindig is középpontba helyezte, hogy kikérje a régiók és városok véleményét a szakpolitikák megfogalmazása során; a szubszidiaritásnak azonban azt is tartalmaznia kellene, hogy figyelemmel kísérjék, miként működnek a jogszabályok helyi szinten. Ezt a hiányosságot szeretnénk orvosolni, illetve a politikai folyamat más gyenge pontjait is kijavítanánk. Azt akarjuk elérni, hogy az EU régióival és városaival kialakított partnerség ne csupán technikai és jogi jellegű gyakorlat legyen, hanem olyan elv, amely keretbe foglalja és gazdagítja az EU tevékenységeit.”

2019 márciusában a Régiók Európai Bizottsága létrehozta az uniós szakpolitikák végrehajtásának felülvizsgálatát célzó regionális központok hálózatát , amely egy kétéves kísérleti időszak során megvizsgálja, hogy milyen hatással vannak a helyi és regionális önkormányzatokra az alábbi három területen készült uniós politikák: közbeszerzés, levegőminőség és határokon átnyúló egészségügyi ellátás. A projekt keretében már 16 ország 36 regionális közigazgatási egységének uniós kapcsolattartóitól, valamint azok hálózatainak tagjaitól érkezett visszajelzés az uniós közbeszerzési reformok kapcsán. Az ezek alapján júliusban közzétett végrehajtási áttekintést felhasználták az RB egy október 8-án elfogadott véleményéhez , amely üdvözölte az EU szándékait, ám jelentős hiányosságokat tárt fel a reformok hatása kapcsán.

Olgierd Geblewicz elmondta: „Egy olyan projekt, mint amilyen a mi regionális központokkal működő mechanizmusunk, idő- és pénzigényes, ám várhatóan a helyi adottságokat szem előtt tartó, színvonalas és eredményes politikákat eredményez. A projekt azt is kimutatja, hogy teremt-e értéktöbbletet az uniós jogszabály, valamint megszüntet néhány adminisztratív formaságot, korlátozást és gazdasági terhet. Frans Timmermans alelnök tavaly politikai támogatásáról biztosította kezdeményezésünket. Szeretnénk, ha utódja, Maroš Šefčovič pedig – a kísérleti szakasz sikeressége esetén – garantálná a fenntartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges finanszírozást. Arról van ugyanis szó, hogy felépítsük az ahhoz szükséges kapacitást, hogy az Európai Bizottság minőségi jogalkotási programja tartósan sikeres lehessen. A projekt – ismételten – arra is jól rávilágít, hogy az RB képes összekapcsolni az EU-t a regionális és helyi kormányzati szintekkel és lendületet adni a partnerségnek.”

A vélemény azt is kéri, hogy a politikai és technikai jellegű fórumokon nagyobb mértékben vegyék figyelembe a helyi és regionális szintű szakértelmet. Amellett érvel például, hogy bővítsék a Szabályozói Ellenőrzési Testület szakértőinek számát, hogy felhívják a „Testület figyelmét az uniós jog regionális és helyi vetületére”, valamint hogy az Európai Bizottság REFIT-platformjában – a hatályos uniós szabályozás javítását célul kitűző másik testületben – is biztosítsák helyi és regionális szintű szakértők részvételét.

Amint a vélemény megjegyzi, az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy jobbá és hatékonyabbá tegye a szabályozást, összeütközésbe kerül azzal a ténnyel, hogy „egyre részletesebb a jogi szabályozás, és így egyre kevesebb tér marad a jogszabályok értelmezésére, pedig erre lehetőséget kellene biztosítani az irányelvek átültetése során”.

Szeptember 30-án az Európai Parlament jóváhagyta a jelenleg az energiaunióért felelős alelnök Maroš Šefčovič biztosi kinevezését a 2019–2024 közötti időszakra az intézményközi kapcsolatokért és a tervezésért felelős alelnökként. Meghallgatása során Maroš Šefčovič európai biztos kifejtette, hogy „jobban tennénk, ha bevonnánk a szabályozás címzettjeit, és az »aktív szubszidiaritást« részesítenénk előnyben, hogy felszámoljuk azt az általános nézetet, hogy mindenről Brüsszelben születik döntés.”

Hozzátette: „Meg fogjuk erősíteni azokat a csatornákat, amelyek révén a helyi és regionális önkormányzatok jelezhetik, ha egy új jogszabály alkalmazása terheket jelent számukra, illetve tájékoztathatnak arról, hogy miként csökkenthetnénk azokat.”

A Régiók Európai Bizottsága egy, az olasz szenátusban november 22-én megrendezendő fontos konferencián folytatja az arról szóló konzultációkat, hogy miként garantálható, hogy a helyi és a regionális szint meghallgatását az uniós döntéshozatal részévé tegyék.

Kapcsolat:

Andrew Gardner

Tel.: +32 743 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CAN-MAKE-THE-EUS-NEW-WAY-OF-WORKING-BETTER.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023