Az alábbi szöveg gépi fordításáért kattintson ide.
Regionális szintű szociális eredménytábla: Friss kutatások szerint az uniós régiók 80% - ában történt előrelépés, ám a régiók közötti egyenlőtlenség továbbra is kimutatható  
Karl-Heinz Lambertz, az RB elnöke: „Az EU-nak kiemelten kell kezelnie a társadalmi haladást és a regionális beruházásokat.”

A társadalmi haladás regionális szintű mérése létfontosságú annak biztosításához, hogy az európai, nemzeti és regionális szintű beruházások támogassák az EU szociális célkitűzéseit. A Régiók Európai Bizottsága (RB) ezért alkotta meg a világ első regionális szintű szociális eredménytábláját , amely szerint az uniós régiók zöme ért el eredményeket 2014 és 2018 között, bár az EU-n belül jelentősek az eltérések a régiók között.

Az Európai Bizottság 2018 óta egy szociális eredménytábla segítségével követi nyomon a társadalmi haladást a tagállamokban. Ez az eszköz 12 szakpolitikai területet figyel, köztük a munkanélküliséget, az oktatást, a gyermekgondozást, az egészségügyet és a digitális készségeket. Az RB – a helyi és regionális vezetők európai uniós közgyűlése – azonban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság eredménytáblája csupán nemzeti szintű adatokat szolgáltat. Az Eurostat adatai alapján ezt követően megalkotta a regionális szintű szociális eredménytáblát, amivel az EU régióinak szintjén mérhető a társadalmi haladás.

A regionális szintű szociális eredménytábla szerint 2014 és 2018 között általában pozitív tendencia tapasztalható: az uniós régiók több mint 80%-ának javultak a társadalmi haladást mérő mutatói. Ugyanakkor jelentős különbségek vannak az egyes tagállamokon belül, például Olaszország északi és déli régiói között; ezt a tendenciát az Európai Bizottság által idén közzétett regionális innovációs eredménytábla is kimutatta.

Karl-Heinz Lambertz , a Régiók Európai Bizottsága elnöke elmondta:

„Európa sikerességéhez nem elég a gazdasági haladás: társadalmi haladásra is szükség van. A régióinkban kialakult helyzet ismeretében az uniós szakpolitikák és beruházások eredményesebben kezelhetik a regionális szintű különbségeket és biztosíthatják, hogy senki ne maradjon le. Az eredmények láthatók, a legfrissebb jelentés azonban arra mutat rá, hogy az EU-nak kiemelten kell kezelnie a társadalmi különbségek megszüntetését és a területi kohézió előmozdítását. Ez a kutatás csak a kezdet, és arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy munkánkra alapozva építse be a regionális dimenziót szakpolitikáiba, illetve a szociális eredménytáblába. A régiók és városok készek egy fenntartható Európa kiépítésére, ám ehhez beruházásokra van szükségük. Ezért rugalmasabbá kell tenni a Stabilitási és Növekedési Paktumot, továbbá a következő uniós költségvetésben meg kell erősíteni a kohéziós politikát és az Európai Szociális Alapot.”

Főbb megállapítások:

A rendelkezésre álló Eurostat-adatok alapján az Európai Bizottság szociális eredménytáblájának 12 szakpolitikai területe közül némi kiigazítással 8-at lehet regionális ( NUTS II-es ) szinten vizsgálni. Erre támaszkodva az RB létrehozott egy regionális szintű szociális eredménytáblát, amely az alábbi megállapításokra jutott:

Korai iskolaelhagyók: a legjobb eredményt Prága érte el. Bár az oktatásból végzettség nélkül távozók aránya az EU-ban 2010 és 2018 között 13,9%-ról 10,6%-ra csökkent, a regionális szintű adatok jelentős különbségekre mutatnak rá az egyes régiók között: a Cseh Köztársaságban ez az érték például átlagosan 6,2%, holott Prága 2,7% - os, az északnyugati régió pedig 17,1%-os arányt mutat. Spanyolországban is hasonló a helyzet: a nemzeti átlag 21,5%, ám az adatok 6,9% (Baszkföld) és 29,5% (Melilla) között ingadoznak.

A nemek közötti szakadék: nincs olyan régió, ahol több nő dolgozik, mint férfi. 2018-ban egyetlen olyan régió sem volt az EU-ban, ahol a nők aránya a foglalkoztatásban meghaladta volna a férfiakét. A nemek közötti foglalkoztatási különbség csökkentése terén a legnagyobb mértékű javulást 2014 és 2018 között a svédországi Övre Norrland (a 2014-ben még 2,2 százalékpontos különbség 2018-ra 0,5 százalékpontra csökkent, ami 77,27%-os csökkenésnek felel meg), a franciaországi Felső-Normandia (63,83%-os csökkenés) és a németországi Brandenburg (62,22%-os csökkenés) érte el.

A szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek: hatalmas különbségek Olaszországon belül. Bár nem minden uniós régióból áll rendelkezésre pontos adat, általában javulás tapasztalható, miközben a régiók között továbbra is vannak különbségek: Olaszországban például Bolzanóban 8,5%-os volt a társadalmi kirekesztődés, miközben Szicíliában 52,1%.

Nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő (NEET) fiatalok: számuk az Egyesült Királyságban egyre nő. Jelentős különbségek vannak a régiók között: százalékos arányuk a holland régiókban a legalacsonyabb (Utrecht: 3,2%). 2018-ban a legnagyobb arányban a franciaországi Guyanában (33,1%), majd pedig Dél-Olaszországban (Szicília: 31,5%) voltak ilyen fiatalok. Azok a régiók azonban, ahol százalékos arányuk a legnagyobb mértékben nőtt, az Egyesült Királyságban találhatóak (Északkelet-Skóciában például 7,7%-ról 12%-ra nőtt ez az arány).

Foglalkoztatási ráta: a legjobb eredményeket Skandináviában érték el. A különbségek hatalmasak (a két véglet a franciaországi Mayotte 40,8%-kal, illetve a svédországi Stockholm 85,7%-kal). A foglalkoztatás szintje Dél-Olaszországban és Franciaország tengerentúli régióiban a legalacsonyabb, a skandináv régiókban pedig a legmagasabb. Az elmúlt négy évben spanyol és magyar régiók mutatták a legjelentősebb javulást.

Munkanélküliségi ráta: Görögország továbbra sem lábalt ki a válságból. Néhány kivételtől eltekintve valamennyi európai régió eredménye javult az elmúlt négy évben; a legnagyobb mértékben a keleti és az euróövezeten kívüli országok régióié. A munkanélküliségi ráta a kontinentális Európában görög és spanyol régiókban a legmagasabb (Nyugat-Makedóniában 27%-on tetőzik), egyes német és cseh régiókban pedig a legalacsonyabb.

Tartós munkanélküliség: jelentős regionális különbségek, a legnagyobb javulás Lengyelországban mérhető. A tartós munkanélküliség mértéke hatalmas különbségeket mutat: 0,3% és 28,7% között ingadozik. A leggyengébben görögországi régiók teljesítenek, a legerősebbek pedig a Cseh Köztársaságban, Lengyelországban és az Egyesült Királyságban vannak. Az elmúlt négy év során a legnagyobb mértékű javulást lengyel régiók érték el.

Születéskor várható élettartam: spanyol és olasz régiókban a legmagasabb. Az egészségügyi ellátás területén ez az egyetlen mutató, amelyhez rendelkezésre állnak regionális szintű adatok. A várható élettartam spanyol és olasz régiókban a legmagasabb (a csúcsot 85,1 évvel a Madridi Közösség tartja), a legalacsonyabb pedig bolgár régiókban (Északnyugat-Bulgáriában 73,5 év).

A jelentés a 281 NUTS II-es szintű régiót a 2014 és 2018 között elért eredményeik alapján négy kategóriába sorolja (a fent említett 8 mutató közül hetet vesz figyelembe: az adatok szétaprózódottsága miatt kimarad „a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek” mutatója):

Erőteljesen javuló régiók , amelyekben a vizsgált években mind a 7 mutató javult (38 régió, közülük 7 az Egyesült Királyságban, 5 Olaszországban, 4 Hollandiában található, Németországban, Lengyelországban és Spanyolországban pedig 3-3 ilyen van)

Mérsékelten javuló régiók , amelyekben 5 vagy 6 mutató javult (188 régió)

Stagnáló régiók , amelyekben 3 vagy 4 mutató mutat javulást (47 régió)

Hanyatló régiók , ahol csak 1 vagy 2 mutató javult (5 régió, köztük a franciaországi Aquitánia és Mayotte, a németországi Gießen és az egyesült királyságbeli Északkelet-Skócia).

Kapcsolat:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Megosztás :
 
Kapcsolódó hírek

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HU/NEWS/PAGES/REGIONAL-SOCIAL-SCOREBOARD.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023